งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที 2 การใช้โปรแกรมเบื้องต้น อาจารย์อารียา ศรีประเสริฐ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 01117205 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (Applied Computer)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที 2 การใช้โปรแกรมเบื้องต้น อาจารย์อารียา ศรีประเสริฐ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 01117205 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (Applied Computer)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที 2 การใช้โปรแกรมเบื้องต้น อาจารย์อารียา ศรีประเสริฐ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 01117205 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (Applied Computer)

2 ทดลองเปิดโปรแกรม การเปิดโปรแกรมโดยใช้ Menu START โปรแกรมที่ ถูกเรียกใช้ ประจำ

3 การปิดโปรแกรม วิธีแรก Double Click ที่ปุ่ม มุมบนขวา วิธีที่สอง Double Click ไอคอนซึ่งอยู่ มุมซ้ายบน Double Click

4 การสร้าง Shortcut เพื่อเรียกใช้ โปรแกรมได้เร็วขึ้น

5 การเปิดโปรแกรมโดยใช้ Keyboard Click และกดแป้ม พิมพ์

6 การเปิดโปรแกรมด้วย Compatibility Mode Windows XP สามารถ run โปรแกรมรุ่นเก่าได้ อย่างไม่มีปัญหา เนื่องจาก Windows XP สามารถ จำลองสภาวะแวดล้อมของ Windows รุ่นอื่นๆ ได้   

7 กำจัดโปรแกรมที่ไม่ตอบสนอง ออกไป Windows XP สนับสนุนการ เปิดโปรแกรมหลาย โปรแกรมพร้อมๆ กัน (Multitasking) ซึ่งแต่ละ โปรแรกมทำงานเป็นอิสระ ต่อกัน หากมีโปรแกรม ทำงานผิดพลาด (Hang) จะ ไม่มีผลต่องานอื่น เราสามารถตรวจสอบ สถานะการทำงานได้จาก Task manager (Ctrl+Alt+Del)  สถานะทำงานปกติ หากพบสถานะ Not Responding แสดงว่า program hang

8 กำจัดโปรแกรมที่ไม่ตอบสนอง ออกไป    

9 รู้จักกับ Process และการหยุด Process โปรแกรมที่ run บน Windows XP มีไฟล์ต้นตอสำหรับ เรียกโปรแกรมขึ้นมาใช้ เรียกว่า Execute File การกำจัดโปรแกรมที่แฮงค์ ควรกำจัดต้นตอซึ่งคือการหยุด ไฟล์ที่เป็น Execute File

10   


ดาวน์โหลด ppt บทที 2 การใช้โปรแกรมเบื้องต้น อาจารย์อารียา ศรีประเสริฐ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 01117205 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (Applied Computer)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google