งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย O- NET ช่วงชั้นที่ 4 ( มัธยมศึกษาปี ที่ 6) ปีการศึกษา 2551 - 2554 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ. แม่ สอด จ. ตาก กลุ่มบริหาร วิชาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย O- NET ช่วงชั้นที่ 4 ( มัธยมศึกษาปี ที่ 6) ปีการศึกษา 2551 - 2554 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ. แม่ สอด จ. ตาก กลุ่มบริหาร วิชาการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย O- NET ช่วงชั้นที่ 4 ( มัธยมศึกษาปี ที่ 6) ปีการศึกษา 2551 - 2554 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ. แม่ สอด จ. ตาก กลุ่มบริหาร วิชาการ โรงเรียนสรรพ วิทยาคม

2 ข้อมูลเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย O-NET วิชา ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 4 ( มัธยมศึกษาปีที่ 6) ปีการศึกษา 2551 - 2554 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ. แม่สอด จ. ตาก เ ระดับ คะแนนเฉลี่ย ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 255 4 ระดับ โรงเรียน 47.4547.9844.7345.20 ระดับ จังหวัด 44.2644.3440.7940.03 ระดับ สังกัด 46.7146.7742.9542.12 ระดับประเ ทศ 46.5046.4742.6141.88

3 เ ข้อมูลเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย O-NET วิชาสังคม ศึกษา ช่วงชั้นที่ 4 ( มัธยมศึกษาปีที่ 6) ปีการศึกษา 2551 - 2554 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ. แม่สอด จ. ตาก ระดับ คะแนนเฉลี่ย ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 255 4 ระดับ โรงเรียน 34.9737.7746.8133.37 ระดับ จังหวัด 33.6635.4045.6731.63 ระดับ สังกัด 34.7436.1146.7033.40 ระดับประเ ทศ 34.7236.0046.5133.39

4 เ ข้อมูลเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย O-NET วิชา คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 ( มัธยมศึกษาปีที่ 6) ปีการศึกษา 2551 - 2554 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ. แม่สอด จ. ตาก ระดับ คะแนนเฉลี่ย ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ระดับ โรงเรียน 36.5530.6314.8623.59 ระดับ จังหวัด 34.0726.6212.8520.25 ระดับ สังกัด 36.0028.4214.7922.53 ระดับประเ ทศ 36.0828.5614.9922.73

5 เ ข้อมูลเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย O-NET วิชา ภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 4 ( มัธยมศึกษาปีที่ 6) ปีการศึกษา 2551 - 2554 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ. แม่สอด จ. ตาก ระดับ คะแนนเฉลี่ย ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ระดับ โรงเรียน 27.8723.3417.3021.64 ระดับจังหวัด 28.2121.1416.2219.09 ระดับสังกัด 30.2623.0018.7521.34 ระดับประเท ศ 30.6823.9819.2221.80

6 เ ข้อมูลเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย O-NET วิชา วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 ( มัธยมศึกษาปีที่ 6) ปีการศึกษา 2551 - 2554 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ. แม่สอด จ. ตาก ระดับ คะแนนเฉลี่ย ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ระดับ โรงเรียน 34.2432.8632.4528.67 ระดับ จังหวัด 32.5430.0429.9726.53 ระดับ สังกัด 33.6531.0130.9027.89 ระดับประเ ทศ 33.7031.0330.9027.90

7 เ ข้อมูลเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย O-NET วิชาสุข ศึกษาและพลศึกษา ช่วงชั้นที่ 4 ( มัธยมศึกษาปีที่ 6) ปีการศึกษา 2551 - 2554 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ. แม่สอด จ. ตาก ระดับ คะแนนเฉลี่ย ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 255 4 ระดับ โรงเรียน 57.4846.0864.1457.04 ระดับ จังหวัด 56.6544.5362.6553.93 ระดับ สังกัด 57.0545.6363.1054.92 ระดับประเ ทศ 56.7945.3762.8654.61

8 เ ข้อมูลเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย O-NET วิชาศิลปะ ช่วงชั้นที่ 4 ( มัธยมศึกษาปีที่ 6) ปีการศึกษา 2551 - 2554 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ. แม่สอด จ. ตาก ระดับ คะแนนเฉลี่ย ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ระดับ โรงเรียน 43.5938.1734.1328.57 ระดับ จังหวัด 42.8637.1432.5026.95 ระดับ สังกัด 43.3537.9532.8028.65 ระดับประเ ทศ 43.2237.7532.6228.54

9 เ ข้อมูลเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย O-NET วิชาการ งานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 4 ( มัธยมศึกษาปีที่ 6) ปีการศึกษา 2551 - 2554 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ. แม่สอด จ. ตาก ระดับ คะแนนเฉลี่ย ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ระดับ โรงเรียน 42.0733.5546.7650.67 ระดับ จังหวัด 39.7832.3743.0847.59 ระดับ สังกัด 40.1633.2544.1449.21 ระดับประเ ทศ 40.0232.9843.6948.72

10 เ ข้อมูลเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย O-NET รวมทุก รายวิชา ช่วงชั้นที่ 4 ( มัธยมศึกษาปีที่ 6) ปีการศึกษา 2551 - 2554 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ. แม่สอด จ. ตาก ระดับ คะแนนเฉลี่ย ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 255 4 ระดับ โรงเรียน 35.2637.4237.6436.09 ระดับ จังหวัด 34.0333.9435.4233.25 ระดับ สังกัด 35.2235.3436.7635.01 ระดับประเ ทศ 35.2135.2636.6734.95


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย O- NET ช่วงชั้นที่ 4 ( มัธยมศึกษาปี ที่ 6) ปีการศึกษา 2551 - 2554 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ. แม่ สอด จ. ตาก กลุ่มบริหาร วิชาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google