งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมการคำนวณพื้นที่ สามเหลี่ยมมุมฉาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมการคำนวณพื้นที่ สามเหลี่ยมมุมฉาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมการคำนวณพื้นที่ สามเหลี่ยมมุมฉาก

2 รายชื่อสมาชิกกลุ่ม 5

3 ที่มาและความสำคัญ ในปัจจุบันนี้ มีสูตรการคำนวณหาพื้นที่มากมาย ทั้งการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม วงกลม เป็นต้น ทางคณะผู้จัดทำ ได้หัวข้อ เรื่อง การคำนวณหาพื้นที่รูป สามเหลี่ยมมุมฉาก ซึ่งมีลักษณะมีมุมภายในมุมหนึ่งมี ขนาด 90° ( มุมฉาก ) ด้านที่อยู่ตรงข้ามกับมุมฉากเรียกว่า ด้านตรงข้ามมุมฉาก ซึ่งเป็นด้านที่ยาวที่สุดในรูป สามเหลี่ยม อีกสองด้านเรียกว่า ด้านประกอบมุมฉาก สูตรคำนวณก็คือ (1/2) * สูง * ฐาน ซึ่งเราจะนำสูตร คำนวณนี้ ไปสร้างโปรแกรมการคำนวณพื้นที่สามเหลี่ยม มุมฉาก ด้วยเหตุนี้ ทางคณะผู้จัดทำ จึงต้องสร้าง โปรแกรมนี้ขึ้นมา เพื่อให้มีความสะดวกในการคำนวณ มากขึ้น

4 วัตถุประสงค์ ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การคำนวณหาพื้นที่สามเหลี่ยมมุมฉาก

5 วิธีการดำเนินงาน 1. เสนอหัวข้อโครงงาน 2. ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการคำนวณหาพื้นที่ของรูป สามเหลี่ยมมุมฉากและสูตรที่ใช้ในการ คำนวณ สามเหลี่ยมมุมฉาก 3. ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมด้วย ภาษาซี และโปรแกรม Dev-C++ ที่ใช้ในการเขียน โปรแกรม 4. วิเคราะห์ ออกแบบและเขียนโปรแกรมการ คำนวณหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก 5. ทดลองใช้งานและทำการปรับปรุงเพื่อให้ เหมาะสมกับการใช้งาน 6. จัดทำคู่มือเอกสารการใช้งานระบบ 1. เสนอหัวข้อโครงงาน 2. ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการคำนวณหาพื้นที่ของรูป สามเหลี่ยมมุมฉากและสูตรที่ใช้ในการ คำนวณ สามเหลี่ยมมุมฉาก 3. ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมด้วย ภาษาซี และโปรแกรม Dev-C++ ที่ใช้ในการเขียน โปรแกรม 4. วิเคราะห์ ออกแบบและเขียนโปรแกรมการ คำนวณหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก 5. ทดลองใช้งานและทำการปรับปรุงเพื่อให้ เหมาะสมกับการใช้งาน 6. จัดทำคู่มือเอกสารการใช้งานระบบ

6 แผนผัง ความคิด

7 การเขียนโปรแกรม #include using namespace std; int main() { float flo_base, flo_height, flo_area; cout > flo_base; cout > flo_height; flo_area = (0.5) * flo_base * flo_height; cout << "Triangle Area Is " << flo_area << endl; cout << endl; system("pause"); return 0; }

8 ผลการรันข้อมูล ก่อนลง ข้อมูล

9 พิมพ์ข้อมูลความยาว แล้ว enter

10 พิมพ์ข้อมูลความสูงแล้ว enter ก็จะ ปรากฏคำตอบ

11 สรุปการดำเนินงาน โปรแกรมการคำนวณหาพื้นที่ สามเหลี่ยม ทำงานเป็นไปตามที่กำหนดไว้ โปรแกรมสามารถคำนวณหาพื้นที่ สามเหลี่ยมได้อย่างถูกต้อง


ดาวน์โหลด ppt โครงงานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมการคำนวณพื้นที่ สามเหลี่ยมมุมฉาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google