งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรการของจังหวัดหนองบัวลำภู 1. มาตรการด้านระบาดวิทยา ระบุพื้นที่ยุทธศาสตร์ รุนแรง ( ซ้ำซาก ) ระยะปาน กลาง ( รายใหม่ ) เสี่ยงสูง ( เคย ระบาดปี 43) เสี่ยงปกติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรการของจังหวัดหนองบัวลำภู 1. มาตรการด้านระบาดวิทยา ระบุพื้นที่ยุทธศาสตร์ รุนแรง ( ซ้ำซาก ) ระยะปาน กลาง ( รายใหม่ ) เสี่ยงสูง ( เคย ระบาดปี 43) เสี่ยงปกติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรการของจังหวัดหนองบัวลำภู 1. มาตรการด้านระบาดวิทยา ระบุพื้นที่ยุทธศาสตร์ รุนแรง ( ซ้ำซาก ) ระยะปาน กลาง ( รายใหม่ ) เสี่ยงสูง ( เคย ระบาดปี 43) เสี่ยงปกติ ( ไม่พบ Case) Spot map ไปหน้าต่อไปกด Page Down

2 2. มาตรการด้านสุขศึกษา เชิงรุกและลึกแบบ interactive คุ้ม ละ 10 ครัวเรือน 2 ทาง สปอตวิทยุ ป้ายประชาสัมพันธ์ 3. มาตรการสอบสวนและควบคุมโรค รายใหม่ แจ้งพื้นที่และควบคุมโรค ภายใน 24 ชม. รายเก่า ทำทุกมาตรการ 4. มาตรการรายงานโรค สอ. ใช้อาการแสดง รพช./ รพท. ทางด่วน case R/O Lepto รายงาน 506Lab confirm ศูนย์วิทย์ ไปหน้าต่อไปกด Page Down

3 5. มาตรการห้องปฏิบัติการ สอ.Urine albumin รพช./ รพท.Latex 2 ครั้ง ส่ง Confirmed ศูนย์ วิทย์ฯ อุดร เพื่อ ยืนยันการรายงาน มาตรการการรักษา กำหนดผู้รับผิดชอบทุกหน่วยงาน ทุกระดับ สอ. มี Doxy ในการรักษาเพื่อลด ความรุนแรง จัดทำคู่มือการรักษาและมีแผ่น อาการแสดงติดโต๊ะตรวจ ในสถานีอนามัย ไปหน้าต่อไปกด Page Down

4 กลยุทธหลัก 3 ประการของ กระทรวงสาธารณสุข ก. พัฒนาการวินิจฉัยโรค เน้น การเจาะเลือด 2 ครั้ง ห่างกัน 10 วัน (Paired serum) การตรวจด้วย Latex ถ้า serum แรก ให้ ผลบวก รายงาน 506 ถ้าให้ผลลบ ให้รอผล serum ที่ 2 ทุก Case ที่ส่งตรวจ Lab จะต้องวินิจฉัย เป็น R/O Lepto ไปหน้าต่อไปกด Page Down

5 ข. มาตรการควบคุมป้องกันโรคเลปโตส ไปโรซิสระดับ สอ. โดยดำเนินการให้ครบ 4 E 1. Eary detection เป็นการค้นหาผู้ป่วย เชิงรุกโดย อสม./ กสค. 2. Eary diagnosis การวินิจฉัยโรคได้เร็ว โดย จนท. สอ. มีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 2.1 ประวัติลุยน้ำ แช่น้ำ หรือ สัมผัสแหล่งน้ำ 2.2 ไข้สูงเฉียบพลัน (38-40 องศาเซน เซียส ) 2.3 ปวดศรีษะอย่างรุนแรง 2.4 ปวดเจ็บกล้ามเนื้อที่น่อง ต้นขา หรือสะโพก ให้วินิจฉัย R/O Lepto และนำส่ง โรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์ตรวจ ไปหน้าต่อไปกด Page Down

6 3. Eary Treatment ให้ จนท. สอ. ดำเนินการดังนี้ 3.1 เมื่อพบผู้ป่วยมีประวัติ ไข้สูง เฉียบพลันเกิน 3 วัน + 2.1, 2.3,2.4 ให้รีบนำส่งโรงพยาบาล ทันที 3.2 ถ้ามีไข้สูงเฉียบพลันไม่เกิน 3 วัน ให้ Doxy (100) ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 2 ครั้งหลังอาหาร ถ้าอาการไม่ดีขึ้นภายใน 2 วัน ให้รีบนำส่งโรงพยาบาล 4. Eary control การดำเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคในพื้นที่เสี่ยง โดย 4.1 ให้สุขศึกษากับประชาชนเกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อม พฤติกรรมเสี่ยงต่อการ เกิดโรค พฤติกรรมการป้องกัน โรค 4.2 เพิ่มมาตราการการเฝ้าระวังเชิง รุก (Active surveillance) ไปหน้าต่อไปกด Page Down

7 ค. ชุมชนร่วมมือควบคุมโรค ใช้หลักการสร้างพลัง (Empowerment) โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1. การกำจัดหนูโดยภูมิปัญญาชาวบ้าน 2. การสร้างความรู้ความเข้าใจในโรค 3. การกำหนดพื้นที่เลี้ยงสัตว์ 4. กำหนดมาตรการเคลื่อนย้ายสัตว์ โดยเฉพาะสัตว์เศรษฐกิจ 5. การจัดตั้งกองทุนรองเท้า Lepto 6. การใช้รองเท้าป้องกันโรค 7. การกินอาหารสุกๆดิบๆ ไปหน้าต่อไปกด Page Down

8 อัตราป่วยโรค Leptospirosis ปี จังหวัดหนองบัวลำภู เปรียบเทียบประเทศไทย, เขต อัตราป่วยของประเทศอัตราป่วยเขต 6 อัตราป่วย จ. นภ. อัตราป่วยของประเทศ อัตราป่วยเขต อัตราป่วย จ. นภ อัตราป่วย : 100,000

9 อัตราป่วยโรค Leptospirosis ปี จังหวัดหนองบัวลำภู อัตราป่วย จ. นภ. อัตราป่วยตาย จ. นภ. อัตราป่วย จ. นภ อัตราป่วยตาย จ. นภ อัตราป่วย : 100,000 อัตราป่วยตาย ( ร้อยละ )


ดาวน์โหลด ppt มาตรการของจังหวัดหนองบัวลำภู 1. มาตรการด้านระบาดวิทยา ระบุพื้นที่ยุทธศาสตร์ รุนแรง ( ซ้ำซาก ) ระยะปาน กลาง ( รายใหม่ ) เสี่ยงสูง ( เคย ระบาดปี 43) เสี่ยงปกติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google