งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอ่านเพื่อแยกข้อเท็จจริง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอ่านเพื่อแยกข้อเท็จจริง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอ่านเพื่อแยกข้อเท็จจริง
และข้อคิดเห็น

2 ข้อเท็จจริง หมายถึง ข้อความหรือเหตุการณ์ที่เป็นมา หรือเป็นอยู่ตามจริง ข้อคิดเห็น หมายถึง ความเห็น

3 ลักษณะของข้อเท็จจริง
มีความเป็นจริง มีความเป็นไปได้เสมอ มีหลักฐานอ้างอิงพิสูจน์ได้ มีความสมเหตุสมผล

4 ตัวอย่างข้อความที่เป็นข้อเท็จจริง
มัจฉานุเป็นลูกของหนุมานกับนางสุวรรณมัจฉา การทำสะพานข้ามถนน ช่วยให้การจราจรคล่องตัวขึ้น ปลาทะเลมีธาตุไอโอดีน ซึ่งช่วยป้องกันโรคคอพอก วิตามินซี มีอยู่ในผักสด ผลไม้สด ส้ม มะเขือ และสับปะรด วันหนึ่งๆ ควรดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ ๖ – ๘ แก้ว ซึ่งจะช่วยให้ผิวหนังเต่งตึง

5 ลักษณะของข้อความที่เป็นข้อคิดเห็น
เป็นข้อความที่แสดงความรู้สึก เป็นข้อความที่แสดงการคาดคะเน เป็นข้อความที่เป็นข้อเสนอแนะ เป็นข้อความที่เป็นความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล

6 ตัวอย่างข้อความที่เป็นข้อคิดเห็น
เงินสามารถซื้อสิ่งที่เราต้องการได้ทุกอย่าง (ไม่เป็นจริงเสมอไป) ชีวิตคือการต่อสู้ ศัตรูคือยากำลัง (ความเห็นส่วนตัว) นักเรียนที่เรียนไม่เก่งทุกคน จะไม่มีโอกาส ประสบความสำเร็จ (ไม่เป็นจริงเสมอไป) ความรักเปรียบเหมือนน้ำอมฤต ช่วยชุบชีวิตให้สดชื่น (ไม่เป็นจริงเสมอไป)


ดาวน์โหลด ppt การอ่านเพื่อแยกข้อเท็จจริง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google