งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทบทวนวรรณกรรมสำหรับนักวิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทบทวนวรรณกรรมสำหรับนักวิจัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทบทวนวรรณกรรมสำหรับนักวิจัย
นพ.เฉวตสรร นามวาท กรมควบคุมโรค

2 หัวข้อ เป้าหมายการทบทวนวรรณกรรม แหล่งข้อมูลและเทคนิคการทบทวนวรรณกรรม
ตำรา, บทความจากวารสาร อินเตอร์เน็ต -Google, Wiki, Entrez Pubmed, Thai index medicus, .. -ไฟล์ .pdf, .ppt, .doc, … ห้องสมุดและการใช้บริการสำเนาเอกสารจากห้องสมุด ตัวอย่างการทบทวนวรรณกรรม เคล็ดไม่ลับ ก่อน submit

3 สืบค้น จัดการ เรียบเรียง เขียน

4 เป้าหมายการทบทวนวรรณกรรม
หาความสำคัญของปัญหา หาแนวคิดที่เกี่ยวข้อง – สาเหตุหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้อง การป้องกันควบคุมโรค แสดงความรู้ปัจจุบันที่มีอยู่ สรุปกรอบแนวคิดที่จะมาทำวิจัย

5 แหล่งข้อมูลและเทคนิคการทบทวนวรรณกรรม
ตำรา, บทความจากวารสาร อินเตอร์เน็ต -Google, Wiki, Entrez Pubmed, Thai index medicus, .. -ไฟล์ .pdf, .ppt, .doc, … ห้องสมุดและการใช้บริการสำเนาเอกสารจากห้องสมุด

6 การทบทวนวรรณกรรมจากตำราและบทความ
ตำราที่ปรับปรุงใหม่อาจทบทวนข้อมูลต่าง ๆ มาไว้อย่างดี เช่น ความเสี่ยงของมะเร็งชนิดต่าง ๆ จากการสูบบุหรี่ ฯ ควรรู้จักวารสารที่ตีพิมพ์เรื่องวิชาการที่ต้องการ การสืบค้นต่อเนื่องจากเอกสารอ้างอิงท้ายบทในตำรา หรือท้ายบทความ ทำให้ได้ข้อมูลรายละเอียดมากขึ้น ตำราอาจจะล้าสมัยได้ง่าย บทความจะให้ข้อมูลที่ทันสมัยได้ดีกว่า และสืบค้นจากระบบอินเตอร์เน็ตได้ง่าย

7 การสืบค้นวรรณกรรมจากอินเตอร์เน็ต
การสืบค้นอินเตอร์เน็ต - ท่านรู้จักคำเหล่านี้ดีหรือไม่ -Google, Wiki, Entrez Pubmed, Thai index medicus, .. -ไฟล์ .pdf, .ppt, .doc, … อินเตอร์เน็ตเป็นตัวช่วยเสมือนหนึ่งมีห้องสมุดอยู่กับตัว เครื่องมือสืบค้นข้อมูลในเว็บที่รวดเร็ว ทันสมัย ค้นได้ทั้งหน้าเว็บ เอกสาร รูปภาพ แผนที่ ฯ ใส่คำค้นเป็นคำ ๆ ได้เลย (ได้ทั้งไทยและอังกฤษ) ข้อด้อยคือ ผู้ใช้ต้องประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลเอง

8 การใช้คำค้น หลายคำร่วมกัน ช่วยให้ได้ผลที่ตรงความต้องการมากขึ้น เช่น
HIV incidence 2007 global STD annual report .ppt principle epidemiology .pdf แนวทาง สอบสวนโรค .pdf หลักการ วิจัย .ppt ความชุก โรคปอดบวม กรอบแนวคิด การเปลี่ยนแปลง พฤติกรรม

9 เว็บ Google scholar อยู่ในระหว่างพัฒนาให้ค้นหาข้อมูลวิชาการให้ดียิ่งขึ้น

10 การสืบค้นด้วย Google เว็บบางส่วนมีข้อมูล หรือสื่อที่อธิบายให้เข้าใจง่าย ๆ ได้ดี เช่น ไฟล์ powerpoint, pdf, swf, …

11 การสืบค้นวรรณกรรมจากอินเตอร์เน็ต - PubMed
ข้อมูลบทความตีพิมพ์ในวารสารที่วงวิชาการยอมรับ รวมวารสารหลายวงการ – การแพทย์ สธ. พฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ สามารถคัดลอกบทคัดย่อ พร้อมข้อมูลอ้างอิงเพื่อหาบทความต่อไปได้ บางบทความดาวน์โหลดได้เต็มฉบับจากลิงค์ที่เชื่อมโยง

12

13 การสืบค้นวรรณกรรมจากอินเตอร์เน็ต - wiki
เว็บสารานุกรมแบบเปิด ผู้อ่านสามารถเขียนข้อมูลลงในเว็บได้ เรื่องสำคัญ ๆ จะมีคนมาแก้ไข ตรวจสอบ มีเว็บลิงค์ไปสู่หน้าเว็บอ้างอิงอื่น ๆ ได้ ให้ข้อมูลสรุปเรื่องกว้าง ๆ ได้ดี

14

15 การจัดการผลการสืบค้น
สรุปย่อประเด็น อย่าเป็นเด็กจ๊าบ ก๊อปไม่อ่าน อ่านบทความฉบับเต็ม อ่านวิธีการวัด การให้นิยาม ว่าเป็นอย่างไร อ่านข้ออภิปราย ซึ่งมีข้อจำกัด คำอธิบายความเหมือน/ความต่างของผลเมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาอื่น วิจัยที่จะทำควรจะดีกว่าแบบ “me too””

16

17 ตัวอย่างหัวข้อในส่วนทบทวนวรรณกรรม
เรื่อง Adverse drug reaction ความหมาย การจำแนกประเภท อุบัติการณ์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิด ADR ระดับความรุนแรง การวิจัยที่เกี่ยวข้อง – องค์ความรู้ปัจจุบัน, วิธีการวัดตัวแปรต่าง ๆ ที่อาจจะมีผลต่อการดำเนินการวิจัยของเรา

18 เคล็ดไม่ลับก่อน submit โครงร่างการวิจัย
พึงตระหนักว่า โครงร่างการวิจัยที่ดีต้องใช้เวลาพอสมควร เขียนแล้วอ่านทวน เป็นสิ่งจำเป็นมาก ๆ ควรหาคนอ่านหลาย ๆ คน ช่วยกันให้ความเห็นปรับปรุง อย่าตกม้าตายด้วยเรื่องง่าย ๆ เช่น ความไม่สอดคล้องกันของเนื้อหา ถ้ามีจุดต้องแก้ไข ต้องดูให้ถี่ถ้วนว่ามีเรื่องเดียวกันนี้ที่ส่วนอื่น ๆ หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องที่ต้องแก้ตามด้วยหรือไม่

19 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt การทบทวนวรรณกรรมสำหรับนักวิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google