งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไม้เชื้อเพลิง ไม้ฟืน ถ่าน ขี้เลื่อย - ขี้กบ ไม้ไผ่ ขี้เลื่อย / ถ่าน อัดแท่ง และแก๊สมวลชีวภาพ ไม้ฟืนที่ดี มีน้ำหนักหรือความแน่นสูง ค่า ความร้อนสูง กลิ่นและควันน้อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไม้เชื้อเพลิง ไม้ฟืน ถ่าน ขี้เลื่อย - ขี้กบ ไม้ไผ่ ขี้เลื่อย / ถ่าน อัดแท่ง และแก๊สมวลชีวภาพ ไม้ฟืนที่ดี มีน้ำหนักหรือความแน่นสูง ค่า ความร้อนสูง กลิ่นและควันน้อย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ไม้เชื้อเพลิง ไม้ฟืน ถ่าน ขี้เลื่อย - ขี้กบ ไม้ไผ่ ขี้เลื่อย / ถ่าน อัดแท่ง และแก๊สมวลชีวภาพ ไม้ฟืนที่ดี มีน้ำหนักหรือความแน่นสูง ค่า ความร้อนสูง กลิ่นและควันน้อย ปราศจาก ยางหรือสารแทรกที่เป็นพิษ ขี้เถ้าน้อย จุด ติดไฟง่ายและมอดช้า ผึ่งแห้งได้ค่อนข้าง เร็ว เสื่อมสภาพช้า ( จากการผุหรือแมลงกัด กิน ) ถ่านที่ดี มีน้ำหนักสูง ค่าความร้อนสูง ก้อน ถ่านแข็งแรงไม่ปริยุ่ยหรือเป็นผงง่าย หลังจากติดแล้วคุอยู่ได้นาน ไม่แตกปะทุ ระหว่างติดไฟ ความชื้นต่ำ และมีสิ่งเจือปน อื่นน้อย น้ำส้มควันไม้

2 เผาถ่านไม้ยางพารา สุราษฎร์ธานี

3 เตาอิฐก่อ นราธิวาส เตาดินเหนียว สหกรณ์เผา ถ่าน กาฬสินธุ์ เตาหลุมผี ปราจีนบุรี เตาอิฐก่อมาตรฐาน กรมป่า ไม้ สระบุรี

4 รูปแบบการใช้ประโยชน์ ไม้ ไม้ท่อน กิ่ง / ก้าน ตอ / ราก โรงเลื่อย โรงปอก / ฝาน ไม้แปร รูป โรงอบ ไม้ โรงอาบ / อัด น้ำยาไม้ เครื่องเรือน ไม้ ไม้ก่อสร้าง เครื่องมือ ( ผลิตภัณฑ์ ไม้อื่นๆ ) ปีกไม้ / เศษไม้ ไม้พื้น / ปาร์เก้ โรงสับ ไม้ ชิ้นไม้ สับ ไม้ แกะสลัก ไม้บาง แผ่นไม้อัด ไส้ / เศษไม้บาง แผ่นชิ้นไม้ อัด แผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์ โรง เยื่อ เยื่อกระดาษและ กระดาษ แผ่นใย ไม้อัด ผลิตภัณฑ์เคมี จากไม้ แผ่นฝอยไม้อัด ซีเมนต์ ไม้เสาเข็ม / ค้ำ ยัน ไม้พื้น / ปาร์เก้

5 การตลาดไม้ขนาดเล็ก การผลิตเครื่องเรือน การตลาดไม้ยูคาลิปตัส ถ่านจากเศษไม้ปลายไม้ ราคาไม้เสาเข็ม ราคาไม้สักตัดสางขยายระยะ

6 ไม้ยูคาลิปตัส กาญจนบุรี

7 เผาถ่านเศษไม้ยูคาลิปตัส กาญจนบุรี

8 ไม้เทพธาโร ตรัง

9 ฝุ่นไม้ปั้น แพร่

10 หัตถกรรมตอรากไม้ กาญจนบุรี

11

12

13 สวนสัก ราชบุรี บทสรุป “ เวลาที่ดีที่สุดที่จะปลูกต้นไม้ก็คือ 25 ปีที่ แล้ว... เวลาที่ดีที่สุดรองลงมาคือวันนี้ ” คัดลอกมาจากสถานที่รับเลี้ยงเด็กแห่งหนึ่งในประเทศแคนาดา “ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ” พระราชดำริในพระบาทสมเด็จฯ พระเจ้าอยู่หัว

14 ป่าสนบ้านวัดจันทร์ เชียงใหม่ Mishino Aki - สถานีแวะพักริมทาง ข้างถนนใน ชนบท เริ่มเมื่อปี 2531 - อาหาร - ห้องน้ำ - ข้อมูลถนนหนทาง และ เรื่องราวท้องถิ่น - สินค้าของชาวบ้าน ( ช่องทาง ระบายสินค้า เพิ่มมูลค่า ดึงคน ให้อยู่ในชนบท / ภาคเกษตร ) - สร้างโรงงานแปรรูป ผลิตภัณฑ์การเกษตร ( ซอส มะเขื่อเทศ แฮม สินค้าสด / แห้ง )

15 ป่าสนบ้านวัดจันทร์ เชียงใหม่ - ป่าของรัฐ 3 % - ป่าเอกชน 97 % OGUNI (KUMAMOTO, KYUSHU, JAPAN รัฐ งบประมาณ 40 % สนับสนุน ประชากร 10,000 คน พื้นที่ป่า 75 % โรงเลื่อย 40 โรง (70,000 ลบ. ม./ ปี ) ตลาดค้า ไม้ - ไม้ท่อนยาว 4 ม. 5 แห่ง -10,000- 100,000 บาท / ลบ. ม. OGUNI FOREST ASSOCIATION - โรงเลื่อยไม้ - โรงประดิษฐกรรม ไม้ - บริษัทก่อสร้าง - สมาชิก 680 คน (70 % ผู้ปลูกป่า ) - สิทธิ 1 คน 1 เสียง โครงสร้างไม้ประกับ (Glue Laminated Wood) The Forest Center Yu Station Milk Products Processing Center Oguni Dome Mokkonkan House Oguni School 50-80 ปี 400 ต้น / ไร่ 160 ต้น / ไร่

16 บ่อแก้ว เชียงใหม่ สวนไผ่ ปางดะ เชียงใหม่ สวนยูคาลิปตัส บ่อ แก้ว เชียงใหม่ สวนสน บ่อแก้ว เชียงใหม่ สวนสัก ราชบุรี

17 โรงเลื่อย ( ไม้ยางพารา ) 1. โรงเรือน ( หลังคาสังกะสี ) 10x20 (1,200 บาท / ตร. ม.) 240,000 บาท 2. โต๊ะเลื่อย ( สายพาน ) 3 ตัว 200,000 บาท 3. ค่าติดตั้ง 20,000 บาท 4. ระบบไฟฟ้า 20,000 บาท 480,000 บาท 5. ค่าซ่อมบำรุง ? 6. ค่าแรงเหมา (7 คน 9 บาท / ลบ. ม.) เลื่อยวันละ 200 ลบ. ม. 1,800 บาท ผลพลอยได้ - ขี้เลื่อย 300 บาท / ตัน 300 บาท - ปีกไม้ / เศษไม้ 7-10 ลบ. ม./ วัน 250 บาท 7. โรงอบไม้ 8. เครื่องอัดน้ำยาไม้


ดาวน์โหลด ppt ไม้เชื้อเพลิง ไม้ฟืน ถ่าน ขี้เลื่อย - ขี้กบ ไม้ไผ่ ขี้เลื่อย / ถ่าน อัดแท่ง และแก๊สมวลชีวภาพ ไม้ฟืนที่ดี มีน้ำหนักหรือความแน่นสูง ค่า ความร้อนสูง กลิ่นและควันน้อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google