งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Internet Data Center www.idc.cattelecom.com 16-17 พฤศจิกายน 2547.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Internet Data Center www.idc.cattelecom.com 16-17 พฤศจิกายน 2547."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Internet Data Center 16-17 พฤศจิกายน 2547

2 บริการ Internet Data Center
Slide 2 บริการ Internet Data Center คือ บริการศูนย์เครือข่ายกลางการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบครบวงจร ให้บริการตั้งแต่ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบรักษาความปลอดภัยรวมถึงการเชื่อมต่อเข้ากับระบบอินเทอร์เน็ต

3 CAT – IDC สามารถให้บริการได้หลายรูปแบบดังนี้
บริการ Shared Web Hosting บริการ Dedicated Web Server บริการ Server Co - Location

4 บริการ Shared Web Hosting
บริการรับฝาก homepage หรือการให้เช่าพื้นที่บนเครื่องแม่ข่าย (Web Hosting) เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พร้อมบริการเสริมต่าง ๆ High security standard with redundant stateful Firewall and IDS system Support dynamic web with JSP and ASP E – mail account ของแต่ละ Domain 24*7 Support บริการสำรองข้อมูล บริการจดทะเบียนโดเมน รองรับการทำงานได้ทุกแพลทฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็น UNIX, WINDOW NT, LINUX

5 บริการ Dedicated Web Server
คือ บริการดูแลเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของลูกค้า หรือ ลูกค้าเช่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์ จากบมจ. กสท โทรคมนาคม เพื่อนำมาติดตั้งบน shared rack สามารถให้บริการเสริมอื่น ๆ ได้เช่นเดียวกับบริการ Shared Web Hosting

6 บริการ Server Co – Location
Rack Cage Private Suite คือ บริการให้เช่าพื้นที่สำหรับวางอุปกรณ์ของลูกค้า โดยลูกค้าสามารถเลือกเช่าได้ 3 ประเภท คือ Rack,Cage,Private Suite ส่วนอุปกรณ์ลูกค้าจะจัดหามาและทำการบริหารจัดการเอง

7 องค์ประกอบของ CAT - IDC
ประกอบด้วย 5 ส่วนหลัก ๆ คือ Network System Application Server Software (Directory Intrusion Detection) Back up Management ระบบไฟฟ้าสำรอง (Raise Floor, Cable Tray, Fire Alarm, Camera, Access Control System)

8 ระบบอำนวยความสะดวก (Facility)
อาคารโทรคมนาคม 30 ชั้น ออกแบบให้สามารถรองรับการติดตั้งระบบเครือข่ายโทรคมนาคม ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม โดยได้จัดเตรียมสถานที่รองรับผู้ใช้บริการครอบคลุมในด้านสันทนาการต่าง ๆ เช่น ห้องประชุม ห้องอบรม และห้องพักผ่อน พร้อมการติดตั้งระบบอำนวยความสะดวก (Facility) อื่น ๆ

9 ระบบดับเพลิง ใช้สารพิเศษในการดับเพลิง (FM-200) เพื่อไม่เกิดปัญหากับตัว อุปกรณ์ มีการวางระบบหัวฉีด ทั่วพื้นที่ สามารถตั้งค่าดับเพลิงได้อัตโนมัติ หรือ แบบปกติด้วยมือได้ มีตัวเซ็นเซอร์ควันไฟส่งสัญญาณไปให้ตัวควบคุมฉีดสารดับไฟออกมา เรียกว่า VESDA (Vesda Early Smoke Detector Apparatus)

10 ระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า มีระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้ามายังอาคาร กสท โทรคมนาคม จำนวน 2 ทิศทาง รวมทั้งภายในอาคารเองยังมีระบบไฟฟ้าสำรอง (UPS) และอุปกรณ์ generator จำนวน 6 ตัว ขนาดประมาณ 1,900 แรงม้า เพื่อปั่นกระแสไฟฟ้าหากเกิดปัญหาจากไฟฟ้าดับทั้งหมด

11 ระบบไฟฟ้าสำรอง มีกระแสไฟฟ้าสำรองของศูนย์เครือข่ายกลางการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบครบวงจรแยกต่างหากเพื่อรองรับการให้บริการโดยเฉพาะ

12 ระบบปรับอากาศและกระจายความเย็น
มีใช้ 2 ประเภทคือ ระบบ Cooling Tower ระบบ Water Cooled Chiller

13 ระบบ Network Infrastructure
ระบบดังกล่าวถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการเกิดจุดเสีย ณ จุดใดจุดหนึ่ง โดยการออกแบบให้มีการทำงานแบบ Redundant กันของ Network Loadbalancing ซึ่งมีการทำงานที่ช่วยแบ่งเบาภาระการทำงานให้ซึ่งกันและกัน หากอุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งเสียหรือหยุดการทำงาน ระบบก็ยังสามารถใช้งานต่อไปได้ โดยที่ Core-SW-Dis1 และ Core-SW-Dis2 โดย Core-SW-Dis1 จะมีสถานะเป็น Active และ Core-SW-Dis2 จะมีสถานะเป็น Standby และจะมี virtual IP ระหว่าง Core-SW-Dis1 และ Core-SW-Dis2 ซึ่งทาง IDC จะมีระบบระหว่าง Core-SW-Dis1 และ Core-SW-Dis2 จะทำการ redundant คือ กรณีที่ Core-SW-Dis1 มีสถานะ active อยู่ และ Core-SW-Dis2 มีสถานะ standby เมื่อเกิดกรณีที่ Core-SW-Dis1 ตาย ตัว Core-SW-Dis2 ก็จะทำงานได้โดยไม่มีผลกระทบต่อลูกค้าที่ให้บริการ

14 ติดตั้ง Firewall 2 ชั้น ทั้งประเภท Hardware และ Software
มีอุปกรณ์ตรวจสอบความปลอดภัยIDS (Intrusion Detection System)

15 ระบบ Monitoring & Management
Network Element Managemet ตรวจสอบดูแลและจัดการระบบ โดยใช้โปรแกรม Openview และ Ciscowork Bandwidth & Access Monitor ติดตาม ตรวจเช็คสถานะความเร็ว ปริมาณข้อมูลและการเชื่อมต่อ ควบคุม router ใช้ MRTG เพื่อให้ ทราบปัญหาต่าง ๆ Server and Operating System Management ตรวจดูสถานะของ server ต่าง ๆ เปิด-ปิดบริการ รับส่งข้อมูล แสดงผลในรูปแบบกราฟิค ผ่าน HP Openview Database Management ตรวจสอบฐานข้อมูลที่จัดเก็บลง SAN Security Management ตรวจสอบความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นกับ ระบบหลักของลูกค้า

16 Customer Support System
เป็นระบบ System Management สำหรับลูกค้า เช่น เป็นแหล่งข้อมูล แสดงเหตุการณ์ สถานะ การตอบสนองต่อลูกค้าได้พร้อม ๆ กัน จัดการต่อสิ่งตอบแทนต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ จัดเก็บ ค้น ติดต่อ โต้ตอบ เพื่อเข้าถึงลูกค้าได้ สร้าง Report และ SLA 99.9 %

17 ประโยชน์จากการให้บริการ IDC
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกัน ช่วยลดต้นทุนซ้ำซ้อน บริษัทที่ทำธุรกิจ สามารถเช่าพื้นที่จัดทำเว็บเพจเชิงธุรกิจได้ ผู้ให้บริการอื่น ๆ สร้างโอกาสในการให้บริการด้านต่าง ๆ ได้เช่น Portal Site และ Payment Gateway สถานศึกษา สร้างโอกาสด้านการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต องค์กรของรัฐหรือเอกชน เช่าเป็นศูนย์สำรองข้อมูลต่าง ๆ บุคคลหรือนิติบุคคล สามารถเช่าให้บริการด้านซอฟท์แวร์และแอพพลิเคชั่นรวมถึงบริการเครือข่ายระบบฐานข้อมูล รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ จัดเป็นศูนย์กลางการให้บริการแก่หน่วยงานของรัฐได้เช่น e – Government , e-Logistic, อื่นๆ

18 More information www.idc.cattelecom.com Mr. Chaiyut Santananukarn
E- mail: Tel Fax. ……………. Application Service Department. CAT Telecom Public Company Limited.


ดาวน์โหลด ppt Internet Data Center www.idc.cattelecom.com 16-17 พฤศจิกายน 2547.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google