งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คลื่นผิวน้ำ. คลื่นผิวน้ำเป็นคลื่นกล เกิดขึ้นเมื่อผิวน้ำถูกรบกวนและมี การถ่ายโอนพลังงานผ่าน โมเลกุลของตัวกลาง โมเลกุล ของตัวกลางนั้นก็จะมีการสั่นแล้ว ถ่ายโอนพลังงานให้กับโมเลกุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คลื่นผิวน้ำ. คลื่นผิวน้ำเป็นคลื่นกล เกิดขึ้นเมื่อผิวน้ำถูกรบกวนและมี การถ่ายโอนพลังงานผ่าน โมเลกุลของตัวกลาง โมเลกุล ของตัวกลางนั้นก็จะมีการสั่นแล้ว ถ่ายโอนพลังงานให้กับโมเลกุล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คลื่นผิวน้ำ

2 คลื่นผิวน้ำเป็นคลื่นกล เกิดขึ้นเมื่อผิวน้ำถูกรบกวนและมี การถ่ายโอนพลังงานผ่าน โมเลกุลของตัวกลาง โมเลกุล ของตัวกลางนั้นก็จะมีการสั่นแล้ว ถ่ายโอนพลังงานให้กับโมเลกุล ข้างเคียงจำนวนมากต่อเนื่องกัน ไป อนุภาคจะสั่นเคลื่อนที่วนไป มา ณ ตำแหน่งๆ เท่านั้น

3 ในการเคลื่อนที่ของคลื่นผิวน้ำ จะเห็นสันคลื่นและท้องคลื่น เคลื่อนที่ตามกันไปอย่างต่อเนื่อง แต่อนุภาคของน้ำที่ตำแหน่งต่างๆ คลื่นจะขยับขึ้นจนถึงตำแหน่ง สูงสุด แล้วขยับลงมายังตำแหน่ง ต่ำสุด จากนั้นก็ขยับขึ้นไปใหม่อีก กลับไปกลับมาในลักษณะเช่นนี้ ตราบเท่าที่ยังมีคลื่นบนผิวน้ำ โดย อนุภาคของน้ำไม่ได้เคลื่อนที่ตาม ไปกับคลื่น

4 ส่วนประกอบของคลื่น - การกระจัด (displacement) คือ ตำแหน่งสูงสุดของคลื่นที่การกระจัดมี ขนาดมากที่สุด

5

6 - คาบ (period ;T ) คือเวลาที่จุดใดๆ บนตัวกลางสั่นครบ 1 รอบ คาบมี หน่วยเป็นวินาทีต่อรอบ - ความถี่ (frequency ;f) คือ จำนวน ลูกคลื่นที่เกิดขึ้นในหนึ่งหน่วยเวลา ความถี่มีหน่วยเป็นรอบต่อวินาที - หน้าคลื่น (wave surface) คือ เส้น ต่อจุดที่มีเฟสตรงกันของสันคลื่น - อัตราเร็วคลื่น (velocity ;v) คือ ระยะทางที่สันคลื่นเคลื่อนที่ได้ในหนึ่ง หน่วยเวลา

7

8

9

10

11 การบอกมุมเฟส


ดาวน์โหลด ppt คลื่นผิวน้ำ. คลื่นผิวน้ำเป็นคลื่นกล เกิดขึ้นเมื่อผิวน้ำถูกรบกวนและมี การถ่ายโอนพลังงานผ่าน โมเลกุลของตัวกลาง โมเลกุล ของตัวกลางนั้นก็จะมีการสั่นแล้ว ถ่ายโอนพลังงานให้กับโมเลกุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google