งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทบทวนวรรณกรรม สำหรับนักวิจัย นพ. เฉวตสรร นามวาท กรมควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทบทวนวรรณกรรม สำหรับนักวิจัย นพ. เฉวตสรร นามวาท กรมควบคุมโรค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทบทวนวรรณกรรม สำหรับนักวิจัย นพ. เฉวตสรร นามวาท กรมควบคุมโรค

2 หัวข้อ เป้าหมายการทบทวนวรรณกรรม แหล่งข้อมูลและเทคนิคการทบทวน วรรณกรรม – ตำรา, บทความจากวารสาร – อินเตอร์เน็ต -Google, Wiki, Entrez Pubmed, Thai index medicus,.. - ไฟล์.pdf,.ppt,.doc, … – ห้องสมุดและการใช้บริการสำเนาเอกสาร จากห้องสมุด ตัวอย่างการทบทวนวรรณกรรม เคล็ดไม่ลับ ก่อน submit

3 สืบค้นเขียน จัดการ เรียบ เรียง

4 เป้าหมายการทบทวน วรรณกรรม หาความสำคัญของปัญหา หาแนวคิดที่เกี่ยวข้อง – สาเหตุหรือ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง การป้องกันควบคุม โรค แสดงความรู้ปัจจุบันที่มีอยู่ สรุปกรอบแนวคิดที่จะมาทำวิจัย

5 แหล่งข้อมูลและเทคนิคการ ทบทวนวรรณกรรม ตำรา, บทความจากวารสาร อินเตอร์เน็ต -Google, Wiki, Entrez Pubmed, Thai index medicus,.. - ไฟล์.pdf,.ppt,.doc, … ห้องสมุดและการใช้บริการสำเนา เอกสารจากห้องสมุด

6 การทบทวนวรรณกรรมจากตำรา และบทความ ตำราที่ปรับปรุงใหม่อาจทบทวนข้อมูล ต่าง ๆ มาไว้อย่างดี เช่น ความเสี่ยง ของมะเร็งชนิดต่าง ๆ จากการสูบบุหรี่ ฯ ควรรู้จักวารสารที่ตีพิมพ์เรื่องวิชาการ ที่ต้องการ การสืบค้นต่อเนื่องจากเอกสารอ้างอิง ท้ายบทในตำรา หรือท้ายบทความ ทำ ให้ได้ข้อมูลรายละเอียดมากขึ้น ตำราอาจจะล้าสมัยได้ง่าย บทความจะ ให้ข้อมูลที่ทันสมัยได้ดีกว่า และสืบค้น จากระบบอินเตอร์เน็ตได้ง่าย

7 การสืบค้นวรรณกรรมจาก อินเตอร์เน็ต การสืบค้นอินเตอร์เน็ต - ท่านรู้จักคำ เหล่านี้ดีหรือไม่ -Google, Wiki, Entrez Pubmed, Thai index medicus,.. - ไฟล์.pdf,.ppt,.doc, … อินเตอร์เน็ตเป็นตัวช่วยเสมือนหนึ่งมี ห้องสมุดอยู่กับตัว www.google.com เครื่องมือสืบค้นข้อมูลในเว็บที่รวดเร็ว ทันสมัย ค้นได้ทั้งหน้าเว็บ เอกสาร รูปภาพ แผนที่ ฯ ใส่คำค้นเป็นคำ ๆ ได้เลย ( ได้ทั้งไทยและ อังกฤษ ) ข้อด้อยคือ ผู้ใช้ต้องประเมินความ น่าเชื่อถือของข้อมูลเองwww.google.com

8 – แนวทาง สอบสวนโรค.pdf – หลักการ วิจัย.ppt – ความชุก โรคปอดบวม – กรอบแนวคิด การ เปลี่ยนแปลง พฤติกรรม การใช้คำค้น หลายคำ ร่วมกัน ช่วยให้ได้ผลที่ ตรงความต้องการมากขึ้น เช่น –HIV incidence 2007 global – STD annual report.ppt – principle epidemiology.pdf

9 เว็บ Google scholar อยู่ ในระหว่างพัฒนาให้ ค้นหาข้อมูลวิชาการให้ดี ยิ่งขึ้น

10 การสืบค้นด้วย Google เว็บบางส่วนมีข้อมูล หรือสื่อที่อธิบาย ให้เข้าใจง่าย ๆ ได้ดี เช่น ไฟล์ powerpoint, pdf, swf, …

11 การสืบค้นวรรณกรรมจาก อินเตอร์เน็ต - PubMed www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ ข้อมูลบทความตีพิมพ์ในวารสารที่วง วิชาการยอมรับ รวมวารสารหลายวงการ – การแพทย์ สธ. พฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ สามารถคัดลอกบทคัดย่อ พร้อมข้อมูล อ้างอิงเพื่อหาบทความต่อไปได้ บางบทความดาวน์โหลดได้เต็มฉบับ จากลิงค์ที่เชื่อมโยง

12

13 การสืบค้นวรรณกรรมจาก อินเตอร์เน็ต - wiki www.wikipedia.org เว็บสารานุกรม แบบเปิด ผู้อ่านสามารถเขียนข้อมูลลงใน เว็บได้ เรื่องสำคัญ ๆ จะมีคนมาแก้ไข ตรวจสอบwww.wikipedia.org มีเว็บลิงค์ไปสู่หน้าเว็บอ้างอิงอื่น ๆ ได้ ให้ข้อมูลสรุปเรื่องกว้าง ๆ ได้ดี

14

15 การจัดการผลการสืบค้น สรุปย่อประเด็น อย่าเป็นเด็กจ๊าบ ก๊อป ไม่อ่าน อ่านบทความฉบับเต็ม อ่านวิธีการวัด การให้นิยาม ว่าเป็น อย่างไร อ่านข้ออภิปราย ซึ่งมีข้อจำกัด คำอธิบายความเหมือน / ความต่างของ ผลเมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาอื่น วิจัยที่จะทำควรจะดีกว่าแบบ “me too””

16

17 ตัวอย่างหัวข้อในส่วนทบทวน วรรณกรรม เรื่อง Adverse drug reaction – ความหมาย – การจำแนกประเภท – อุบัติการณ์ – ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิด ADR – ระดับความรุนแรง – การวิจัยที่เกี่ยวข้อง – องค์ความรู้ปัจจุบัน, วิธีการวัดตัวแปรต่าง ๆ ที่อาจจะมีผลต่อ การดำเนินการวิจัยของเรา

18 เคล็ดไม่ลับก่อน submit โครง ร่างการวิจัย พึงตระหนักว่า โครงร่างการวิจัยที่ดี ต้องใช้เวลาพอสมควร เขียนแล้วอ่านทวน เป็นสิ่งจำเป็นมาก ๆ ควรหาคนอ่านหลาย ๆ คน ช่วยกันให้ ความเห็นปรับปรุง อย่าตกม้าตายด้วยเรื่องง่าย ๆ เช่น ความไม่สอดคล้องกันของเนื้อหา ถ้ามีจุดต้องแก้ไข ต้องดูให้ถี่ถ้วนว่ามี เรื่องเดียวกันนี้ที่ส่วนอื่น ๆ หรือเรื่องที่ เกี่ยวข้องที่ต้องแก้ตามด้วยหรือไม่

19 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt การทบทวนวรรณกรรม สำหรับนักวิจัย นพ. เฉวตสรร นามวาท กรมควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google