งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

People-to-People (P2P)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "People-to-People (P2P)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 People-to-People (P2P)
เป็นธุรกรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะของรูปแบบ C2C ที่มีการแลกเปลี่ยนสินค้าของบุคคลทั่วไป ไม่ว่าจะเป็น CDs, Videos, Software และสินค้าอื่น ๆ เช่น เว็บไซต์ Napster.com Electronic Commerce

2 Electronic Commerce

3 Consumer-to-Business (C2B)
เป็นรูปแบบของบุคคลทั่วไปที่ใช้อินเทอร์เน็ต เพื่อขายสินค้า หรือบริการให้กับองค์กร หรือ บุคคลทั่วไปที่มองหาผู้ขาย เพื่อติดต่อ และทำธุรกรรมในรูปแบบ Online เช่น Electronic Commerce

4 Electronic Commerce

5 E-Commerce แบบ B2G การจัดซื้อของภาครัฐที่ต้องติดต่อกับเอกชน (eProcurement) งานให้บริการข้อมูลข่าวสาร งานเสนอโครงการ การเปิดประมูล การยื่นแบบ ยื่นซองประกวดราคา งานการเสียภาษีอากร และการตอบรับเมื่อยื่นแบบรวมทั้ง การตัดโอนรายการทางการเงินระหว่างภาครัฐกับเอกชน งานบริการดิจิตอลไลบรารี และข้อมูลทางเทคนิค และข้อมูลบริการที่เป็นประโยชน์ เช่น ข้อมูลสิทธิบัตร ข้อมูลมาตรฐาน ข้อมูลเพื่อประกอบการทางธุรกิจบางอย่าง การกรอกแบบฟอร์มและการลงทะเบียนต่าง ๆ  จดทะเบียนธุรกิจออนไลน์ ข้อมูลแผนที่ ถนน การคมนาคม ป่าไม้ ข้อมูลทางการแพทย์ ตลอดจนข้อมูลการศึกษาและการทำงาน ข้อมูลบริการที่รัฐสำรวจ เช่น สถิติ ข้อมูลทางกฎหมายที่จำเป็นต่อธุรกิจ งานที่รัฐให้บริการหลัก ซึ่งเป็นงานบริการสาธารณะต่าง ๆ เช่นระบบสาธารณูปโภค Electronic Commerce

6 ตัวอย่าง E-Commerce ประเภท B2G
Electronic Commerce

7 Government-to-Citizens (G2C)
เป็นรูปแบบของหน่วยงานรัฐบาลให้บริการประชาชน ให้บริการข้อมูลแก่ประชาชน รับสมัครงานในภาครัฐ ข้อมูลกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆทีออกโดยรัฐบาล ใบคำร้องต่างๆที่ต้องยื่นให้กับทางราชการเพื่อรอบริการ การยื่นเรื่องราวที่ต้องติดต่อกับรัฐ การดำเนินการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี เสียภาษีออนไลน์ Electronic Commerce

8 Electronic Commerce

9 Intrabusiness เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในองค์กร (Internal) ใช้ปฎิบัติบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อแลกเปลี่ยนสินค้า บริการ หรือ สารสนเทศ ระหว่างองค์กรและตัวแทน (Dealer) หรือเป็นรูปแบบองค์กรให้บริการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายไปยังพนักงาน (employee) โดยเรียกว่า Business to employees (B2E) Electronic Commerce

10 Mobile Commerce เป็นรูปแบบการค้าในระบบไร้สาย (Wireless) เช่น โทรศัพท์มือถือ เราเรียกว่า M-Commerce โดยเฉพาะในปัจจุปันที่หลาย ๆ คนได้เคยใช้บริการดาวน์โหลด Ring Tone ผ่านโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเป็นรูปแบบของธุรกิจที่กำลังเติบโตไปพร้อมกับการขยายตัวของการใช้โทรศัพท์ Electronic Commerce


ดาวน์โหลด ppt People-to-People (P2P)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google