งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนกุมภาพันธ์ 2550 โดย นายการุณ กิตติสถาพร ปลัดกระทรวงพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนกุมภาพันธ์ 2550 โดย นายการุณ กิตติสถาพร ปลัดกระทรวงพาณิชย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนกุมภาพันธ์ 2550 โดย นายการุณ กิตติสถาพร ปลัดกระทรวงพาณิชย์

2 ดัชนีราคาผู้บริโภค Consumer Price Index ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป Headline Inflation ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน Core Inflation

3 เดือน กุมภาพันธ์ 2550 เท่ากับ 114.5 ก.พ.50 / ม.ค.50 ลดลงร้อยละ 0.4 ก.พ.50 / ก.พ.49 สูงขึ้นร้อยละ 2.3 ดัชนีราคา ผู้บริโภค ทั่วไปของประเทศ

4 ก.พ.50 / ม.ค.50 ลดลงร้อยละ 0.4 หมวดอาหารและเครื่องดื่ม ลดลง ร้อยละ 1.0   สินค้าราคาลดลง ได้แก่ - เนื้อสุกร - ไก่สด - ผักสด หมวดอาหารและเครื่องดื่ม ลดลง ร้อยละ 1.0   สินค้าราคาลดลง ได้แก่ - เนื้อสุกร - ไก่สด - ผักสด หมวดอื่นๆไม่ใช่อาหารและ เครื่องดื่ม ลดลง ร้อยละ 0.1   สินค้าราคาลดลง ได้แก่ - - ค่ากระแสไฟฟ้า - - น้ำมันเชื้อเพลิง หมวดอื่นๆไม่ใช่อาหารและ เครื่องดื่ม ลดลง ร้อยละ 0.1   สินค้าราคาลดลง ได้แก่ - - ค่ากระแสไฟฟ้า - - น้ำมันเชื้อเพลิง

5 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือนกุมภาพันธ์ 2550

6 ก.พ.50 / ก.พ.49 สูงขึ้นร้อยละ 2.3 หมวดอาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้น ร้อยละ 5.2   สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - ข้าวสารเหนียว - ผักสดและผลไม้ - น้ำอัดลม - เครื่องประกอบอาหาร หมวดอาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้น ร้อยละ 5.2   สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - ข้าวสารเหนียว - ผักสดและผลไม้ - น้ำอัดลม - เครื่องประกอบอาหาร หมวดอื่นๆไม่ใช่อาหารและ เครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 0.5   สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - ค่าโดยสารสาธารณะ - ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล - ของใช้สำหรับทำความสะอาด หมวดอื่นๆไม่ใช่อาหารและ เครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 0.5   สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - ค่าโดยสารสาธารณะ - ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล - ของใช้สำหรับทำความสะอาด

7 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือนกุมภาพันธ์ 2550

8 เดือน กุมภาพันธ์ 2550 เท่ากับ 105.1 ก.พ.50 / ม.ค.50 ไม่เปลี่ยนแปลง ก.พ.50 / ก.พ.49 สูงขึ้นร้อยละ 1.4 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ

9 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ เดือนกุมภาพันธ์ 2550

10

11   เว็บไซต์ ชื่อ www.price.moc.go.th   โทรสายด่วนสอบถามข้อมูลอัตโนมัติ 0 2507 7000   ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร 0 2507 5793   ชมการถ่ายทอดแถลงข่าวดัชนีราคา ที่ www.price.moc.go.th หัวข้อชมการถ่ายทอด


ดาวน์โหลด ppt แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนกุมภาพันธ์ 2550 โดย นายการุณ กิตติสถาพร ปลัดกระทรวงพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google