งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เมื่อ ๒๐๐๙๐๐ - ๒๐๑๒๐๐ ธ. ค. ๕๕ มว. ปชด. ที่ ๑ จัด กพ. ๑ ชป. ลว. ด้วยยานยนต์เส้นทางหมายเลข ๓๐๐๕ เพื่อป้องกัน / หยุดยั้ง จำกัดเสรีภาพในการปฏิบัติของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เมื่อ ๒๐๐๙๐๐ - ๒๐๑๒๐๐ ธ. ค. ๕๕ มว. ปชด. ที่ ๑ จัด กพ. ๑ ชป. ลว. ด้วยยานยนต์เส้นทางหมายเลข ๓๐๐๕ เพื่อป้องกัน / หยุดยั้ง จำกัดเสรีภาพในการปฏิบัติของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 เมื่อ ๒๐๐๙๐๐ - ๒๐๑๒๐๐ ธ. ค. ๕๕ มว. ปชด. ที่ ๑ จัด กพ. ๑ ชป. ลว. ด้วยยานยนต์เส้นทางหมายเลข ๓๐๐๕ เพื่อป้องกัน / หยุดยั้ง จำกัดเสรีภาพในการปฏิบัติของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ จากฐานปฏิบัติการ บ. ดีดะ พิกัด QG ๓๓๔๙๑๔ ถึง บ. ดีดะ พิกัด QG ๓๔๓๙๒๒ ต. ถ้ำทะลุ อ. บันนังสตา จ. ยะลา ผล การปฏิบัติเหตุการณ์ปกติ

4 ปช ด. 2 ๔๖ / ๒๓๓ ๔๗๔๗ ๔๗ A เมื่อ ๑๙๑๘๓๐ - ๒๐๐๕๓๐ ธ. ค. ๕๕ มว. ปชด. ที่ ๒ จัด กพ. ๑ ชป. ( ส. ๓ นาย, พลฯ ๕ นาย ) ลว. จร ยุทธ์พิสูจน์ทราบทำการกดดันต่อกลุ่มเป้าหมาย และ ผู้ให้การสนับสนุนไม่ให้ปฏิบัติการได้เป็นอิสระ บ. ซาไก หมู่ ๓ ต. บ้านแหร อ. ธารโต จ. ยะลา เหตุการณ์ปกติ

5 มว. ปชด. ที่ 3 ชฝต.4 406 เมื่อ ๒๐๐๘๓๐ – ๒๐๑๑๐๐ ธ. ค. ๕๕ มว. ปชด. ที่ ๓ จัด กพ. ลว. เดินเท้ารอบฐานปฏิบัติการ รัศมี ๑๐ กม. เพื่อป้องกันหยุดยั้งการปฏิบัติของกลุ่มก่อความไม่สงบ เหตุการณ์ปกติ

6 เมื่อ ๒๐๐๘๓๐ – ๒๐๑๐๐๐ ธ. ค. ๕๕ ร้อย. ปชด. ฉก. ยะลา จัดกำลังพล ๑ ชป. ลาดตะเวนเดินเท้ารอบ ฐานปฏิบัติการ รัศมี ๕ กิโลเมตร เพื่อพบปะพัฒนา สัมพันธ์กับชาวบ้านรอบฐานปฏิบัติการ

7 เมื่อ ๒๐๑๔๓๐ - ๒๐๑๖๓๐ ธ. ค. ๕๕ มว. ปชด. ที่ ๑ จัด กพ. ๑ ชป. รปภ. ตลาดนัด บ. บันนังบูโบ พิกัด QG ๓๙๕๙๒๙ ต. ถ้ำทะลุ อ. บันนังสตา จว. ยะลา ผลการปฏิบัติ เหตุการณ์ปกติ

8 เมื่อ ๒๐๐๗๐๐ – ๒๐๑๖๐๐ ธ. ค. ๕๕ มว. ปชด. ที่ ๒จัด กพ. ๑ ชป. ( น. ๑, ส. ๔, พลฯ ๔ ) ลว. เดินเท้า คุ้มครอง เส้นทางเพื่อ รปภ. ครู รร. นิคมสร้างตนเอง ธารโต ๖ บริเวณพิกัด QG ๓๙๖๗๕๖ – QG ๔๐๒๗๖๒ เหตุการณ์ปกติ

9

10


ดาวน์โหลด ppt เมื่อ ๒๐๐๙๐๐ - ๒๐๑๒๐๐ ธ. ค. ๕๕ มว. ปชด. ที่ ๑ จัด กพ. ๑ ชป. ลว. ด้วยยานยนต์เส้นทางหมายเลข ๓๐๐๕ เพื่อป้องกัน / หยุดยั้ง จำกัดเสรีภาพในการปฏิบัติของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google