งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Web Standard มาตรฐานเว็บ (web Standard) คือเทคโนโลยี ที่องค์กร W3C (World Wide Web Consortium) กำหนด ขึ้นเพื่อให้เว็บบราวเซอร์ทุกรุ่นทุกบริษัทผู้ผลิต รองรับเทคโนโลยีนี้เป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Web Standard มาตรฐานเว็บ (web Standard) คือเทคโนโลยี ที่องค์กร W3C (World Wide Web Consortium) กำหนด ขึ้นเพื่อให้เว็บบราวเซอร์ทุกรุ่นทุกบริษัทผู้ผลิต รองรับเทคโนโลยีนี้เป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Web Standard มาตรฐานเว็บ (web Standard) คือเทคโนโลยี ที่องค์กร W3C (World Wide Web Consortium) กำหนด ขึ้นเพื่อให้เว็บบราวเซอร์ทุกรุ่นทุกบริษัทผู้ผลิต รองรับเทคโนโลยีนี้เป็น มาตรฐานหลัก  HTML และ XHTML  Cascading Style Sheets (CSS)  W3C Document Object Model (DOM)  ECMAScript

2 องค์ประกอบของ Web Standard

3 Structure Markup Language HTML, XML, XHTML HTML ---- HTML 4.0 XML XHTML

4 Presentation CSS (Cascading Style Sheets) CSS 1 CSS 2 CSS 3

5 Behavior Scripts ECMAScripts มาตรฐานของ ECMA (European Computer Manufactures Association) ได้แก่ Javascript, ASP, PHP

6 ข้อดีของ Web Standard - ช่วยลดจำนวน code และขนาดของไฟล์เว็บ เพจ - สามารถทำงานบนระบบปฏิบัติการและเว็บ บราวเซอร์ได้ทุกรุ่น - ลดต้นทุนและเวลาในการพัฒนาเว็บไซต์ - รองรับการแสดงผลข้อมูลบนเครือข่ายไร้ สาย - ปรับเปลี่ยนและถ่ายโอนงานได้ง่าย

7  HTML  CSS  Javascript  (XHTML)


ดาวน์โหลด ppt Web Standard มาตรฐานเว็บ (web Standard) คือเทคโนโลยี ที่องค์กร W3C (World Wide Web Consortium) กำหนด ขึ้นเพื่อให้เว็บบราวเซอร์ทุกรุ่นทุกบริษัทผู้ผลิต รองรับเทคโนโลยีนี้เป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google