งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สตส. จำนวนตาม ทะเบียน ( แห่ง ) จำนวนที่ไม่ต้องตรวจสอบ ( แห่ง ) จำนวนที่ต้อง ตรวจสอบ ( แห่ง ) จำนวนตามกลุ่ม ( แห่ง ) จำนวนที่ วางแผน ติดตาม / สอบบ / ช /

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สตส. จำนวนตาม ทะเบียน ( แห่ง ) จำนวนที่ไม่ต้องตรวจสอบ ( แห่ง ) จำนวนที่ต้อง ตรวจสอบ ( แห่ง ) จำนวนตามกลุ่ม ( แห่ง ) จำนวนที่ วางแผน ติดตาม / สอบบ / ช /"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สตส. จำนวนตาม ทะเบียน ( แห่ง ) จำนวนที่ไม่ต้องตรวจสอบ ( แห่ง ) จำนวนที่ต้อง ตรวจสอบ ( แห่ง ) จำนวนตามกลุ่ม ( แห่ง ) จำนวนที่ วางแผน ติดตาม / สอบบ / ช / วางรูป ( แห่ง ) เลิก ชำระ บัญชี พิทักษ์ ทรัพย์และ ล้มละลาย จ้าง CPA รวม พร้อม ตรวจ สอบ ไม่ พร้อม ตั้งใหม่ ต้องเลิก ( อาจถูก สั่ง / ต้อง เลิกตาม กม.) กรุงเทพฯ * เพชรบุรี ราชบุรี * ประจวบฯ นครปฐม * สมุทรสาคร สมุทรสงคราม รวม 1,

2 สตส. แผนงานผลงาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ไตรมาส 1 รวม ทั้งสิ้น ถึง 16 ธค. 53 ร้อยละ ( ถึง 16 ธค 53) ร้อยละ ทั้งสิ้น ตค. พย. ธค กรุงเทพฯ เพชรบุรี ราชบุรี ประจวบฯ นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม รวม

3 สตส. แผนงานผลงาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ไตรมาส 1 รวม ทั้งสิ้น ถึง 16 ธค. 53 ร้อยละ ( ถึง 16 ธค 53) ร้อยละ ทั้งสิ้น ตค. พย. ธค กรุงเทพฯ เพชรบุรี ราชบุรี ประจวบฯ นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงครา ม รวม

4 สตส. แผนงานผลงาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ไตรมาส 1 รวม ทั้งสิ้น ถึง 16 ธค. 53 ร้อยละ ( ถึง 16 ธค 53) ร้อยละ ทั้งสิ้น ตค. พย. ธค กรุงเทพฯ เพชรบุรี ราชบุรี ประจวบฯ นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงครา ม รวม


ดาวน์โหลด ppt สตส. จำนวนตาม ทะเบียน ( แห่ง ) จำนวนที่ไม่ต้องตรวจสอบ ( แห่ง ) จำนวนที่ต้อง ตรวจสอบ ( แห่ง ) จำนวนตามกลุ่ม ( แห่ง ) จำนวนที่ วางแผน ติดตาม / สอบบ / ช /

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google