งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนงานการพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2556 ณ. วันที่ 02 พฤศจิกายน 2555 Copyright KPI, All Right Reserve - Page 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนงานการพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2556 ณ. วันที่ 02 พฤศจิกายน 2555 Copyright KPI, All Right Reserve - Page 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนงานการพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2556 ณ. วันที่ 02 พฤศจิกายน 2555 Copyright 2011 @ KPI, All Right Reserve - Page 1

2 Agenda แผนงานการพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ ปี 2555 New Core Insurance System Satellite System Success Key Factors Copyright 2011 @ KPI, All Right Reserve - Page 2

3 Overview Diagram for IT Development – Year 2013 Copyright 2011 @ KPI, All Right Reserve - Page 3

4 1.1 New Core Insurance System Copyright 2011 @ KPI, All Right Reserve - Page 4 Tentative Plan : Implement Year 2013 & go live Motor Insurance @ Mar 2013

5 1.2 Satellite System – Selling Online “iWeb Project” Copyright 2011 @ KPI, All Right Reserve - Page 5 Tentative Plan : Oct 2012 – Feb 2013, Initial Project by Alternative Biz. Dept. Objective : เพื่อการพัฒนาธุรกิจและเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ - ชำระเงินออนไลน์

6 1.3 Satellite System – Property Quotation Online Copyright 2011 @ KPI, All Right Reserve - Page 6 Tentative Plan : Nov 2012 – Apr 2013, Initial Project by UW Marine & Misc Dept. Objective : เพื่อเป็นเครื่องมือให้ในการออกข้อเสนอสำหรับกับฝ่ายประรับ กันภัย, สร้างมาตรฐานเอกสาร ใบเสนอราคาของบริษัท, เพิ่มประสิทธิภาพ - รวดเร็วในการขบวนการ ออกใบเสนอราคา

7 1.4 Satellite System – Marine Cargo Insurance Online Copyright 2011 @ KPI, All Right Reserve - Page 7 Tentative Plan : Mar 2013 – Jun 2013, Initial Project by UW Marine & Misc Dept. Objective : เพื่อเป็นเครื่องมือ, พัฒนาธุรกิจ และขยายช่องทางในการขาย / ออกกรมธรรม์ Marine Cargo ให้กับบริษัทฯผ่านแหล่งงาน Agent/Broker, Exporter ภายใต้ ข้อกำหนดและนโยบายของบริษัท

8 1.5 Satellite System – TM Solution Copyright 2011 @ KPI, All Right Reserve - Page 8 Tentative Plan : Nov 2012 – Oct 2013, Initial Project by TM Dept. Objective : TM application & Billing-Recurring process and TM Related Process Automated Report (all products for Inbound & Outbound) Real time information update  Call Center System (KS System) Data interface for Motor & PA  Core Insurance System Blacklist checking system Extend the policy expiry date for PA policies System Alert – no claim bonus, care card expiration Call Center Partner TM Solution Bank Partner CORE SYSTEM Call Center KS System

9 1.6 Satellite System – Non Motor Claim Document Management Copyright 2011 @ KPI, All Right Reserve - Page 9 Tentative Plan : Jan 2013 – Mar 2013, Initial Project by Non Motor Claim Dept. Objective : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ - ค้นหาอกสาร, ลดปริมาณ การพิมพ์เอกสาร - ลดกระบวนการ ทำงาน, ลดจำนวนพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร, และป้องกันการ สูญหายของเอกสารสำคัญต่างๆ

10 1.7 Satellite System – Data Reformat & Validation-Matching Process Copyright 2011 @ KPI, All Right Reserve - Page 10 Tentative Plan : Dec 2012 – Nov 2013, Initial Project by Non Motor Claim Dept. Objective : เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับปรับแต่ง - ตรวจสอบไฟล์ข้อมูลจากคู่ค้า ให้เป็น รูปแบบข้อมูลที่ระบบ core ต้องการ เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับปรับแต่ง - ตรวจสอบข้อมูลจากระบบ core ให้เป็น รูปแบบข้อมูลที่คู่ค้าต้องการ เพื่อลดขั้นตอนการ Rekey ข้อมูลด้วย Manual เข้าสู่ระบบ core

11 1.8 Satellite System – Motor Claim Service Interface Online Copyright 2011 @ KPI, All Right Reserve - Page 11 Tentative Plan : Nov 2012 – Feb 2013, Initial Project by Motor Claim Dept. Objective : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างระบบ Core และระบบ EMSC & อรุณสวัสดิ์ แบบ real time เพื่อลดขั้นตอนการ Rekey ข้อมูลด้วย Manual เข้าสู่ระบบ core CORE INSURANCE system

12 1.9 Satellite System – Premium Invoice / Premium Statement Online Copyright 2011 @ KPI, All Right Reserve - Page 12 Tentative Plan : Jan 2013 – July-2013, Initial Project by Finance Dept. Objective : เพื่อเป็นเครื่องมือและเพิ่มช่องการชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยออนไลน์และ เคาเตอร์เซอร์วิทสำหรับลูกค้า เพื่อเป็นเครื่องมือและเพิ่มช่องการแจ้งหนี้ - การชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัย สำหรับตัวแทน / นายหน้า / แหล่งงาน

13 1.10 Satellite System – Query & Reports Online Copyright 2011 @ KPI, All Right Reserve - Page 13 Tentative Plan : Jan 2013 – Dec 2013, Initial Project by Account Dept. Objective : เพื่อรองรับการจัดทำฐานข้อมูลเป็น Data Mart สำหรับจัดทำระบบในการ สืบค้น / ค้นหาและออกรายงานออนไลน์

14 Key Success Factors Copyright 2011 @ KPI, All Right Reserve - Page 14 HR Quick Resource Recruitment Biz Users On time Appointment Meeting Biz Users Prompt to confirm & clarify doubt requirements & support more information Biz Users Extremely & variously Test

15 QUESTIONs ? Thank you


ดาวน์โหลด ppt แผนงานการพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2556 ณ. วันที่ 02 พฤศจิกายน 2555 Copyright KPI, All Right Reserve - Page 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google