งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำถามความรู้ทั่วไป ห้องเรียนดีเด่น คำถามเหตุการณ์ปัจจุบัน คำถามพิเศษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำถามความรู้ทั่วไป ห้องเรียนดีเด่น คำถามเหตุการณ์ปัจจุบัน คำถามพิเศษ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คำถามความรู้ทั่วไป ห้องเรียนดีเด่น คำถามเหตุการณ์ปัจจุบัน คำถามพิเศษ

3 ข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๕

4 E1 E2 E3 E4 E5

5 พิเศษ1 พิเศษ2 พิเศษ3 พิเศษ3 พิเศษ 4 พิเศษ 4

6 ๑. ต้นไม้ที่คนไทยโบราณไม่นิยม ปลูกไว้ในบ้าน (ตอบมา ๓ อย่าง)? คำถามความรู้ทั่วไป

7 2.คำขวัญที่ว่า"เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอย แดงล้ำค่า ระกำแสนหวาน หลังอาน หมาดี ยุทธนาวีที่เกาะช้าง สุดทาง บูรพา" เป็นคำขวัญจังหวัดตราด คำว่า “เมืองเกาะครึ่งร้อย” หมายถึงอะไร? คำถามความรู้ทั่วไป

8 ๓. ภาคใต้มีจังหวัดใดที่ไม่ติด ทะเล? คำถามความรู้ทั่วไป

9 4. ประเทศในเอเชียตะวันออก เฉียงใต้มีกี่ประเทศ ประเทศ ใดบ้าง? คำถามความรู้ทั่วไป

10 5.ประเทศที่มีพรมแดนติดต่อ กับประเทศต่าง ๆ มากที่สุด ในโลก คือประเทศใด ? คำถามความรู้ทั่วไป

11 ตอบ ต้นมะไฟ พุทรา และ ลั่นทม คำถามความรู้ทั่วไป

12 ตอบ มีจำนวนเกาะ มากถึง ๕๒ เกาะ คำถามความรู้ทั่วไป

13 ตอบ พัทลุง และ ยะลา คำถามความรู้ทั่วไป

14 ตอบ มี ๑๑ ประเทศ ดังนี้ ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน อินโดนีเซีย และติมอร์ เลสเต คำถามความรู้ทั่วไป

15 ตอบ ประเทศสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชน จีน มีพรมแดนติดต่อ ๑๕ ประเทศ คำถามความรู้ทั่วไป

16 E๑. การแข่งขันกีฬาเยาวชน แห่งชาติครั้งที่ ๒๖ มะขาม หวานเกมส์ จัดขึ้นที่จังหวัดใด? คำถามเหตุการณ์ปัจจุบัน

17 E2. ผลจากการปะทุของภูเขาไฟเอ ยาฟยาตลาเยอคุตล์ เกิดขึ้นใน ประเทศใดที่ส่งผลให้ต้องประกาศ ปิดน่านฟ้าทั่วทวีปยุโรป? คำถามเหตุการณ์ปัจจุบัน ปทุมธานี

18 E3. ภาพยนตร์ไทยที่ได้รับรางวัลปาล์ม ทองคำ จากเทศกาลหนังเมืองคานส์ ในปี ๒๕๕๓คือภาพยนตร์เรื่องใด ? ก. ต้มยำกุ้งข. ก้านกล้วยค. รักแห่งสยาม ง. ลุงบุญมีระลึกชาติ จ. สุดเสน่หา ฉ. นาคปรก คำถามเหตุการณ์ปัจจุบัน

19 E๔.วัดที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก ว่าเป็น มรดกโลกด้าน “มรดกความทรงจำโลก” คือวัดใดต่อไปนี้ ก. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ข. วัดอรุณราชวราราม ค. วัดราชนัดดาราม ง. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม จ. วัดสุทัศน์เทพวราราม ฉ. วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม คำถามเหตุการณ์ปัจจุบัน

20 E๕. องค์การองค์การทรัพย์สินทางปัญญา โลก (World Intellectual Property Organization-WIPO) ทูลเกล้าฯ ถวาย "เหรียญรางวัลผู้นำโลกด้านทรัพย์สินทาง ปัญญา" (Global Leaders Award) แด่ พระมหากษัตริย์พระองค์ใดของไทย? คำถามเหตุการณ์ปัจจุบัน

21 ตอบ จังหวัด เพชรบูรณ์ คำถามเหตุการณ์ปัจจุบัน

22 ตอบ ประเทศ ไอซ์แลนด์ คำถามเหตุการณ์ปัจจุบัน

23 ลุงบุญมี ระลึกชาติ คำถามเหตุการณ์ปัจจุบัน

24 ตอบ วัด พระเชตุพน วิมลมังคลาราม คำถามเหตุการณ์ปัจจุบัน

25 ตอบ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิ พลอดุลยเดช มหาราช คำถามเหตุการณ์ปัจจุบัน

26 1. “ดินแดนแห่งหมื่น ทะเลสาบ” หมายถึง ประเทศใด ต่อไปนี้? คำถามพิเศษ

27 2.การใช้ธงชาติครั้งแรกใน เมืองไทย เกิดขึ้นในสมัย พระมหากษัตริย์พระองค์ใด? คำถามพิเศษ

28 3. องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และ วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ มีชื่อย่อ ภาษาอังกฤษว่าอะไร? คำถามพิเศษ

29 4. ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งให้เป็นจุฬาราชมนตรี (ประมุขสูงสุดของศาสนาอิสลามประจำ ประเทศไทย)คนปัจจุบัน คือประธาน อิสลามของจังหวัดใด? คำถามพิเศษ

30 ตอบ ประเทศ ฟินแลนด์ คำถามพิเศษ

31 ตอบ สมเด็จพระ นารายณ์ มหาราช คำถามพิเศษ

32 ตอบ UNESCO คำถามพิเศษ

33 ตอบ สงขลา คำถามพิเศษ

34 ห้องเรียนดีเด่น 5/ 1 5/ 2 5/ 3 5/ 4 5/ 5 5/ 6 5/ 7 5/ 8 5/ 9 5/ 10

35 ขอได้รับความขอบคุณ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศึกษาฯ ขอบคุณท่านคณาจารย์ และนักเรียนที่น่ารักทุกคน ที่ช่วยให้การดำเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอพระเจ้าอวยพรทุกคนค่ะ ขอได้รับความขอบคุณ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศึกษาฯ ขอบคุณท่านคณาจารย์ และนักเรียนที่น่ารักทุกคน ที่ช่วยให้การดำเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอพระเจ้าอวยพรทุกคนค่ะ


ดาวน์โหลด ppt คำถามความรู้ทั่วไป ห้องเรียนดีเด่น คำถามเหตุการณ์ปัจจุบัน คำถามพิเศษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google