งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Quiz 7 ช่วยกันวิจารณ์อีเมล์ด้านล่าง ?. eMarketplace Marketing.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Quiz 7 ช่วยกันวิจารณ์อีเมล์ด้านล่าง ?. eMarketplace Marketing."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Quiz 7 ช่วยกันวิจารณ์อีเมล์ด้านล่าง ?

2 eMarketplace Marketing

3 eMarketplace ระบบกลางเพื่อรองรับผู้ซื้อ และผู้ขายให้มาพบกันและใช้ ระบบของ อีมาร์เก็ตเพลสในการซื้อขาย แลกเปลี่ยน สินค้ากัน อีมาร์เก็ตเพลสมีรูปแบบต่อไปนี้ - ประมูล - แคตตาล็อก What is eMarketplace?

4 ทำไมต้อง eMarketplace? ประโยชน์ของผู้ขาย : สามารถวางตลาด และแนะนำสินค้าใหม่ ได้อย่างรวดเร็ว สามารถเข้าถึงเครื่องมือบริหารจัดการร้านค้า ซึ่งสามารถปรับปรุงข้อมูล สินค้าได้ มีลูกค้าใหม่ๆ เข้ามาสม่ำเสมอ ลดค่าบริหารจัดการ ประโยชน์ของผู้ซื้อ : สามารถค้นหา เปรียบเทียบ ก่อนซื้อสินค้าได้ ทำให้ได้สินค้าราคา เหมาะสมที่สุด

5

6

7

8

9 Quiz 8 ผู้ขายได้รับประโยชน์อะไรจาก eMarketplace?

10 Q & AQ & A


ดาวน์โหลด ppt Quiz 7 ช่วยกันวิจารณ์อีเมล์ด้านล่าง ?. eMarketplace Marketing.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google