งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Internet Data Center www.idc.cattelecom.com 16-17 พฤศจิกายน 2547.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Internet Data Center www.idc.cattelecom.com 16-17 พฤศจิกายน 2547."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Internet Data Center www.idc.cattelecom.com 16-17 พฤศจิกายน 2547

2 คือ บริการศูนย์เครือข่ายกลางการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบ ครบวงจร ให้บริการตั้งแต่ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบรักษาความปลอดภัยรวมถึงการเชื่อมต่อเข้ากับระบบ อินเทอร์เน็ต บริการ Internet Data Center www.idc.cattelecom.com Slide 2

3 CAT – IDC สามารถให้บริการได้ หลายรูปแบบดังนี้ บริการ Shared Web Hosting บริการ Dedicated Web Server บริการ Server Co - Location www.idc.cattelecom.com

4  High security standard with redundant stateful Firewall and IDS system  Support dynamic web with JSP and ASP  E – mail account ของแต่ละ Domain  24*7 Support  บริการสำรองข้อมูล  บริการจดทะเบียนโดเมน  รองรับการทำงานได้ทุกแพลทฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็น UNIX, WINDOW NT, LINUX บริการ Shared Web Hosting บริการรับฝาก homepage หรือการให้เช่าพื้นที่บนเครื่องแม่ ข่าย (Web Hosting) เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย อินเทอร์เน็ต พร้อมบริการเสริมต่าง ๆ www.idc.cattelecom.com

5 บริการ Dedicated Web Server คือ บริการดูแลเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของลูกค้า หรือ ลูกค้าเช่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์ จากบมจ. กสท โทรคมนาคม เพื่อนำมาติดตั้งบน shared rack สามารถให้บริการเสริมอื่น ๆ ได้เช่นเดียวกับบริการ Shared Web Hosting www.idc.cattelecom.com

6 บริการ Server Co – Location คือ บริการให้เช่าพื้นที่สำหรับวางอุปกรณ์ ของลูกค้า โดยลูกค้าสามารถเลือกเช่าได้ 3 ประเภท คือ Rack,Cage,Private Suite ส่วน อุปกรณ์ลูกค้าจะจัดหามาและทำการบริหาร จัดการเอง Private Suite Rack Cage www.idc.cattelecom.com

7 Network System Application Server Software (Directory Intrusion Detection) Back up Management ระบบไฟฟ้าสำรอง (Raise Floor, Cable Tray, Fire Alarm, Camera, Access Control System) องค์ประกอบของ CAT - IDC ประกอบด้วย 5 ส่วนหลัก ๆ คือ www.idc.cattelecom.com

8 ระบบอำนวยความสะดวก (Facility) ออกแบบให้สามารถรองรับการ ติดตั้งระบบเครือข่าย โทรคมนาคม ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม โดยได้จัดเตรียม สถานที่รองรับผู้ใช้บริการ ครอบคลุมในด้านสันทนาการต่าง ๆ เช่น ห้องประชุม ห้องอบรม และห้องพักผ่อน พร้อมการ ติดตั้งระบบอำนวยความสะดวก (Facility) อื่น ๆ อาคารโทรคมนาคม 30 ชั้น www.idc.cattelecom.com

9 ระบบดับเพลิง ใช้สารพิเศษในการดับเพลิง (FM-200) เพื่อไม่เกิด ปัญหากับตัว อุปกรณ์ มีการวางระบบหัวฉีด ทั่ว พื้นที่ สามารถตั้งค่าดับเพลิงได้อัตโนมัติ หรือ แบบ ปกติด้วยมือได้ มีตัวเซ็นเซอร์ควันไฟส่งสัญญาณไป ให้ตัวควบคุมฉีดสารดับไฟออกมา เรียกว่า VESDA (Vesda Early Smoke Detector Apparatus) www.idc.cattelecom.com

10 ระบบจ่าย กระแสไฟฟ้า มีระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้ามายังอาคาร กสท โทรคมนาคม จำนวน 2 ทิศทาง รวมทั้งภายใน อาคารเองยังมีระบบไฟฟ้าสำรอง (UPS) และ อุปกรณ์ generator จำนวน 6 ตัว ขนาดประมาณ 1,900 แรงม้า เพื่อปั่นกระแสไฟฟ้าหากเกิดปัญหา จากไฟฟ้าดับทั้งหมด www.idc.cattelecom.com

11 ระบบไฟฟ้า สำรอง มีกระแสไฟฟ้าสำรองของศูนย์เครือข่าย กลางการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบครบ วงจรแยกต่างหากเพื่อรองรับการ ให้บริการโดยเฉพาะ www.idc.cattelecom.com

12 ระบบปรับอากาศและกระจาย ความเย็น มีใช้ 2 ประเภทคือ ระบบ Cooling Tower ระบบ Water Cooled Chiller www.idc.cattelecom.com

13 ระบบ Network Infrastructure ระบบดังกล่าวถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันความเสี่ยงจาก การเกิดจุดเสีย ณ จุดใดจุดหนึ่ง โดยการออกแบบให้มีการ ทำงานแบบ Redundant กันของ Network Loadbalancing ซึ่งมีการทำงานที่ช่วยแบ่งเบาภาระการ ทำงานให้ซึ่งกันและกัน หากอุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งเสียหรือ หยุดการทำงาน ระบบก็ยังสามารถใช้งานต่อไปได้ โดยที่ Core-SW-Dis1 และ Core-SW-Dis2 โดย Core-SW-Dis1 จะมีสถานะเป็น Active และ Core-SW-Dis2 จะมีสถานะ เป็น Standby และจะมี virtual IP ระหว่าง Core-SW-Dis1 และ Core-SW-Dis2 ซึ่งทาง IDC จะมีระบบระหว่าง Core- SW-Dis1 และ Core-SW-Dis2 จะทำการ redundant คือ กรณีที่ Core-SW-Dis1 มีสถานะ active อยู่ และ Core- SW-Dis2 มีสถานะ standby เมื่อเกิดกรณีที่ Core-SW- Dis1 ตาย ตัว Core-SW-Dis2 ก็จะทำงานได้โดยไม่มี ผลกระทบต่อลูกค้าที่ให้บริการ www.idc.cattelecom.com

14 ติดตั้ง Firewall 2 ชั้น ทั้งประเภท Hardware และ Software มีอุปกรณ์ตรวจสอบ ความปลอดภัย IDS (Intrusion Detection System) www.idc.cattelecom.com

15 ระบบ Monitoring & Management Network Element Managemet ตรวจสอบดูแลและจัดการระบบ โดยใช้โปรแกรม Openview และ Ciscowork Bandwidth & Access Monitor ติดตาม ตรวจเช็คสถานะความเร็ว ปริมาณข้อมูลและการเชื่อมต่อ ควบคุม router ใช้ MRTG เพื่อให้ ทราบปัญหาต่าง ๆ Server and Operating System Management ตรวจดูสถานะของ server ต่าง ๆ เปิด - ปิดบริการ รับส่ง ข้อมูล แสดงผลในรูปแบบกราฟิค ผ่าน HP Openview Database Management ตรวจสอบ ฐานข้อมูลที่จัดเก็บลง SAN Security Management ตรวจสอบความ ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นกับ ระบบหลักของลูกค้า www.idc.cattelecom.com

16 Customer Support System เป็นระบบ System Management สำหรับ ลูกค้า เช่น เป็นแหล่งข้อมูล แสดงเหตุการณ์ สถานะ การตอบสนองต่อ ลูกค้าได้พร้อม ๆ กัน จัดการต่อสิ่งตอบแทนต่าง ๆ อย่างเป็น ระบบ จัดเก็บ ค้น ติดต่อ โต้ตอบ เพื่อเข้าถึงลูกค้า ได้ สร้าง Report และ SLA 99.9 % www.idc.cattelecom.com

17 ประโยชน์จากการ ให้บริการ IDC  ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต สามารถใช้ ทรัพยากรร่วมกัน ช่วยลดต้นทุน ซ้ำซ้อน  บริษัทที่ทำธุรกิจ สามารถเช่าพื้นที่ จัดทำเว็บเพจเชิงธุรกิจได้  ผู้ให้บริการอื่น ๆ สร้างโอกาสในการ ให้บริการด้านต่าง ๆ ได้เช่น Portal Site และ Payment Gateway  สถานศึกษา สร้างโอกาสด้าน การศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  องค์กรของรัฐหรือเอกชน เช่าเป็น ศูนย์สำรองข้อมูลต่าง ๆ  บุคคลหรือนิติบุคคล สามารถเช่า ให้บริการด้านซอฟท์แวร์และ แอพพลิเคชั่นรวมถึงบริการเครือข่าย ระบบฐานข้อมูล  รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ จัดเป็น ศูนย์กลางการให้บริการแก่หน่วยงาน ของรัฐได้เช่น e – Government, e- Logistic, อื่นๆ www.idc.cattelecom.com

18 More information Mr. Chaiyut Santananukarn E- mail: chaiyut@cattelecom.co.thchaiyut@cattelecom.co.th Tel. 01-350-0079 Fax. ……………. Application Service Department. CAT Telecom Public Company Limited. www.idc.cattelecom.com


ดาวน์โหลด ppt Internet Data Center www.idc.cattelecom.com 16-17 พฤศจิกายน 2547.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google