งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเลือกรองเท้าและ การปรับรองเท้า ให้เหมาะสม สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน พญ. นวลพิศ อินทรเทพ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเลือกรองเท้าและ การปรับรองเท้า ให้เหมาะสม สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน พญ. นวลพิศ อินทรเทพ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเลือกรองเท้าและ การปรับรองเท้า ให้เหมาะสม สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน พญ. นวลพิศ อินทรเทพ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

2 9/24/20142 กายวิภาคของกระดูกเท้า รูปกระดูกเท้า 37 joints 107 ligaments 31 muscles –12 extrinsic muscles –19 intrinsic muscles 3 parts –Hind foot –Mid foot –Forefoot

3 9/24/20143 การลงน้ำหนักของเท้าขณะยืน

4 9/24/20144 การลงน้ำหนักของเท้าขณะเดิน

5 9/24/20145 ปัญหาเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน ปลายประสาทชา หลอดเลือดเสื่อม แผลเรื้อรัง เท้าผิดรูป ถูกตัดเท้าหรือขา ปรับรองเท้า ใส่ถุงเท้าเสมอ เลือกรองเท้าอย่างเหมาะสม กายอุปกรณ์

6 การเลือกรองเท้าที่เหมาะสม สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

7 9/24/20147 การเลือกรองเท้าที่เหมาะสม : กระชับ รูปทรงรองเท้า เข้ากับ รูปร่างเท้า รูปร่างเท้าแบบต่างๆ

8 9/24/20148 การเลือกรองเท้าที่เหมาะสม : กระชับ รูปทรงรองเท้า เข้ากับ รูปร่างเท้า

9 9/24/20149 การเลือกรองเท้าที่เหมาะสม : กระชับ ความกว้างของรองเท้า เท่ากับ ส่วนที่กว้างที่สุดของเท้า ความยาวของรองเท้า = ระยะวัดจากส้นเท้าถึงปลายนิ้วเท้า + ๑ / ๒ ”

10 9/24/201410 การเลือกรองเท้าที่เหมาะสม : รูปแบบ รองเท้าหุ้มส้นควรเป็นชนิดขยายความกว้างได้ เช่น แบบร้อยเชือก หรือ แบบ สายคาด

11 9/24/201411 การเลือกรองเท้าที่เหมาะสม : รูปแบบ เลือกรองเท้าส้นเตี้ย – ลดแรงกดบริเวณใต้ metatarsal head – ลดแรงกดที่นิ้วเท้า

12 9/24/201412 การเลือกรองเท้าที่เหมาะสม : รูปแบบ พื้นเท้าและส้นเท้านุ่ม – รองรับแรงกระแทกได้ดี – ลดแรงกดต่อเท้าและกระดูกส้นเท้า

13 9/24/2014 13 การเลือกรองเท้าที่เหมาะสม : รูปแบบ เลือกรองเท้าที่มีพื้นที่ในรองเท้ากว้าง

14 9/24/201414 การเลือกรองเท้าที่เหมาะสม : รูปแบบ เลือกรองเท้าที่มี pre-made rocker sole – ลดแรงกดที่กระทำต่อหน้าเท้า – ลดแรงเสียดทานกับพื้น – ลดแรงกระแทก

15 9/24/2014 15 การเลือกรองเท้าที่เหมาะสม : วิธีซื้อ ขนาดรองเท้าแต่ละชนิดมาตรฐานไม่เท่ากัน  ลอง ก่อนซื้อเสมอ ลองรองเท้าทั้ง ๒ ข้าง

16 การปรับรองเท้าให้ เหมาะสม สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

17 9/24/201417 การปรับรองเท้าที่เหมาะสม ขึ้นกับปัญหาของเท้าผู้ป่วยเบาหวาน – แผลเรื้อรัง – เท้าผิดรูป – ถูกตัดเท้าหรือขา

18 9/24/201418 การปรับรองเท้าที่เหมาะสม : หลักการพื้นฐาน กระจาย หรือลดแรงกดบริเวณที่ผิดปกติ (pressure area) ลดแรงกระแทก และ แรงเสียดทาน แก้ไขความผิดปกติของรูปเท้า ปรับเข้ากับความผิดปกติของเท้า

19 9/24/201419 การปรับรองเท้าที่เหมาะสม : วิธีการ Total contact cast Total contact orthosis Shoe modification and Insertion Custom-made shoes

20 9/24/201420 Total contact orthosis

21 9/24/201421 การปรับรองเท้าที่เหมาะสม : แผลเรื้อรัง AbnormalDiabetic pressure point foot ulcer

22 9/24/201422 การปรับรองเท้าที่เหมาะสม : แผลเรื้อรัง เป้าหมาย – กระจาย และลดแรงกดต่อจุดที่มีปัญหาแรงกดมากผิดปกติ วิธีการ –total contact cast –total contact orthosis –Shoe modification –Custom-made shoes การปรับรองเท้าที่เหมาะสม : แผลเรื้อรัง

23 9/24/201423 การปรับรองเท้าที่เหมาะสม : แผลเรื้อรัง Total contact orthosis – กระจายแรงกด – เสริมการ off-loading การปรับรองเท้าที่เหมาะสม : แผลเรื้อรัง

24 9/24/201424 การปรับรองเท้าที่เหมาะสม : แผลเรื้อรัง Shoe modification – เลือกรองเท้าที่มีพื้นที่ในรองเท้ากว้าง – มีสายรัดหรือผูกเชือกเพิ่มความกระชับ – มี long medial counter – ส้นนุ่ม เตี้ย – มี rocker sole –0ff-loading การปรับรองเท้าที่เหมาะสม : แผลเรื้อรัง

25 9/24/201425 การปรับรองเท้าที่เหมาะสม : แผลเรื้อรัง Shoe modification: –Rocker sole ลดแรงกด ช่วยกระจายน้ำหนักขณะเดิน Negative heel Anterior rocker Double rocker การปรับรองเท้าที่เหมาะสม : แผลเรื้อรัง

26 9/24/201426 การปรับรองเท้าที่เหมาะสม : เท้าผิดรูป เป้าหมาย – แก้ไขความผิดรูปให้กลับมาปกติ – ปรับตามความผิดรูป – ลดแรงกดต่อจุดที่มีปัญหาแรงกดมากผิดปกติ ตัวอย่างความผิดรูป –Flat foot –Mallet/Claw/Hammer toe –Charcot’s foot

27 9/24/201427 การปรับรองเท้าที่เหมาะสม : เท้าผิดรูป Flat foot ปัญหา = แรงกดเอ็นพยุงอุ้งเท้าด้านในมากไป แก้ไข = เสริม Medial arch support

28 9/24/201428 การปรับรองเท้าที่เหมาะสม : เท้าผิดรูป Charcot’s foot: Total contact orthosis – เพื่อ  ปรับให้เข้ารูป และ ปกป้องเท้า  ลด และกระจายแรงกระแทก  ลดแรง shear force  ช่วยควบคุมและจำกัดการเคลื่อนไหวข้อต่อเท้า

29 9/24/201429 การปรับรองเท้าที่เหมาะสม : เท้าผิดรูป Charcot’s foot: Shoe modification – ปรับความกว้างให้เข้ากับรูปร่างเท้า – เลือกรองเท้าที่มีพื้นที่ในรองเท้ากว้าง – ขยายความกว้างของรองเท้าได้ เช่น แบบร้อยเชือก หรือ แบบสายคาด – ส้นนุ่มรับแรงกระแทก – ขอบด้านในมี medial long counter

30 9/24/201430 THANK YOU. ANY QUESTIONS ?

31 9/24/2014 31 This typically means a shoe with a deep toe box, high counter, blucher opening,... Traditionally, in-depth shoes have been a basic oxford style shoe,


ดาวน์โหลด ppt การเลือกรองเท้าและ การปรับรองเท้า ให้เหมาะสม สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน พญ. นวลพิศ อินทรเทพ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google