งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฐานข้อมูล H.W. Wilson โดย... ปราณีย์ อนุศาสนนันท์ บรรณารักษ์ ศูนย์บรรณสารและ สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฐานข้อมูล H.W. Wilson โดย... ปราณีย์ อนุศาสนนันท์ บรรณารักษ์ ศูนย์บรรณสารและ สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฐานข้อมูล H.W. Wilson โดย... ปราณีย์ อนุศาสนนันท์ บรรณารักษ์ ศูนย์บรรณสารและ สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

2  Wilson OmniFile Full Text Mega คืออะไร  วิธีการสืบค้นเอกสาร  Browse  Thesaurus  Basic Search  Advanced Search  หน้าแสดงผลลัพธ์ (Search Results)  หน้าแสดงเอกสาร (Record View)  เอกสารฉบับเต็มแบบ HTML  เอกสารฉบับเต็มแบบ PDF  พิมพ์ / อีเมล์ / บันทึก / ดาวน์โหลดรายการ บรรณานุกรม  Search History  Journal Directory  My Wilsonweb Content

3 Wilson OmniFile Full Text Mega เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและ สาระสังเขปจากสิ่งพิมพ์ 3,500 รายชื่อ และเอกสารฉบับเต็มจาก สิ่งพิมพ์กว่า 1,750 รายชื่อ ตั้งแต่ปี ค. ศ.1982 เป็นต้นมา จาก 6 ฐานข้อมูล คือ Education Full Text, General Science Full Text, Humanities Full Text, Readers’ Guide Full Text, Social Sciences Full Text และ Wilson Business Full Text ( บางรายการไม่มีเอกสาร ฉบับเต็ม ) Introduction

4 Search Methods  Browse  Thesaurus  Basic Search  Advanced Search

5 1. ค้นหาใน OmniFile Full Text 2. พิมพ์คำสำคัญ 3. ระบุเขตข้อมูล เช่น Subject 4. คลิก Start Browse Browse 1 2 3 4

6 คลิกเลือกหัวเรื่องที่ต้องการ Browse Results

7 Thesaurus ใช้เพื่อค้นหาหัวเรื่องที่สัมพันธ์กัน 1. สืบค้นใน OmniFile Full Text Mega 2. พิมพ์หัวเรื่อง 3. คลิก Start ThesaurusThesaurus 1 23

8 Thesaurus Results 1 2 1. แสดงหัวเรื่องใหญ่หรือหัวเรื่องหลัก 2. แสดง หัวเรื่องรองหรือหัวเรื่องย่อย 3. เลือกเพื่อให้แสดงข้อมูลในแต่ละฐานย่อย 4. สัญลักษณ์ 3 4

9 1. สืบค้นจากฐาน OmniFile Full Text Mega 2. พิมพ์คำค้นหรือวลี 3. เป็นทางเลือกให้ค้นหาเนื้อหาภายในของ เอกสาร 4. คลิก Start Basic Search Basic Search 1 2 3 4

10 Advanced Search 1. ฐาน OmniFile Full Text Mega 2. พิมพ์คำค้น 3. ระบุเขตข้อมูล 4. ระบุคำเชื่อม 5. เลือกรูปแบบการแสดงผลลัพธ์ 6. ระบุช่วงเวลา 7. จำกัดรูปแบบจำเพาะของเอกสาร 8. เลือกประเภทเอกสาร 9. เลือกลักษณะทาง กายภาพ 10. คลิก Start 1 2 3 4 5 67 8 9 10

11 1. คำที่ใช้สืบค้นและจำนวนผลลัพธ์ที่พบ 2. เลือกรายการที่ต้องการ 3. เลือกรูปแบบการแสดงเอกสาร 4. เลือกหัวเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับคำค้น 5. กรองผลลัพธ์ให้แคบลงจาก Narrow These Results 6. เพิ่มคำสำคัญเพื่อสืบค้นจากผลลัพธ์เดิม (Search Within Results) หรือ เริ่มสืบค้นใหม่ทั้งหมด (New Search) 7. หรือ ปรับปรุงการสืบค้น Search Results 1 2 3 4 5 6 7

12 1. เลือกแสดงเอกสารฉบับเต็มแบบ HTML หรือ PDF หรือ ถ้า รายการใดไม่มีเอกสารฉบับเต็ม ให้เลือกที่ WilsonLink เพื่อ เชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่น Full Text Link, Table of contents เป็นต้น 2. เลือกสั่งพิมพ์, อีเมล์, บันทึก, อ้างอิง หรือ ถ่ายโอนข้อมูล เอกสารนี้ Record View 1 2

13 1. เลือกที่ Translate Document เพื่อแปลเอกสาร ฉบับเต็มเป็นภาษาต่างๆ 2. เลือกที่ Click To Hear Audio File เพื่อฟังไฟล์ เสียงของเนื้อหาเอกสารฉบับเต็ม Full Text - HTML 1 2

14 Full Text - PDF Print, Save เอกสารฉบับเต็มแบบ Full Text – PDF อาจจะ Save File ไว้ อ่านวันอื่นๆ หรือจะ Print เอกสารออกมาอ่านก็ได้

15 WilsonLink เพื่อเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่น Full Text Link, Table of contents เป็นต้น WilsonLinkWilsonLink

16 1. คลิกเลือกรายการที่สนใจ 2. คลิก Print Email Save เพื่อจัดการเอกสาร Print, Email, Save 1 2

17 1. เลือกรายการที่ต้องการ 2. เลือกรูปแบบข้อมูลที่ต้องการ และคลิกเลือกหน้าช่อง Include HTML Full Text เมื่อต้องการเอกสารฉบับเต็ม แบบ HTML ด้วย 3. คลิกปุ่ม Print PrintPrint 1 2 3

18 1. ใส่หัวเรื่องและ email ที่ต้องการจัดส่ง 2. เลือกรายการที่ ต้องการ 3. เลือกรูปแบบข้อมูล 4. เลือกรูปแบบ email ที่จะจัดส่ง 5. คลิกเลือกที่ Include PDF Full Text เมื่อต้องการการจัดส่ง เอกสารฉบับเต็มแบบ PDF 6. คลิก Email EmailEmail 1 2 3 4 5 6

19 1. เลือกรายการที่ต้องการ 2. เลือกรูปแบบ ข้อมูล 3. เลือกรูปแบบไฟล์ที่ต้องการบันทึก 4. คลิก Save SaveSave 1 2 3 4

20 1. เลือกรายการที่ต้องการ 2. เลือกโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมที่ต้องการถ่ายโอน ข้อมูล 3. คลิก Export ExportExport 1 2 3

21 1. คลิก Save Search To My WilsonWeb เพื่อจัดเก็บคำค้นที่ ต้องการ 2. คลิกเลือกคำค้นที่ต้องการ 3. เลือกผสมคำค้นเดิมเข้าด้วยกันเพื่อการสืบค้นใหม่ 4. คลิก Delete เมื่อต้องการลบคำค้น Search History 1 2 3 4

22 Journal Directory 1. คลิก Select Database(s) เพื่อเลือกรายการฐานข้อมูลวารสารที่ต้องการ 2. คลิก Subject List เพื่อเลือกหัวเรื่องที่ต้องการค้น 3. กำหนดให้แสดงผลลัพธ์ Lines Per Page, Display Format, Limit to หรือ 4. ต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม ให้ใช้ Search 5. Fields Displayed เขตข้อมูลที่ต้องการให้แสดงผลลัพธ์ 6. Sort by การ เรียงลำดับข้อมูล 7. Display List คลิกแสดงผลลัพธ์ 5. Fields Displaye d เขตข้อมูลที่ ต้องการ ให้แสดง ผลลัพธ์ 6. Sort by การ เรียงลำดับ ข้อมูล 7. Display List คลิก แสดง ผลลัพธ์ 1 2 3 4 5 6 7

23 My WilsonWeb My Wilsonweb ใช้จัดเก็บข้อมูลประวัติการค้นและแจ้งเตือน คำค้น 1. สำหรับผู้ใช้ใหม่ให้คลิกที่ New Account 2. พิมพ์ชื่อ นามสกุล, e-mail และ password 3. คลิก Next 1 2 3

24 My WilsonWeb พิมพ์ Sign In to My WilsonWeb สำหรับผู้ใช้เดิมที่มี ประวัติอยู่แล้ว และคลิก Login

25 สามารถเลือกแสดงผลลัพธ์ หรือ ลบคำค้น ที่บันทึกไว้ได้ My WilsonWeb

26

27 Thank you.  For more information...Please contact Reference Librarian Tel. 053 916339, 053 916345 Tel. 053 916339, 053 916345 E- mail : library@mfu.ac.th library@mfu.ac.th


ดาวน์โหลด ppt ฐานข้อมูล H.W. Wilson โดย... ปราณีย์ อนุศาสนนันท์ บรรณารักษ์ ศูนย์บรรณสารและ สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google