งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Self Esteem ดร. กรรณิกา คำดี. กุญแจสู่ความสำเร็จ H hand H head H heart.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Self Esteem ดร. กรรณิกา คำดี. กุญแจสู่ความสำเร็จ H hand H head H heart."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Self Esteem ดร. กรรณิกา คำดี

2 กุญแจสู่ความสำเร็จ H hand H head H heart

3 ทำงานอย่างไรให้มีความสุข รู้ตน รู้คน รู้งาน

4 Self esteem การตระหนักรู้ในตนเอง

5 การนับถือในคุณค่าของตนเอง

6 การสร้างคุณค่าในตนเอง การนับถือตนเอง เชื่อในตนเอง เชื่อในคุณค่าของตนเอง สามารถนำชีวิตของตนได้ รู้จักตัวเอง รู้จักข้อบกพร่องของตนเอง สามารถพัฒนาตนเองไปในทางบวก รักตนเอง

7

8

9

10

11 “Self Esteem” มีอิทธิพลต่อเราอย่างไร สะท้อนภาพพจน์ของตัวเราในสิ่งที่เข้า ไปเกี่ยวข้องด้วย ทำให้เราแสดงพฤติกรรมไปในทางบวก หรือทางลบ มีผลต่ออารมณ์ของตัวเรา มีผลต่อสัมพันธภาพของเรากับผู้อื่น

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 การสร้าง Self Esteem ดำรงชีวิตอยู่อย่างมีสติ ศึกษาจุดเด่นของตน พัฒนาจุดเด่น สร้างการเปลี่ยนแปลงทางบวก สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับคนอื่น เปลี่ยนระบบความคิด วิเคราะห์ถึงแหล่งที่ช่วยในการพัฒนา Self Esteem


ดาวน์โหลด ppt Self Esteem ดร. กรรณิกา คำดี. กุญแจสู่ความสำเร็จ H hand H head H heart.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google