งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำข้อมูล PubMed เข้า EndNote. 1. คลิกกรอก สี่เหลี่ยมหน้า รายการที่ ต้องการ 2. คลิก send to - คลิก citation manager - คลิก Create File.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำข้อมูล PubMed เข้า EndNote. 1. คลิกกรอก สี่เหลี่ยมหน้า รายการที่ ต้องการ 2. คลิก send to - คลิก citation manager - คลิก Create File."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำข้อมูล PubMed เข้า EndNote

2 1. คลิกกรอก สี่เหลี่ยมหน้า รายการที่ ต้องการ 2. คลิก send to - คลิก citation manager - คลิก Create File

3 3. การทำงานของ Browser หลังจากคลิก Create File ถ้าใช้ Chrome จะ save file ไว้ที่ Task bar -> ให้คลิกที่ ชื่อไฟล์ ถ้าใช้ IE จะมีข้อความสอบถามว่า ต้อง save หรือ Open -> ให้ คลิก Open

4 4. ไฟล์ที่เลือกจะถูกส่งเข้าโปรแกรม EndNote พร้อมแสดงหน้าต่างให้เลือก Import Filter ชื่อ PubMed[NLM] ให้คลิก Choose ข้อมูลจาก PubMed จะถูกโอนเข้า library

5 1. คลิกกรอกสี่เหลี่ยมหน้า รายการที่ต้องการ 2. คลิก Export

6 3. Export format = RIS … 4. คลิก Export 5. คลิกชื่อไฟล์ หรือ คลิก open 6. import filter=scopus elsevier

7 วิธีแก้ปัญหาชื่อเต็มชื่อย่อ วารสาร (1) การ import/export ข้อมูลมาจากหลายแหล่งอาจทำให้ ชื่อวารสารที่ได้ บางครั้งเป็นชื่อเต็มบางครั้งเป็นชื่อย่อ ทำให้ข้อมูลบรรณานุกรมไม่ถูกต้อง วิธีแก้ 1. คลิก Tools-Open Term List – Journal Term List 2. จะพบหน้าต่าง Term Lists 3. ที่หน้าต่าง Term Lists คลิกแท็บ Lists - Import list 4. จะพบหน้าต่างให้หา โฟเดอร์ Program Files\EndnoteX?\Term List 5. ดับเบิลคลิกไฟล์ชื่อ medical.txt แล้วคลิก Open โปรแกรมเพิ่ม list ชื่อย่อเพื่อใช้ในกรณีที่ import/export ข้อมูลที่มีชื่อวารสารเป็นชื่อเต็มเข้า มา 6. คลิก Edit – Output Style แล้วคลิก Edit Vancouver หรือ style ที่ ต้องการ จะพบหน้าต่างตามภาพนี้ 7. คลิก Journal Names เลือก journal name format เป็น Abrreviation 2

8 ถ้าทำ (1) แล้วยังไม่ได้ให้แก้ ตามนี้


ดาวน์โหลด ppt การนำข้อมูล PubMed เข้า EndNote. 1. คลิกกรอก สี่เหลี่ยมหน้า รายการที่ ต้องการ 2. คลิก send to - คลิก citation manager - คลิก Create File.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google