งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อเท็จจริง หมายถึง ข้อความหรือ เหตุการณ์ที่เป็นมา หรือเป็นอยู่ ตามจริง ข้อคิดเห็น หมายถึง ความเห็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อเท็จจริง หมายถึง ข้อความหรือ เหตุการณ์ที่เป็นมา หรือเป็นอยู่ ตามจริง ข้อคิดเห็น หมายถึง ความเห็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ข้อเท็จจริง หมายถึง ข้อความหรือ เหตุการณ์ที่เป็นมา หรือเป็นอยู่ ตามจริง ข้อคิดเห็น หมายถึง ความเห็น

3 ลักษณะของข้อเท็จจริง ๑.มีความเป็นจริง ๒.มีความเป็นไปได้เสมอ ๓.มีหลักฐานอ้างอิงพิสูจน์ได้ ๔.มีความสมเหตุสมผล

4 ตัวอย่างข้อความที่เป็นข้อเท็จจริง ๑.มัจฉานุเป็นลูกของหนุมานกับนาง สุวรรณมัจฉา ๒.การทำสะพานข้ามถนน ช่วยให้ การจราจรคล่องตัวขึ้น ๓.ปลาทะเลมีธาตุไอโอดีน ซึ่งช่วย ป้องกันโรคคอพอก ๔.วิตามินซี มีอยู่ในผักสด ผลไม้สด ส้ม มะเขือ และ สับปะรด ๕.วันหนึ่งๆ ควรดื่มน้ำอย่างน้อยวัน ละ ๖ – ๘ แก้ว ซึ่ง จะช่วยให้ผิวหนังเต่งตึง

5 ลักษณะของข้อความที่เป็น ข้อคิดเห็น ๑.เป็นข้อความที่แสดงความรู้สึก ๒.เป็นข้อความที่แสดงการ คาดคะเน ๓.เป็นข้อความที่เป็นข้อเสนอแนะ ๔.เป็นข้อความที่เป็นความเชื่อที่ ไม่สมเหตุสมผล

6 ตัวอย่างข้อความที่เป็นข้อคิดเห็น ๑.เงินสามารถซื้อสิ่งที่เราต้องการได้ ทุกอย่าง ( ไม่ เป็นจริงเสมอไป ) ๒.ชีวิตคือการต่อสู้ ศัตรูคือยากำลัง ( ความเห็นส่วนตัว ) ๓.นักเรียนที่เรียนไม่เก่งทุกคน จะไม่ มีโอกาส ประสบ ความสำเร็จ ( ไม่เป็นจริงเสมอไป ) ๔.ความรักเปรียบเหมือนน้ำอมฤต ช่วยชุบชีวิตให้สดชื่น ( ไม่เป็นจริง เสมอไป )


ดาวน์โหลด ppt ข้อเท็จจริง หมายถึง ข้อความหรือ เหตุการณ์ที่เป็นมา หรือเป็นอยู่ ตามจริง ข้อคิดเห็น หมายถึง ความเห็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google