งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปรับปรุงครั้งล่าสุด 26/04/53 โดย จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปรับปรุงครั้งล่าสุด 26/04/53 โดย จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปรับปรุงครั้งล่าสุด 26/04/53 โดย จิรวัฒน์ พรหมพร jirawat@book.co.th แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โดย จิรวัฒน์ พรหมพร jirawat@book.co.th แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

2 BestPractise จัดทำโดย BMJ Publishing Group เป็นแหล่งสารสนเทศที่ให้ข้อมูลทางด้านการแพทย์ที่ช่วย ประกอบการตัดสินใจในการวินิจฉัย การพยากรณ์ การรักษา และการป้องกันโรค ซึ่งให้ข้อมูลในการวินิจฉัยโรคมากกว่า 10,000 โรค และภาพประกอบมากกว่า 1,500 ภาพ นอกจากนั้นยังรวมแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ● Patient Leaflets เป็นข้อมูลการปฏิบัติตัวในการดูแล รักษาโรคเบื้องต้นของผู้ป่วย Introduction

3 ● Clinical Evidence เป็นแหล่งข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence based) ที่สำคัญแหล่งหนึ่ง ซึ่งนำเสนอเนื้อหาใน รูปแบบของคำถามทางคลินิก แทนการนำเสนอจากหลักฐาน การวิจัยที่มีอยู่เพียงอย่างเดียว โดยการเริ่มค้นหาจากคำถาม ทางคลินิกที่สำคัญ จากนั้นทำการสืบค้นหาข้อมูลและสรุปเป็น หลักฐานเชิงประจักษ์ที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในขณะนั้น เพื่อใช้ในการ ตอบปัญหาหรือคำถามทางคลินิกเหล่านั้น ● Drug Information เป็นฐานข้อมูลยาที่ให้รายละเอียดของ ยา วิธีการใช้ ข้อควรระวัง ผลกระทบที่เกิดจากยา เป็นต้น Introduction

4 1. Show Conditions 2. Search Best Practise 3. Search Clinical Evidence Search Methods

5 Homepage

6 Show conditions 1 1. คลิกที่ Show condition 2. เลือกกลุ่มหัวข้อของอาการหรือโรค เช่น Cardiovascular disorders 3. เลือกอาการหรือชื่อโรคที่ต้องการ 2 3

7 Search การสืบค้นด้วยคำสำคัญ เป็นวิธีที่เหมาะสำหรับความต้องการที่จะสืบค้นด้วย อาการ (Conditions) การวินิจฉัย (Diagnosis) การรักษา (Treatment) หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence) ฐานข้อมูลยา (Drug Database) หรือ แนวทางการปฏิบัติ (Guideline)

8 Search Results 1. รายการผลลัพธ์แยกตามประเภทของข้อมูล 2. เลือกรายการที่ต้องการ 1 2

9 Results ข้อมูลจะประกอบด้วย ข้อมูลสรุปอาการของโรค สาเหตุการเกิดโรค การพัฒนา ของโรค การวินิจฉัยโรคแบบละเอียดเพื่อนำไปสู่ขั้นตอนในการรักษา ตลอด จนถึงคำแนะนำในการปฏิบัติตัว

10 Integrated with Clinical Evidence

11 รายละเอียดข้อมูลจากฐานข้อมูล Clinical Evidence

12 Clinical Evidence Clinical Evidence เป็นแหล่งข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence based) ที่สำคัญ เพื่อใช้ในการตอบปัญหาหรือคำถามทางคลินิก โดยเลือกกลุ่มหัวข้ออาการหรือโรคที่ต้องการ

13 Clinical Evidence เลือกอาการหรือชื่อโรคที่ต้องการ

14 รายละเอียดเนื้อหาประกอบด้วย 1. Interventions เป็นเรื่องย่อ (summary)ของหัตถการ (interventions) เรียงลำดับ ตามประสิทธิภาพของหัตถการ (interventions) 2. Key Points เป็นเนื้อหาย่อเพียง 1 หน้าของ review 3. About this Condition ข้อมูลเกี่ยวกับอาการของโรค 4. Updates ข้อมูลที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติมนับตั้งแต่วันที่สืบค้นข้อมูลของ review ฉบับนี้ Clinical Evidence

15 Key Iconsสัญลักษณ์ประสิทธิภาพของหัตถการ(interventions) Beneficial ประสิทธิภาพของหัตถการ(interventions) ได้ แสดงให้เห็นจริงแล้วว่าเป็นประโยชน์ Likely to be beneficial ประสิทธิภาพของหัตถการ (interventions) มี แนวโน้มที่จะเป็นประโยชน์ Trade off between benefits and harms หัตถการ(interventions) นั้นแพทย์และผู้ป่วย ควรจะให้ความสำคัญหรือให้น้ำหนักทั้งผลที่ เป็นประโยชน์และเป็นอันตราย ตามความจำเป็น และพฤติการณ์เฉพาะตัว Unknown effectiveness หัตถการ(interventions) นั้น ยังมีข้อมูลใน ปัจจุบันไม่เพียงพอ หรือข้อมูลของคุณภาพยัง ไม่เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ ของหัตถการได้ชัดเจน Unlikely to be beneficial ประสิทธิภาพของหัตถการ(interventions) มี แนวโน้มที่จะไม่เป็นประโยชน์ Likely to be ineffective or harmful หัตถการ(interventions) ได้แสดงให้เห็นจริง แล้วว่าเป็นอันตรายหรือไม่มีประสิทธิภาพ เพียงพอ

16 Patient Leaflets Patient Leaflets เป็นข้อมูลการปฏิบัติตัวในการรักษาโรคเบื้องต้นของผู้ป่วย โดยเลือกอักษรเริ่มต้นอาการหรือชื่อโรค และเลือกชื่อโรคที่ต้องการ

17 Patient Leaflets

18 Drug Information Drug Information เป็นฐานข้อมูลยาที่ให้รายละเอียดของยา วิธีการใช้ ข้อ ควรระวัง ผลกระทบที่เกิดจากยา เป็นต้น โดยเลือกอักษรเริ่มต้นของชื่อยา และเลือกชื่อยาที่ต้องการ

19 Drug Information

20


ดาวน์โหลด ppt ปรับปรุงครั้งล่าสุด 26/04/53 โดย จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google