งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุประสงค์ (1) เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้เกิด "คมความคิด ชัดในทฤษฎี ลึกในกลยุทธ์" (2) เป็นมุมมองที่มุ่งสมานฉันท์ หนักแน่นด้วยหลักการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุประสงค์ (1) เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้เกิด "คมความคิด ชัดในทฤษฎี ลึกในกลยุทธ์" (2) เป็นมุมมองที่มุ่งสมานฉันท์ หนักแน่นด้วยหลักการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วัตถุประสงค์ (1) เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้เกิด "คมความคิด ชัดในทฤษฎี ลึกในกลยุทธ์" (2) เป็นมุมมองที่มุ่งสมานฉันท์ หนักแน่นด้วยหลักการ ผ่านถ้อยคำสุภาพ ไม่เสียดสี ไม่พาดพิงบุคคลที่สาม (3) เปิดโอกาสให้ต่อยอด "คิดใหม่ ใส่ความสุข สนุกพอเพียง หล่อเลี้ยงมิตรภาพ" หรือตามหลัก 4ส (สาระ + สนุก + สุขภาพ + สมานฉันท์)

3 Debate การถกเถียง ที่มุ่งเอาชนะโดยนำเสนอสิ่งที่ดีของตัวเอง ขณะเดียวกันชี้ข้อบกพร่อง/ข้อเสีย ของฝ่ายตรงข้าม Concentrate การระดมความเห็น ที่มุ่งสร้างสรร โดยนำเสนอ และยอมรับสิ่งที่ดีของฝ่ายตนและฝ่ายตรงข้าม ส่วนที่เป็นข้อเสียจะไม่กล่าวโทษกัน เปิดโอกาสให้ผู้ฟังเป็นผู้ตัดสินใจว่า จะเลือกฝ่ายใด

4 ธรรมชาติของสังคมไทย (1) ความเชื่อเรื่องกรรม และผลวิบากของกรรม -ทำดี ได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว -การสาปแช่ง (2) ความกตัญญูรู้คุณ -แม่ 4 (แม่ธรณี แม่คงคา แม่โพสพ แม่ของเรา) -สถาบันพระมหากษัตริย์ (3) การผูกขาด หรืออภิสิทธิ์ -ระบบทุน (ทุนอภิสิทธิ์ ทุนอิงอำนาจรัฐ ทุนผูกขาด และ ทุนเสรี) -อำนาจ (4) อุปนิสัยน้ำเน่า–น้ำดี 8 อย่าง "มักง่าย งมงาย ไร้วินัย ใฝ่อบายมุข สุขระเริง เหลิงอำนาจ ทาสริษยา บ้าบารมี" "เรียบง่าย ใฝ่สาระ สัจจะตรง โปร่งใส ไร้อบายมุข สุขพอเพียง เลี่ยงริษยา ทานบารมี"

5 สู่ดิน ชาวหินฟ้า

6 คุณ มองการเมือง อย่างไร และ คาดหวัง อะไร
นักการเมืองเก่า มองการเมือง คือ เกม (game) และ คาดหวังว่า การเมือง คือ ที่มาของ เกียรติ ธุรกิจ อิทธิพล ประชาชน มองการเมือง คือ ความฝัน (dream) และ คาดหวังว่า การเมือง คือ ที่มาของ ปัจจัยสี่ และ ความสุข สื่อ สื่อมวลชน มองการเมือง คือ ละครปาหี่ (monster) และ คาดหวังว่า การเมือง คือ ช่องทางอิสรภาพ ของสื่อ

7 คุณ มองการเมือง อย่างไร และ คาดหวัง อะไร
นักธุรกิจ มองการเมือง คือ ผลประโยชน์ และ คาดหวังว่า การเมือง คือ ช่องทางสร้างความมั่งคั่ง ทหาร ข้าราชการ มองการเมือง คือ ยุทธศาสตร์ และ นโยบาย และ คาดหวังว่า การเมือง คือ ที่มาของ สวัสดิภาพที่ยั่งยืน พระ (สมมุติสงฆ์) มองการเมือง คือ เขตหวงห้ามสำหรับนักบวช และ คาดหวังว่า การเมือง คือ พาหะพาไปสู่ ยศ สรรเสริญ

8 คุณ มองการเมือง อย่างไร และ คาดหวัง อะไร
พระ (อาริยสงฆ์) มองการเมือง คือ เขตของคนป่วยทางจิตวิญญาณ และ คาดหวังว่า การเมือง คือ ภาระของพระเป็นเจ้า นักการเมืองใหม่ มองการเมืองอย่างไร คาดหวังอะไร เพื่อใคร

9 ? รูปแบบใหม่ รัฐบาล คอรัปชั่น *อภิสิทธิ์ *อิงอำนาจ *ผูกขาด
ทุจริต เลือกตั้ง ปฏิวัติ รัฐประหาร การเมือง VS ศาสนา ช่องว่าง -เศรษฐกิจฟองสบู่ -อำนาจ อิทธิพล -ชนชั้น รัฐธรรมนูญ ใหม่ รูปแบบใหม่ ? “รวยไม่เลิก จนซ้ำซาก” รัฐบาลใหม่ นโยบาย “รวยกระจุก จนกระจาย” “ปลาใหญ่ กินปลาเล็ก” สังคมป่วย “โง่ จน โรค” พึ่งคุณไสย์ ความกลัว *ตาย *จน *ลำบาก ประตูสู่อุตสาหกรรมใหม่ NICS = วงจรนรก (Narok Is Coming Soon)

10 ความชอบธรรม (righteousness)
อำนาจ (authority) จริยธรรม (ethics) ความชอบธรรม (righteousness) กฎหมาย-นิติธรรม (rule of law)

11 คน: Men ระบบ-วิธี: Method เงิน-ทุน: Money สื่อ-ข่าวสาร: Media เทคโนโลยี-นวัตกรรม:Technology เวลา-โอกาส: Time [scale] สัดส่วน [fragment] แตกต่าง[correlation] สัมพันธ์ องค์รวม

12 "การบัญญัติและบังคับใช้ กฏหมายศีลธรรม”
ถึงเวลาแล้วหรือยังที่สังคมไทย จะให้ความสำคัญกับศีลธรรม มากกว่า การปล่อยให้ "คนดี ย่อมทนต่อการพิสูจน์" และ "รอจนกว่าคนชั่วจะได้รับผลกรรม" หรือจะปล่อยให้ "ทุกอย่างเป็นไปตามกรรม"


ดาวน์โหลด ppt วัตถุประสงค์ (1) เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้เกิด "คมความคิด ชัดในทฤษฎี ลึกในกลยุทธ์" (2) เป็นมุมมองที่มุ่งสมานฉันท์ หนักแน่นด้วยหลักการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google