งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรวมฐานข้อมูล. 1. เลือกฐานข้อมูลหลักสำหรับรวมกับฐานข้อมูลอื่นๆ 2. เปลี่ยนชื่อฐานข้อมูลให้ตรงกับฐานข้อมูลหลักในข้อ 1 ใน C:\Program Files\RegMis เปิดไฟล์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรวมฐานข้อมูล. 1. เลือกฐานข้อมูลหลักสำหรับรวมกับฐานข้อมูลอื่นๆ 2. เปลี่ยนชื่อฐานข้อมูลให้ตรงกับฐานข้อมูลหลักในข้อ 1 ใน C:\Program Files\RegMis เปิดไฟล์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การรวมฐานข้อมูล

2 1. เลือกฐานข้อมูลหลักสำหรับรวมกับฐานข้อมูลอื่นๆ 2. เปลี่ยนชื่อฐานข้อมูลให้ตรงกับฐานข้อมูลหลักในข้อ 1 ใน C:\Program Files\RegMis เปิดไฟล์ RegMis.exe.config

3

4 3. แก้ชื่อไฟล์ให้ตรงกับฐานข้อมูลที่จะใช้งาน

5 4. เลือกคำสั่ง File แล้วทำการ Save

6 5. Double click icon เพื่อเปิด Program ขึ้นมา

7 6. เมนูการนำเข้าข้อมูล แล้วทำการเลือกคำสั่งการนำเข้า ข้อมูล

8 7. จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ แล้วกด “อ่านข้อมูลเข้า”

9 8. เลือกฐานข้อมูลที่จะรวมกับฐานหลัก แล้วกด Open 1 2

10 9. คลิกที่ “ข้อมูลทั่วไป” แล้วเลือก “เลือกทั้งหมด”

11 10. จะปรากฏข้อมูลที่จะทำการรวมกับฐานข้อมูลหลัก แล้วกด “เพิ่มข้อมูล”

12 11. จะพบว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมในช่อง “Record เพิ่มเติมแล้ว”


ดาวน์โหลด ppt การรวมฐานข้อมูล. 1. เลือกฐานข้อมูลหลักสำหรับรวมกับฐานข้อมูลอื่นๆ 2. เปลี่ยนชื่อฐานข้อมูลให้ตรงกับฐานข้อมูลหลักในข้อ 1 ใน C:\Program Files\RegMis เปิดไฟล์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google