งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ราคาน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูป ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 $/BBL 255125522553 2554 มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค. Dubai93.5670.6478.0577.3183.5976.9673.9972.4974.0975.1280.2183.5989.0592.46100.24108.71.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ราคาน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูป ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 $/BBL 255125522553 2554 มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค. Dubai93.5670.6478.0577.3183.5976.9673.9972.4974.0975.1280.2183.5989.0592.46100.24108.71."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ราคาน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูป ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 $/BBL มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค. Dubai ULG HSD

2 ราคาขายส่งและขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง เบนซิน 95 ดีเซลหมุนเร็ว หน่วย : บาท/ลิตร ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2554

3 ค่าการตลาดน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว หน่วย : บาท / ลิตร เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2554

4 ค่าการตลาดน้ำมันเบนซิน 95 หน่วย : บาท / ลิตร เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2554

5 หน่วย : บาท / ลิตร ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2554 ค่าการตลาดน้ำมันแก๊สโซฮอล95(E10) เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย

6 ค่าการตลาดน้ำมันเบนซิน 91 หน่วย : บาท/ลิตร เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2554

7 ค่าการตลาดน้ำมันแก๊สโซฮอล 91 หน่วย : บาท/ลิตร เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2554


ดาวน์โหลด ppt ราคาน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูป ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 $/BBL 255125522553 2554 มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค. Dubai93.5670.6478.0577.3183.5976.9673.9972.4974.0975.1280.2183.5989.0592.46100.24108.71.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google