งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วย / ลว. จรยุทธ์ ลว. พิสูจน์ ทราบ ซุ่มเฝ้าตรวจ จุด สกัด นอนนอก ฐาน ร้อย. ร.1731 ----1 ร้อย. ร.1732 --1-- ร้อย. ร.1733 --2-1 ร้อย. ร.1734.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วย / ลว. จรยุทธ์ ลว. พิสูจน์ ทราบ ซุ่มเฝ้าตรวจ จุด สกัด นอนนอก ฐาน ร้อย. ร.1731 ----1 ร้อย. ร.1732 --1-- ร้อย. ร.1733 --2-1 ร้อย. ร.1734."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9 หน่วย / ลว. จรยุทธ์ ลว. พิสูจน์ ทราบ ซุ่มเฝ้าตรวจ จุด สกัด นอนนอก ฐาน ร้อย. ร.1731 ----1 ร้อย. ร.1732 --1-- ร้อย. ร.1733 --2-1 ร้อย. ร.1734 -1--- ร้อย. ทพ.3305 ----1 ร้อย. ทพ.3306 ----- ร้อย. ทพ.3311 ----1 ร้อย. ฉก. ตชด.442 ----- ร้อย. ฉก. รพศ.1 ---- ร้อย. ฉก. รพศ.2 --2-1 รวม -15-5

10 หน่วย 1800 – 24002400 - 0600 ลว. จร ยุท ธ์ ลว. พิสูจ น์ ทรา บ ซุ่ม เฝ้า ตรว จ จุด สกั ด ด่าน ตรว จ นอ น นอ ก ฐา น ลว. จร ยุท ธ์ ลว. พิสูจ น์ ทรา บ ซุ่ม เฝ้า ตรว จ จุด สกั ด ด่าน ตรว จ นอน นอก ฐาน ฉก. ยะลา 15 -15-1---- -15

11

12 ด่าน ตรวจ อำเภอ ยอดกำลัง รวมหมายเหตุ ทห าร ตร. อส. ป่า ไม้ ขน ส่ง รานอ บันนัง สตา 28---- - ตร., อส., มาตรวจ เป็นห้วงเวลา

13 หน่ว ย ชื่อด่าน ตรวจ รถยนต์ กระบะ โต โยต้า วี โก้ รถยนต์ กระบะ อีซูซู รถยนต์ กระบะ มิตซูบิชิ รถยนต์ กระบะ มาสด้า รถยนต์ เก๋ง ฮอนด้า ซีวิค รถ จยย. ฮอนด้า รวม ฉก. ยะลา 15 รานอ -211-1722

14

15

16

17

18

19

20

21

22 3--3 1--1 3--3 1--1

23 ร้อย. ร.1 7314 ร้อย. ร.1 7337 1

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33


ดาวน์โหลด ppt หน่วย / ลว. จรยุทธ์ ลว. พิสูจน์ ทราบ ซุ่มเฝ้าตรวจ จุด สกัด นอนนอก ฐาน ร้อย. ร.1731 ----1 ร้อย. ร.1732 --1-- ร้อย. ร.1733 --2-1 ร้อย. ร.1734.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google