งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริการ INTERNET CORPORATE ACCESS บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด ( มหาชน )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริการ INTERNET CORPORATE ACCESS บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด ( มหาชน )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริการ INTERNET CORPORATE ACCESS บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด ( มหาชน )

2 บริการ Internet Corporate Access บมจ. กสท โทรคมนาคม บริการอินเตอร์เน็ตสำหรับกลุ่มบุคคล องค์กร ธุรกิจ ผ่าน วงจรความเร็วสูงเช่น Leased Line, Frame-Relay, ATM (Asynchronous Transfer Mode ),Gigabit Wan ฯลฯ สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ จำกัดชั่วโมงการใช้งาน และจำนวนผู้ใช้งาน

3 บริการ Internet Corporate Access บมจ. กสท โทรคมนาคม ให้บริการได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศในราคาที่ถูก เมื่อเทียบ กับประสิทธิภาพการใช้งานที่ลูกค้าได้รับ ความเร็วในการให้บริการตั้งแต่ 64 Kbps ถึง 155 Mbps บริการ Call Center และเจ้าหน้าที่เทคนิคคอยสนับสนุน ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาวงจรตลอด 24 ชั่วโมง

4 เครือข่ายที่ให้บริการ อยู่ในปัจจุบัน Core Router Cisco7206VXR เชียงใหม่ ขอนแก่น นครสวรรค์ ราชบุรี พัทยา หาดใหญ่ Edge Router Cisco 3660 เชียงราย, ลำปาง, พิษณุโลก อุดรธานี, นครราชสีมา อยุธยา, สระบุรี นครปฐม, กาญจนบุรี, หัวหิน, ชุมพร, เพชรบุรี จันทบุรี, มาบตาพุด ภูเก็ต, สุราษฎร์ธานี, กระบี่, นครศรีธรรมราช, สมุย Phitsanulok

5 เครือข่ายเชื่อมโยงของ กสท.

6

7

8 รูปแบบการให้บริการ PLAN-1 เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการประสิทธิภาพในการ ใช้งานอินเตอร์เน็ตในต่างประเทศ PLAN-2 เหมาะสำหรับลูกค้าที่ใช้งานอินเตอร์เน็ต ต่างประเทศเป็นหลักแต่มีงบประมาณไม่สูงมากนัก PLAN-3 เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้งานอินเตอร์เน็ต ในต่างประเทศบ้าง และมีงบประมาณที่น้อยกว่า PLAN-2 PLAN-4 เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้งานอินเตอร์เน็ต ในประเทศเป็นหลัก และต้องการประหยัดงบค่าใช้จ่าย PLAN-5 เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้งานอินเตอร์เน็ต ในประเทศและประหยัดค่าใช้จ่าย โดยไม่สนใจเรื่อง ประสิทธิภาพการใช้งานอินเตอร์เน็ตในต่างประเทศ

9 สัดส่วนการแบ่ง PLAN ให้บริการ PLAN-1 International Internet 90% Domestic Internet 100% 2Mbps 1.8M bps

10 สัดส่วนการแบ่ง PLAN ให้บริการ PLAN-2 International Internet 75% Domestic Internet 100% 2Mbps 1.5M bps

11 สัดส่วนการแบ่ง PLAN ให้บริการ PLAN-3 International Internet 50% Domestic Internet 100% 2Mbps 1Mb ps

12 สัดส่วนการแบ่ง PLAN ให้บริการ PLAN-4 International Internet 25% Domestic Internet 100% 2Mbps 512k bps

13 สัดส่วนการแบ่ง PLAN ให้บริการ PLAN-5 International Internet 10% Domestic Internet 100% 2Mbps 200k bps

14 บริการ Internet Corporate ให้ ประโยชน์ต่อองค์กรและธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานในองค์กร การติดต่อ ธุรกิจคล่องตัว พนักงานในองค์กรสามารถใช้งาน อินเตอร์เน็ตได้ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถสร้าง Homepage ขององค์กรและ Server ต่างๆไว้ ภายในหน่วยงานของตนเองได้ ทำให้ประหยัดงบค่าใช้จ่าย และมีความคล่องตัวในการจัดการ กว่านำไปฝากไว้ที่อื่น พนักงานในองค์กรสามารถมี E-Mail ที่มีนามสกุลต่อท้าย เป็นขององค์กรของตนเอง โดยไม่จำกัดจำนวน ประหยัดค่าโทรศัพท์และค่าบริการอินเตอร์เน็ต ในกรณีที่ องค์กรมีพนักงานหลายคนที่ต้องใช้งานอินเตอร์เน็ต หลายๆ คน ลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อธุรกิจ

15 ขั้นตอนการขอใช้บริการ Internet Corporate ข้อมูลที่ควรจะสอบถามผู้ใช้บริการเมื่อมาขอใช้บริการ ความเร็วที่ต้องการ 64kbps-155Mbps, PLAN ? ลักษณะการใช้งานเครือข่าย ? ผู้ขอใช้บริการเคยมีการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต หรือไม่ อย่างไร ? จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่มี อยู่ในเครือข่าย ? อุปกรณ์หาเส้นทาง (Router) มีหรือไม่ ?

16 ขั้นตอนการขอใช้บริการ Internet Corporate การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ( ศป.) เพื่อออกใบ เชื่อมโยง หากไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า กสท. ให้บริการได้หรือไม่ ออกใบสอบถามการให้บริการ ( ศป.) เมื่อทำการเชื่อมโยงวงจรเรียบร้อยแล้ว ขป. โดยส่วนบริการ อินเตอร์เน็ตจะแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรับทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป กรณีการประกวดราคาสามารถแจ้งให้ส่วนบริการ อินเตอร์เน็ตช่วย comply ในส่วนเทคนิคได้โดยติดต่อ ทีมงานที่โทร.2743 หรือ e-mail: core- network@cat.net.thcore- network@cat.net.th

17 ค่าใช้จ่ายในการขอใช้บริการ Internet Corporate ค่าใช้จ่ายแรกเข้า (One Time Charge) ค่าใช้จ่ายแรกเข้า (One Time Charge) ค่าใช้บริการ (Monthly Charge) ขึ้นอยู่กับความเร็ว ที่ใช้ ค่าใช้บริการ (Monthly Charge) ขึ้นอยู่กับความเร็ว ที่ใช้ ค่าวงจรเช่าในประเทศ ( เสียเป็นรายเดือนตามอัตรา ราคาของ Media และความเร็วที่ใช้ ) ค่าวงจรเช่าในประเทศ ( เสียเป็นรายเดือนตามอัตรา ราคาของ Media และความเร็วที่ใช้ ) ค่าเช่าอุปกรณ์เร้าท์เตอร์ในกรณีที่เช่าจากบริษัทฯ ( รายเดือน ) ค่าเช่าอุปกรณ์เร้าท์เตอร์ในกรณีที่เช่าจากบริษัทฯ ( รายเดือน ) ส่วนเพิ่มเติมต่างๆ เช่น การจด Domain Name ฯลฯ ส่วนเพิ่มเติมต่างๆ เช่น การจด Domain Name ฯลฯ

18 บริการหลังการขาย มี Traffic Monitoring ให้กับผู้ใช้บริการทุกรายโดยผู้ใช้ สามารถขอใช้โดยวิธีการ Mail มาที่ e-mail: admin- thix@cat.net.thadmin- thix@cat.net.th กรณีวงจรมีปัญหาขัดข้องแจ้งศูนย์รับแจ้งเหตุขัดข้อง โทร.2117,2118 ตลอด 24 ชั่วโมง กรณีวงจรไม่ขัดข้องแต่ไม่สามารถใช้งานได้ สามารถแจ้ง จทน. ที่ส่วนบริการอินเตอร์เน็ต โทร.2372,2374,2751 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ e-mail: admin-thix@cat.net.thadmin-thix@cat.net.th

19 รายชื่อเจ้าหน้าที่ประสานงานและดูแล บริการ Internet Corporate Access ของ ส่วนบริการอินเตอร์เน็ต นาย ชุติกานต์ ภูมิศรีแก้ว โทร.2743 โทรสาร.2270 e-mail: chutikan@cat.net.th chutikan@cat.net.th นาย ยงยุทธ จันทร์ศิริ โทร.1293 โทรสาร.2270 e-mail: yongyut@cat.net.th yongyut@cat.net.th นาย ไพศาล ธรรมรักษา โทร.1292 โทรสาร.2270 e-mail: tpaisal@cat.net.th tpaisal@cat.net.th นาย จรัล รักขาว โทร.1291 โทรสาร.2270 e-mail: rjaran@cat.net.th rjaran@cat.net.th Mailing List: core-network@cat.net.thcore-network@cat.net.th


ดาวน์โหลด ppt บริการ INTERNET CORPORATE ACCESS บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด ( มหาชน )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google