งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เหตุการณ์สำคัญใน พื้น จชต.. QH ๙๕๕๑๔๕ เมื่อ 6 ธ. ค.2556 คนร้ายลอบยิง นายสายัณห์ ขวัญแก้ว อายุ 38 ปี ขณะพักอยู่บ้านเลขที่ 17/5 ม.6 ต./ อ. นาทวี จ. สงขลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เหตุการณ์สำคัญใน พื้น จชต.. QH ๙๕๕๑๔๕ เมื่อ 6 ธ. ค.2556 คนร้ายลอบยิง นายสายัณห์ ขวัญแก้ว อายุ 38 ปี ขณะพักอยู่บ้านเลขที่ 17/5 ม.6 ต./ อ. นาทวี จ. สงขลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เหตุการณ์สำคัญใน พื้น จชต.

2 QH ๙๕๕๑๔๕ เมื่อ 6 ธ. ค.2556 คนร้ายลอบยิง นายสายัณห์ ขวัญแก้ว อายุ 38 ปี ขณะพักอยู่บ้านเลขที่ 17/5 ม.6 ต./ อ. นาทวี จ. สงขลา ได้รับบาดเจ็บ

3 แจ้งเตือนความเคลื่อนไหวสมาชิก ผกร. ในพื้นที่ ต. จะก๊วะ อ. รามัน จว. ยล.

4 นายบูคอรี ฮะมะ อายุ ๓๐ ปี / ๕๖เลข ปชช. ๕ - ๙๕๐๖ - ๐๐๐๐๒ - ๐๕ - ๘ บ้านเลขที่ ๘ / ๒ บ้านปูลาสนอ หมู่ ๓ ต. จะก๊วะ อ. รา มัน จว. ย. ล. - สมาชิกกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง ระดับปฏิบัติการ - กลุ่มของ นายดุลละหะเล็ง ยามาสกา ( ปัจจุบันแยกกลุ่มแล้ว ) - มีความชำนาญในการประกอบระเบิด เชี่ยวชาญด้าน อิเลคทรอนิค - เมื่อ ๑๑ เม. ย. ๕๒ พร้อมพวกจำนวน ๗ คน มีอาวุธสงครามและเป้ สนามทุกคน ได้เดินทางผ่าน บ. ตันหยง ม. ๑ ต. จะกั้ว อ. รามัน เพื่อ ลอบยิง นายยากี มะสีละ ( สายข่าว จนท. และ ลอบยิง จนท. ในพื้นที่ ( ศขก./ ๑๗ เม. ย. ๕๒ ) - เมื่อ ๑๖ พ. ค. ๕๒ พร้อมพวก ๗ คน พร้อม อวป. เอ็ม ๑๖ และ อาร์ ก้า ได้เข้ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่หลังสถานีอนามัยจะกว๊ะ ม. ๑ ต. จะกว๊ะ อ. รามัน ( ตชด. ๔๔ / ๑๘ พ. ค. ๕๒ ) - เมื่อ ๙ ก. ค. ๕๓ ได้ปรากฏตัวเคลื่อนไหวในพื้นที่ บ. แมแร ม. ๓ ต. จะกว๊ะ อ. รามัน และ ได้นอนพักที่บ้านไม่มีเลขที่ เจ้าของบ้านชื่อ นาง พาตีเม๊าะ ตีหะมะ เป็นภรรยาของ นายมายือลัม ฯ มาพักจำนวน ๔ คน คือ นาย นายมายือลัม ฯ, นายบูคอรี ฮะมะ, นายมะฮายิด วายิ, และ มะสาหูตี สาแม ( ชปข. ที่ ๒ ศปก. ทภ. ๔ / ๒๒๔ ลง ๙ ก. ค. ๕๓ ) - เมื่อ ๑ ส. ค. ๕๓, ๑๐๐๐ มีผู้พบเห็นกลุ่ม ผกร. นายคอรี ฮะมะ, นายอับ ดุลเล๊าะ ฮะมะ, นายอับดุเลาะ วะมะ เข้ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่ บ. จะกั๊ว ม. ๑ ต. จะกั๊ว ฯ คาดว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวเดินทางมาจากพื้นที่ ต. วารี อ. รือเสาะ จว. น. ธ. เพื่อวางแผนเตรียมการก่อเหตุในพื้นที่ อ. รา มัน ฯ และพื้นที่ใกล้เคียง ( ฉก. ยะลา / ๓๔๖๒ / ๒ ส. ค. ๕๓ ) - เมื่อ ๔ ส. ค. ๕๓, ๑๙๓๐ ได้รับ รายงานจากแหล่งข่าวว่าได้มีกลุ่ม ผกร. ที่หลบหนี ได้เข้ามา เคลื่อนไหวในพื้นที่ บ. บาลูกา ม. ๓ ต. จะกว๊ะ อ. รามัน ฯ บริเวณ พิกัด QH ๘๐๓๑๙๗ โดยทุกคน พกพาอาวุธปืนพกสั้น ไม่ทราบ ขนาด เพื่อพบปะแนวร่วมและ เครือญาติ จำนวน ๖ คน คือ นาย บูคอรี ฮะมะ, นายมะรอดา มะสีละ, นายมะไซดี ยะกูมอ, มะสาหูดี สาแม, นายมายือลั หะยีรอเซ๊ะ, นายมะยายิด วายิ ( ฉก. ทพ. ๔๑ / ๑๒๐๑ ลง ๕ ส. ค. ๕๓ ) - มีหมาย พรก. ที่ ฉฉ. ๑๒๗ / ๔๘ ลง ๑๘ ธ. ค. ๔๘ - มีหมาย ป. วิอาญา ที่ จ. ๒๖๖ / ๕๑ ลง ๒๕ ก. พ. ๕๑ - มีหมายจับศาล จว. ย. ล. ที่ จส ๕๔๕ / ๕๐ ลง ๒๒ ธ. ค. ๕๐ - ปัจจุบันหลบหนี

5


ดาวน์โหลด ppt เหตุการณ์สำคัญใน พื้น จชต.. QH ๙๕๕๑๔๕ เมื่อ 6 ธ. ค.2556 คนร้ายลอบยิง นายสายัณห์ ขวัญแก้ว อายุ 38 ปี ขณะพักอยู่บ้านเลขที่ 17/5 ม.6 ต./ อ. นาทวี จ. สงขลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google