งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอบรม คือ กระบวนการหนึ่ง ของการสื่อสาร การประยุกต์ใช้คลิ๊ปการอบรม เจ้าหน้าที่จัดอบรมการใช้งานโปรแกรม แก่ บุคลากรในองค์กร พนักงานจัดทำคลิ๊ปสาธิตการใช้งานสินค้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอบรม คือ กระบวนการหนึ่ง ของการสื่อสาร การประยุกต์ใช้คลิ๊ปการอบรม เจ้าหน้าที่จัดอบรมการใช้งานโปรแกรม แก่ บุคลากรในองค์กร พนักงานจัดทำคลิ๊ปสาธิตการใช้งานสินค้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอบรม คือ กระบวนการหนึ่ง ของการสื่อสาร การประยุกต์ใช้คลิ๊ปการอบรม เจ้าหน้าที่จัดอบรมการใช้งานโปรแกรม แก่ บุคลากรในองค์กร พนักงานจัดทำคลิ๊ปสาธิตการใช้งานสินค้า ให้ ลูกค้าเข้าใจ ครูจัดทำคลิ๊ปสื่อการสอน เพื่อสอนนักเรียน

2 กรณีตัวอย่าง : การจัดทำคลิ๊ ปการสอนลงดีวีดี วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำดีวีดีการสอนของคุณครูที่บันทึกใส่คลิ๊ป วิชาละ 30 ชม (1800 นาที ) เพื่อแจกดีวีดี ที่บรรจุแฟ้มคลิ๊ป ให้นักเรียน นำไป เปิดที่บ้าน วิชาละ 2 แผ่น ลักษณะการใช้งานดีวีดี ใส่แผ่นดีวีดีเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ จะแสดง สารบัญผ่าน explorer ทันที เมื่อคลิ๊กรายการในสารบัญ จะเปิดเล่นคลิ๊ปตาม หัวข้อที่เลือก สามารถเปิดดีวีดีโดยตรง แล้วเลือกหัวข้อที่ ต้องการ โดยไม่ผ่านสารบัญ

3 เทคนิคการจัดทำ บันทึกการสอน ที่สอน ผ่านโปรแกรม Powerpoint บันทึกจอภาพ และเสียงการสอน ด้วยโปรแกรม Camtasia บันทึกเป็น mp4 แยกหัวข้อ แล้ว produce แบบ web ขนาดจอภาพเป็น 1024px * 768px ซึ่งเป็น ขนาดที่เหมาะกับ web ใช้ Microphone คุณภาพสูงแบบ USB Headset ในอนาคตสามารถนำคลิ๊ป ไปใช้ในเครื่องบริการ เว็บ ผ่าน flow player แนะนำครู / นักเรียนให้ติดตั้งโปรแกรม km player เพื่อเปิดคลิ๊ป mp4 http://www.free- codecs.com/download/kmplayer.htm

4 แนวทางการจัดทำ : สำหรับ คุณครู คุณครูจัดทำคลิ๊ปแยกหัวข้อ โดยกำหนดชื่อ แฟ้มที่มีชื่อเนื้อหา ดังนี้ BCOM500_0102_introduction.mp4 BCOM500_0103_computer_generati on.mp4 คุณครูสร้างแฟ้ม index.docx เพื่อพิมพ์ รายการหัวข้อ คุณครูเชื่อมโยงหัวข้อเข้ากับแฟ้มคลิ๊ปการสอน บันทึกแฟ้มเป็น แบบ web page, filtered จะ ได้ เป็น index.htm

5 การทำให้แผ่นดีวีดีเป็น autorun สร้างแฟ้ม autorun.inf จะเรียกใช้ index.bat สร้างแฟ้ม index.bat จะเรียก index.htm ผ่านคำสั่ง explorer index.htm ในแฟ้ม index.htm คือ สารบัญ ที่เชื่อมโยง ไปยังคลิ๊ป mp4 ของคุณครู นักเรียนสามารถเปิดแฟ้ม index.docx มา เรียนรู้ด้วยโปรแกรม word

6 ลักษณะแฟ้ม index.docx

7 บันทึกเป็น ได้แฟ้ม index.htm

8 เจ้าหน้าที่สร้าง autorun.inf [autorun] open=index.bat icon=index.ico action=elearning label=elearning

9 เจ้าหน้าที่สร้าง index.bat explorer index.htm

10 ภาพหน้าจอในเครื่อง คอมพิวเตอร์ของนักเรียน

11 ตัวอย่างรายชื่อแฟ้มในแผ่นดีวีดี


ดาวน์โหลด ppt การอบรม คือ กระบวนการหนึ่ง ของการสื่อสาร การประยุกต์ใช้คลิ๊ปการอบรม เจ้าหน้าที่จัดอบรมการใช้งานโปรแกรม แก่ บุคลากรในองค์กร พนักงานจัดทำคลิ๊ปสาธิตการใช้งานสินค้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google