งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนงานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2556 ณ.วันที่ 02 พฤศจิกายน 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนงานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2556 ณ.วันที่ 02 พฤศจิกายน 2555"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนงานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2556 ณ.วันที่ 02 พฤศจิกายน 2555
แผนงานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี ณ.วันที่ 02 พฤศจิกายน 2555 Copyright KPI , All Right Reserve - Page 1

2 Agenda แผนงานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2555
New Core Insurance System Satellite System Success Key Factors Copyright KPI , All Right Reserve - Page 2

3 Overview Diagram for IT Development – Year 2013
Copyright KPI , All Right Reserve - Page 3

4 1.1 New Core Insurance System
Tentative Plan : Implement Year 2013 & go live Motor Mar 2013 Copyright KPI , All Right Reserve - Page 4

5 1.2 Satellite System – Selling Online “iWeb Project”
Tentative Plan : Oct 2012 – Feb 2013, Initial Project by Alternative Biz. Dept. Objective : เพื่อการพัฒนาธุรกิจและเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์-ชำระเงินออนไลน์ Copyright KPI , All Right Reserve - Page 5

6 1.3 Satellite System – Property Quotation Online
Tentative Plan : Nov 2012 – Apr 2013 , Initial Project by UW Marine & Misc Dept. Objective : เพื่อเป็นเครื่องมือให้ในการออกข้อเสนอสำหรับกับฝ่ายประรับกันภัย, สร้างมาตรฐานเอกสาร ใบเสนอราคาของบริษัท, เพิ่มประสิทธิภาพ-รวดเร็วในการขบวนการออกใบเสนอราคา Copyright KPI , All Right Reserve - Page 6

7 1.4 Satellite System – Marine Cargo Insurance Online
Tentative Plan : Mar 2013 – Jun 2013 , Initial Project by UW Marine & Misc Dept. Objective : เพื่อเป็นเครื่องมือ, พัฒนาธุรกิจ และขยายช่องทางในการขาย/ออกกรมธรรม์ Marine Cargo ให้กับบริษัทฯผ่านแหล่งงาน Agent/Broker , Exporter ภายใต้ข้อกำหนดและนโยบายของบริษัท Copyright KPI , All Right Reserve - Page 7

8 1.5 Satellite System – TM Solution
Bank Partner CORE SYSTEM Call Center Partner TM Solution Call Center KS System Tentative Plan : Nov 2012 – Oct 2013 , Initial Project by TM Dept. Objective : TM application & Billing-Recurring process and TM Related Process Automated Report (all products for Inbound & Outbound) Real time information update  Call Center System (KS System) Data interface for Motor & PA  Core Insurance System Blacklist checking system Extend the policy expiry date for PA policies System Alert – no claim bonus, care card expiration Copyright KPI , All Right Reserve - Page 8

9 1.6 Satellite System – Non Motor Claim Document Management
Tentative Plan : Jan 2013 – Mar 2013 , Initial Project by Non Motor Claim Dept. Objective : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ-ค้นหาอกสาร, ลดปริมาณการพิมพ์เอกสาร-ลดกระบวนการ ทำงาน, ลดจำนวนพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร, และป้องกันการสูญหายของเอกสารสำคัญต่างๆ Copyright KPI , All Right Reserve - Page 9

10 1.7 Satellite System – Data Reformat & Validation-Matching Process
Tentative Plan : Dec 2012 – Nov 2013 , Initial Project by Non Motor Claim Dept. Objective : เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับปรับแต่ง-ตรวจสอบไฟล์ข้อมูลจากคู่ค้า ให้เป็นรูปแบบข้อมูลที่ระบบ core ต้องการ เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับปรับแต่ง-ตรวจสอบข้อมูลจากระบบ core ให้เป็นรูปแบบข้อมูลที่คู่ค้าต้องการ เพื่อลดขั้นตอนการ Rekey ข้อมูลด้วย Manual เข้าสู่ระบบ core Copyright KPI , All Right Reserve - Page 10

11 1.8 Satellite System – Motor Claim Service Interface Online
CORE INSURANCE system Tentative Plan : Nov 2012 – Feb 2013 , Initial Project by Motor Claim Dept. Objective : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างระบบ Core และระบบ EMSC & อรุณสวัสดิ์ แบบ real time เพื่อลดขั้นตอนการ Rekey ข้อมูลด้วย Manual เข้าสู่ระบบ core Copyright KPI , All Right Reserve - Page 11

12 1.9 Satellite System – Premium Invoice / Premium Statement Online
Tentative Plan : Jan 2013 – July-2013 , Initial Project by Finance Dept. Objective : เพื่อเป็นเครื่องมือและเพิ่มช่องการชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยออนไลน์และเคาเตอร์เซอร์วิทสำหรับลูกค้า เพื่อเป็นเครื่องมือและเพิ่มช่องการแจ้งหนี้- การชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับตัวแทน/นายหน้า/แหล่งงาน Copyright KPI , All Right Reserve - Page 12

13 1.10 Satellite System – Query & Reports Online
Tentative Plan : Jan 2013 – Dec 2013 , Initial Project by Account Dept. Objective : เพื่อรองรับการจัดทำฐานข้อมูลเป็น Data Mart สำหรับจัดทำระบบในการสืบค้น/ค้นหาและออกรายงานออนไลน์ Copyright KPI , All Right Reserve - Page 13

14 Key Success Factors HR Quick Resource Recruitment Biz Users
On time Appointment Meeting Prompt to confirm & clarify doubt requirements & support more information Extremely & variously Test Copyright KPI , All Right Reserve - Page 14

15 QUESTIONs ? Thank you


ดาวน์โหลด ppt แผนงานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2556 ณ.วันที่ 02 พฤศจิกายน 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google