งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ ทางการศึกษา สำนักนโยบายและแผนการศึกษา ขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ ทางการศึกษา สำนักนโยบายและแผนการศึกษา ขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ ทางการศึกษา สำนักนโยบายและแผนการศึกษา ขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2556

2 LOGO พัฒนาระบบ Software ให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมสนับสนุนระบบ Hardware ให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ  1 1 2 นโยบายในการจัดทำ ข้อมูลของ สพฐ. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ  3 3 วางแผนการจัดเก็บข้อมูล ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนและไม่เพิ่มภาระงาน 4

3 LOGO จัดเก็บข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ. ย. 56 โรงเรียนจัดเก็บและรายงานภายใน 30 มิ. ย.56 ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557 เปิดเทอม 10 มิ. ย.57 พัฒนาเป็นระบบ online และ real time โรงเรียนจัดเก็บและรายงายภายใน 10 ก. ค. 57

4 LOGO สพฐ. พัฒนาโปรแกรม จัดการฐานข้อมูล Data Management Center : DMC M - OBEC B - OBEC จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ 10 มิ. ย. / 10 พ. ย. / สิ้นปีการศึกษา จัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์โรงเรียน ณ กันยายนของทุกปี จัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้างโรงเรียน ณ กันยายนของทุกปี

5 LOGO สพฐ. พัฒนาโปรแกรม จัดการฐานข้อมูล Education for All : EFA Geographic Information System : GIS Education Management Information System : EMIS จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดการศึกษาเพื่อปวงชน เพื่อเทียบกับนานาประเทศ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหาร ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา

6 LOGO สพฐ. พัฒนาโปรแกรม จัดการฐานข้อมูล ฐานข้อมูลเด็กจบออนไลน์ OBC56 จัดเก็บผลการเรียนนักเรียนรายบุคคล / แบบรายงานผลการศึกษา / ตรวจสอบวุฒิการศึกษา

7 LOGO Management Information System Diagram DMC EMIS M - OBEC B - OBEC GIS EFA MIS

8 LOGO


ดาวน์โหลด ppt LOGO การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ ทางการศึกษา สำนักนโยบายและแผนการศึกษา ขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google