งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สตส. จำนวนตาม ทะเบียน ( แห่ง ) จำนวนที่ไม่ต้องตรวจสอบ ( แห่ง ) จำนวนที่ต้อง ตรวจสอบ ( แห่ง ) จำนวนตามกลุ่ม ( แห่ง ) จำนวนที่ วางแผน ติดตาม / สอบบ / ช /

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สตส. จำนวนตาม ทะเบียน ( แห่ง ) จำนวนที่ไม่ต้องตรวจสอบ ( แห่ง ) จำนวนที่ต้อง ตรวจสอบ ( แห่ง ) จำนวนตามกลุ่ม ( แห่ง ) จำนวนที่ วางแผน ติดตาม / สอบบ / ช /"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สตส. จำนวนตาม ทะเบียน ( แห่ง ) จำนวนที่ไม่ต้องตรวจสอบ ( แห่ง ) จำนวนที่ต้อง ตรวจสอบ ( แห่ง ) จำนวนตามกลุ่ม ( แห่ง ) จำนวนที่ วางแผน ติดตาม / สอบบ / ช / วางรูป ( แห่ง ) เลิก ชำระ บัญชี พิทักษ์ ทรัพย์และ ล้มละลาย จ้าง CPA รวม พร้อม ตรวจ สอบ ไม่ พร้อม ตั้งใหม่ ต้องเลิก ( อาจถูก สั่ง / ต้อง เลิกตาม กม.) กรุงเทพฯ 7346891221317417299711333416* เพชรบุรี 17803532462116113300116 ราชบุรี 1610338950111100038103* ประจวบฯ 14341781544999403299 นครปฐม 1255192834918900290* สมุทรสาคร 720171725474400347 สมุทรสงคราม 34080412221912022 รวม 1,4471521823287544903758752148893

2 สตส. แผนงานผลงาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ไตรมาส 1 รวม ทั้งสิ้น ถึง 16 ธค. 53 ร้อยละ ( ถึง 16 ธค 53) ร้อยละ ทั้งสิ้น ตค. พย. ธค กรุงเทพฯ 920231554744522983261.5410.74 เพชรบุรี 022346964113375.002.65 ราชบุรี 2742159713100969.239.00 ประจวบฯ 454313812139414 107.69 14.89 นครปฐม 386333631789141482.3515.73 สมุทรสาคร 3681113317441058.8222.73 สมุทรสงคราม 0001630019000 รวม 2148473012657511675782 70.6 9 10.8 3

3 สตส. แผนงานผลงาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ไตรมาส 1 รวม ทั้งสิ้น ถึง 16 ธค. 53 ร้อยละ ( ถึง 16 ธค 53) ร้อยละ ทั้งสิ้น ตค. พย. ธค กรุงเทพฯ 1835505010010310463 61.1 7 60.5 8 เพชรบุรี 002010232100 66.6 7 ราชบุรี 00000000000 ประจวบฯ 000200020 0 0 นครปฐม 010000111100 สมุทรสาคร 010020131100 33.3 3 สมุทรสงครา ม 00100011000 รวม 1837535333010811467 62.0 4 58.7 7

4 สตส. แผนงานผลงาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ไตรมาส 1 รวม ทั้งสิ้น ถึง 16 ธค. 53 ร้อยละ ( ถึง 16 ธค 53) ร้อยละ ทั้งสิ้น ตค. พย. ธค กรุงเทพฯ 52330010135 50.0 0 38.4 6 เพชรบุรี 00000000000 ราชบุรี 021000332 66.6 7 ประจวบฯ 120000333100 นครปฐม 00000000000 สมุทรสาคร 00000000000 สมุทรสงครา ม 020000222100 รวม 684300182112 66.6 7 57.1 4


ดาวน์โหลด ppt สตส. จำนวนตาม ทะเบียน ( แห่ง ) จำนวนที่ไม่ต้องตรวจสอบ ( แห่ง ) จำนวนที่ต้อง ตรวจสอบ ( แห่ง ) จำนวนตามกลุ่ม ( แห่ง ) จำนวนที่ วางแผน ติดตาม / สอบบ / ช /

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google