งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ราคาน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูป ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 $/BBL 255125522553 2554 มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค. Dubai93.5670.6478.0577.3183.5976.9673.9972.4974.0975.1280.2183.5989.0592.46100.24108.71.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ราคาน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูป ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 $/BBL 255125522553 2554 มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค. Dubai93.5670.6478.0577.3183.5976.9673.9972.4974.0975.1280.2183.5989.0592.46100.24108.71."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ราคาน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูป ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 $/BBL 255125522553 2554 มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค. Dubai93.5670.6478.0577.3183.5976.9673.9972.4974.0975.1280.2183.5989.0592.46100.24108.71 ULG95102.6479.8488.4690.9094.0686.6083.2582.4282.5282.4889.7193.07102.09106.28111.84120.97 HSD119.4680.9189.8787.7994.7792.5485.7084.6987.1487.0693.0896.47102.61108.13117.46130.41

2 ราคาขายส่งและขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง เบนซิน 95 ดีเซลหมุนเร็ว หน่วย : บาท/ลิตร ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2554

3 ค่าการตลาดน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว หน่วย : บาท / ลิตร 255 0 25 51 25 52 25 53 2554 เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. 0.93 1.3 9 1.4 9 1.5 0 1.1 1 1.7 4 1.3 2 1.8 0 1.8 3 1.5 1 1.5 7 1.4 0 1.2 3 1.1 1 1.1 4 1.1 3 1.2 0 ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2554

4 ค่าการตลาดน้ำมันเบนซิน 95 หน่วย : บาท / ลิตร 25 50 25 51 25 52 25 53 2554 เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. 1.1 2 2.8 4 5.5 4 4.8 8 4.8 2 5.2 4 4.8 7 5.0 3 5.3 9 4.9 8 5.0 1 5.1 2 4.6 9 4.7 6 4.6 5 5.1 6 5.2 8 ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2554

5 หน่วย : บาท / ลิตร ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2554 ค่าการตลาดน้ำมันแก๊สโซฮอล95(E10) 255 0 25 51 25 52 25 53 2554 เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. 1.37 2.3 6 1.5 8 1.5 2 1.7 5 1.8 1 1.3 2 1.6 4 1.9 0 1.4 0 1.1 0 1.2 0 1.2 4 1.2 5 1.2 9 1.4 8

6 ค่าการตลาดน้ำมันเบนซิน 91 หน่วย : บาท/ลิตร 25 50 255 1 255 2 255 3 2554 เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. 1.0 4 1.831.611.451.33 1.8 2 1.4 0 1.6 0 1.9 5 1.5 3 1.5 0 1.5 2 1.0 9 1.4 8 1.3 9 1.6 6 1.56 ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2554

7 ค่าการตลาดน้ำมันแก๊สโซฮอล 91 หน่วย : บาท/ลิตร 25 50 25 51 25 52 25 53 2554 เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. 1.2 8 2.3 2 1.8 0 1.7 5 1.9 7 2.0 2 1.5 3 1.4 7 2.1 1 1.6 1 1.3 0 1.4 0 1.4 1 1.4 3 1.4 7 1.66 ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2554


ดาวน์โหลด ppt ราคาน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูป ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 $/BBL 255125522553 2554 มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค. Dubai93.5670.6478.0577.3183.5976.9673.9972.4974.0975.1280.2183.5989.0592.46100.24108.71.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google