">

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PHP Personal Home Page PHP Lesson in 2549 Update : August 23,2012.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PHP Personal Home Page PHP Lesson in 2549 Update : August 23,2012."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PHP Personal Home Page PHP Lesson in 2549 http://www.thaiall.com/php/training49.htm Update : August 23,2012

2 คำสั่ง echo และ print แบบธรรมดา

3 คำสั่ง echo และ print แบบคำนวณ

4 คำสั่ง echo และ print แบบใช้ตัวแปร

5 คำสั่ง echo และ print แบบใช้ตัวแปร และคำนวณ

6 แสดงความแตกต่างของ. และ +

7 เปรียบเทียบการจับคู่จากข้างหน้าไปข้าง หลัง

8 แสดงการใช้คำสั่ง pre ร่วมกับ \n

9 การใช้ html ร่วมกับ php แบบธรรมดา abc ghi

10 การใช้ html ร่วมกับ php แบบประกาศ แล้วเรียกใช้ abc ghi

11 การใช้ html ร่วมกับ php แบบแทรกค่า abc ghi

12 เครื่องหมายสำหรับกำหนดหมายเหตุ

13 ทดสอบเงื่อนไข

14 ทดสอบเงื่อนไข 3 แบบ 2) { echo "ok 1 "; } if ($b "; } if ($b <> 5) echo "ok 3 "; ?>

15 ทดสอบเงื่อนไข และใช้ else แบบที่ 1

16 ทดสอบเงื่อนไข และใช้ else แบบที่ 2

17 ทดสอบหลายเงื่อนไข แบบไม่ใช้ else

18 ทดสอบหลายเงื่อนไข แบบใช้ if หลัง else

19 ทดสอบหลายเงื่อนไข แบบใช้ elseif

20 เลือกเงื่อนไขด้วย switch และ case

21 เลือกเงื่อนไขด้วย switch และ default

22 ทำซ้ำด้วย for พิมพ์ 1 ถึง 5

23 ทำซ้ำด้วย for พิมพ์ 1 ถึง 5 แบบแทรกใน HTML file

24 ทำซ้ำด้วย while พิมพ์ 1 ถึง 5 แบบ กำหนดค่าเริ่มที่ 1

25 ทำซ้ำด้วย while พิมพ์ 1 ถึง 5 แบบ กำหนดค่าเริ่มที่ 0

26 การอ่าน array ด้วย foreach $value) { echo $key,$value," "; } foreach ($ar as $value) { echo $value," "; } ?>

27 การอ่าน hash array ด้วย foreach $value) { echo $key,$value," "; } ?>

28 พิมพ์ตัวเลขแยกสี แบบใช้ตัวแปร 2 ตัว

29 พิมพ์ตัวเลขแยกสี แบบใช้ตัวแปรเดียว

30 ฟอร์มส่งค่าแบบ get

31 รับค่าจากฟอร์มมาประมวลผล

32 ฟอร์มส่งค่าแบบ post

33 รับค่าจากฟอร์มมาประมวลผล

34 ฟอร์มส่งค่าแบบ post Thailand United State Japan hello

35 รับค่าจากฟอร์ม ที่ส่งมาในรูปแบบต่าง ๆ

36 รวมฟอร์มส่งค่า และรับมาประมวลผล

37 ฟอร์มส่ง และรับที่ใช้ while และ request

38 แสดงค่า Configuration

39 คำสั่งตัดคำด้วยคำสั่ง substr

40 ฟังก์ชันเกี่ยวกับเวลา และการสุ่ม

41 ฟังก์ชัน require และ include แบบ html

42 ฟังก์ชัน require และ include แบบเต็ม

43 ฟังก์ชันตรวจสอบตัวแปร Test Test Test

44 สร้างฟังก์ชันแบบ internal แบบธรรมดา bb

45 สร้างฟังก์ชันแบบ internal แบบรับค่า

46 สร้างฟังก์ชันแบบ internal แบบรับ และ คืนค่า

47 สร้างฟังก์ชันแบบ internal แบบคืนค่า


ดาวน์โหลด ppt PHP Personal Home Page PHP Lesson in 2549 Update : August 23,2012.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google