งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ยอดขายตำราเรียนเพิ่มขึ้น มีลูกค้ามากขึ้นในกลุ่มมหาวิทยาลัย”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ยอดขายตำราเรียนเพิ่มขึ้น มีลูกค้ามากขึ้นในกลุ่มมหาวิทยาลัย”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ยอดขายตำราเรียนเพิ่มขึ้น มีลูกค้ามากขึ้นในกลุ่มมหาวิทยาลัย”
ชื่อโครงการ “ยอดขายตำราเรียนเพิ่มขึ้น มีลูกค้ามากขึ้นในกลุ่มมหาวิทยาลัย”

2 หน่วยงาน “ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อกลุ่ม “สาขา ม.เทคโนโลยีสุรนารี” ประธานกลุ่ม น.ส.อุบลพันธุ์ บุญมาก

3 ที่มา มูลเหตุจูงใจของโครงการ
จากการวิเคราะห์ยอดขายและสำรวจลูกค้าสาขา มทสมีแนวโน้มของยอดขายตำราเรียนเริ่มลดลดเทียบกับปีก่อน มีคู่แข่งมากขึ้นในของการเทียบราคา คู่แข่งมีกลยุทธิ์ของราคาและสวัสดิการให้ลูกค้าที่ดีกว่า มหาวิทยาลัยมีแนวโน้มซื้อผ่านศูนย์หนังสือของตนเอง การจัดส่งสินค้าก็มีความสำคัญเน้นความเร็ว

4 เป้าหมายและตัวชี้วัด
ตำราเรียนเกิดขึ้นใหม่ไม่น้อยกว่า 20 ชื่อเรื่อง รักษาลูกค้าเดิมไม่น้อยกว่า 75% ลูกค้ารู้จักศูนย์หนังสือฯ และมีแนวโน้มใช้ตำราเรียนมากขึ้น

5 สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา(ก้างปลา)
มีการแข่งขันเรื่องราคาสินค้า คู่แข่งมากขึ้นและมีกลยุทธิ์ใหม่ ระยะเวลาในการส่งสินค้า มหาวิทยาลัยซื้อผ่านศูนย์หนังสือของตนเอง

6 สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ดำเนินการ
วิเคราะห์ลูกค้ามากขึ้น ศึกษากลยุทธิ์คู่แข่ง เช่น สำรวจร้านค้า สำรวจคู่แข่ง เพื่อนำมาปรับปรุง นำเสนอเงื่อนไข และส่วนลดที่ลูกค้ารับได้หากเทียบกับคู่แข่ง มีการนัดหมายก่อนเข้าพบอาจารย์พร้อมนำหนังสือและตัวอย่างนำเสนอ

7 ผลลัพธ์การดำเนินการ จำนวนตำราเรียนเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มที่หายไป เช่น ม.ขอนแก่นปิดตำราเรียนใหม่ได้ 10,800 เล่ม ผู้สอนจำนวน 20 ท่าน ตำราเรียนของปี 1 ชื่อหนังสือ Izon 1 / Ready to Write 1 / Academic writing ม.อุบลราชธานี ปิดตำราเรียนได้ 3,000 เล่ม ชื่อหนังสือ World english 2 กลุ่มราชภัฎ ปิดตำราเรียนได้ เช่น มรภ.อุดรธานี นครราชสีมา จากบัญชีชั้นต้นจำนวน 1,080 เล่ม กลุ่มลูกค้า ม.เทคโนโลยีราชมงคล ปิดตำราเรียนได้ 350 เล่ม จาก ยอดขายมากขึ้นเทียบสัดส่วนตำราเรียนสูงกว่า 10%


ดาวน์โหลด ppt “ยอดขายตำราเรียนเพิ่มขึ้น มีลูกค้ามากขึ้นในกลุ่มมหาวิทยาลัย”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google