งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วย / ลว. จรยุทธ์ ลว. พิสูจน์ ทราบ ซุ่มเฝ้าตรวจ จุด สกัด นอนนอก ฐาน ร้อย. ร.1731 -1--- ร้อย. ร.1732 --1-- ร้อย. ร.1733 -1--1 ร้อย. ร.1734.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วย / ลว. จรยุทธ์ ลว. พิสูจน์ ทราบ ซุ่มเฝ้าตรวจ จุด สกัด นอนนอก ฐาน ร้อย. ร.1731 -1--- ร้อย. ร.1732 --1-- ร้อย. ร.1733 -1--1 ร้อย. ร.1734."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7 หน่วย / ลว. จรยุทธ์ ลว. พิสูจน์ ทราบ ซุ่มเฝ้าตรวจ จุด สกัด นอนนอก ฐาน ร้อย. ร ร้อย. ร ร้อย. ร ร้อย. ร ร้อย. ทพ ร้อย. ทพ ร้อย. ทพ ร้อย. ฉก. ตชด ร้อย. ฉก. รพศ ร้อย. ฉก. รพศ รวม -22-3

8 หน่วย 1800 – ลว. จร ยุท ธ์ ลว. พิสูจ น์ ทรา บ ซุ่ม เฝ้า ตรว จ จุด สกั ด ด่าน ตรว จ นอ น นอ ก ฐา น ลว. จร ยุท ธ์ ลว. พิสูจ น์ ทรา บ ซุ่ม เฝ้า ตรว จ จุด สกั ด ด่าน ตรว จ นอน นอก ฐาน ฉก. ยะลา

9

10 ด่าน ตรวจ อำเภอ ยอดกำลัง รวมหมายเหตุ ทห าร ตร. อส. ป่า ไม้ ขน ส่ง รานอ บันนัง สตา ตร., อส., มาตรวจ เป็นห้วงเวลา

11 หน่ว ย ชื่อด่าน ตรวจ รถยนต์ กระบะ โต โยต้า วี โก้ รถยนต์ กระบะ อีซูซู รถยนต์ กระบะ มิตซูบิชิ รถยนต์ กระบะ มาสด้า รถยนต์ เก๋ง ฮอนด้า ซีวิค รถ จยย. ฮอนด้า รวม ฉก. ยะลา 15 รานอ

12

13

14

15

16

17

18

19 ร้อย. ร ร้อย. ร

20

21

22

23

24

25

26

27

28


ดาวน์โหลด ppt หน่วย / ลว. จรยุทธ์ ลว. พิสูจน์ ทราบ ซุ่มเฝ้าตรวจ จุด สกัด นอนนอก ฐาน ร้อย. ร.1731 -1--- ร้อย. ร.1732 --1-- ร้อย. ร.1733 -1--1 ร้อย. ร.1734.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google