งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เริ่มต้นเขียนโปรแกรมภาษา C++

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เริ่มต้นเขียนโปรแกรมภาษา C++"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เริ่มต้นเขียนโปรแกรมภาษา C++

2 ประวัติการพัฒนาภาษา c++
ภาษา C ถูกพัฒนาในช่วง 1970 โดย Dennis Ritchie สำหรับใช้ในการเขียนระบบปฏิบัติการ Unix C++ เกิดขึ้นในช่วง 1980 ถูกพัฒนามาจาก C โดย Bjarne Stroustrup (เบียร์นี สตาวร์สตุร์ป) คือ “C with Classes” ภาษาซีที่มีคลาส ANSI (American National Standard Institute) และ ISO กำหนดให้ภาษา C++ เป็นมาตรฐานสากลและอเมริกา

3 รูปแบบโปรแกรมภาษา c++
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 1. …………………………………………………….. - Preprocessor คือ การเรียกใช้ Library ที่จำเป็นก่อนการทำงาน - การใช้ Namespace คือ การเรียกใช้ standard component (เช่น class, function, ตัวแปรต่างๆ) ภายในเนมสเปชนั้น 2. …………………………………………………….. เป็นฟังก์ชันหลักที่ต้องมีเสมอในทุกโปรแกรม c++ เป็นจุดเริ่มต้นการทำงานของโปรแกรม

4 Hello world #include <iostream> using namespace std;
int main() { // Print hello world on the screen cout << "Hello World"; return 0; } …………………………………… …………………………………… ……………………………………

5 Preprocessor ใช้เครื่องหมาย # และคำสั่ง include นำหน้าชื่อ library หรือไฟล์เฮดเดอร์ ที่ต้องการใช้งานในโปรแกรม เป็นส่วนที่มีการทำงานก่อนการคอมไพล์โปรแกรม หมายถึง การนำ source code จากไฟล์อื่นเข้ามารวมไว้ในโปรแกรม เช่น ………………………………….. // หมายถึงนำไฟล์ไลบราลี่ iostream เข้ามารวมไว้ในโปรแกรม ………………………………….. // หมายถึงนำไฟล์เฮดเดอร์ myheader.h ที่ถูกเขียนขึ้นจากผู้เขียนโปรแกรมเข้ามารวมไว้

6 การใช้เนมสเปช Namespace คือ กลุ่มของฟังก์ชัน ตัวแปร และคลาสประเภทต่างๆไว้สำหรับเรียกใช้งาน เช่น เนมสเปชที่เกี่ยวกับการแสดงผล การคำนวนทางคณิตศาสตร์ การใช้ namespace ทำได้ 2 วิธี 1. ใช้คำสั่ง using ต่อด้วยชื่อเนมสเปช ต่อด้วยตัวดำเนินการสโคป (::) ต่อด้วยชื่อ object ที่ต้องการ เช่น using std::cout; using std::cin; 2. ใช้คำสั่ง using namespace ต่อด้วยชื่อเนมสเปชโดยตรง เช่น using namespace std; ข้อดีการใช้เนมสเปช คือ เราสามารถใช้คำสั่งต่างๆได้โดยตรง โดยไม่ต้องพิมพ์เนมสเปชขณะเรียกใช้ เช่น cout << "Hello World"; ใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องพิมพ์ std::cout <<“Hello World”;

7 ฟังก์ชัน main ทุกโปรแกรมในภาษา c++ จะต้องมี main function เสมือนเป็นทางเข้าของโปรแกรมเมื่อเริ่มทำงาน และเป็นทางออกของโปรแกรมเมื่อทำถึงบรรทัดสุดท้าย (return 0;) int main ( ) { Statement1…; Statement2…; return 0; } …………………………………………….. …………………………………………….. …………………………………………….. ……………………….. ………………………..

8 ฟังก์ชัน cout ใช้พิมพ์ข้อมูลออกทาง standard output ในการใช้งานต้องมีการเรียกใช้ library iostream ไว้ในโปรแกรมก่อนทุกครั้ง cout << “hello”; cout << “information technology” << endl; cout << “ ” << cout << “wel”; cout << “come all freshy”; cout << ‘\n’;

9 การเขียน comment คือ การใส่คำอธิบาย ลงไปในโปรแกรม โดยไม่มีผลต่อ source code ของโปรแกรม เพื่อ...... การเขียนคอมเมนต์มี 2 แบบ // ตัวอย่างการเขียนคอมเมนต์บรรทัดเดียว /* ตัวอย่าง การเขียนคอมเมนต์ แบบหลายบรรทัด */

10 ขั้นตอนการสร้างโปรแกรม
Input (source code) ไฟล์นามสกุล .cpp ไฟล์นามสกุล .h compile Compile & Link ไฟล์ออบเจ็กต์ link ไฟล์ไลบรารี่ Output (program) ไฟล์ .exe


ดาวน์โหลด ppt เริ่มต้นเขียนโปรแกรมภาษา C++

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google