งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Ch 8 e-Commerce Development and Applications By Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Marketing Department Business Administration Faculty.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Ch 8 e-Commerce Development and Applications By Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Marketing Department Business Administration Faculty."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Ch 8 e-Commerce Development and Applications By Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Marketing Department Business Administration Faculty

2 Marketing Information System Part II ; e-Commerce การปฏิบัติการและการดำเนินการพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์ 1. ขั้นตอนการเตรียมการ - ตั้งทีมงาน กำหนดเป้าหมาย สำรวจตลาด กำหนด ตลาดเป้าหมาย เลือกสินค้า จัดวางกลยุทธ์ (บทที่7) 2. ขั้นการนำแผนกลยุทธ์มาจัดทำเว็บเพจ - Layout & Design เลือกระบบตะกร้า ตั้งชื่อเว็บไซต์ และการจดทะเบียนเว็บไซต์ 3. ขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ - ลงระบบการค้นหา ติดตามประเมินผล

3 Marketing Information System ขั้นตอนการดำเนินการพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์ 1.ขั้นตอนการเตรียมการ  วิเคราะห์องค์กรและตลาด  สำรวจตนเอง (Strength & Weakness)  สำรวจคู่แข่ง (Make different)  สำรวจผู้บริโภค (What r customer need)  สำรวจเทคโนโลยี (for the winner  จัดวางกลยุทธ์การตลาด  กำหนดส่วนประสมการตลาด  จัดตั้งทีมงาน

4 Marketing Information System ขั้นตอนการดำเนินการพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์ 2. ขั้นการนำแผนกลยุทธ์มาจัดทำเว็บเพจ –การสร้างเว็บไซต์ จัดวาง Layout และ Web Design ตามกลยุทธ์ –การตั้งชื่อเว็บไซต์ –การจดทะเบียนเว็บไซต์ (Domain name & Hosting) –การลงระบบตะกร้า –การ Upload & Updated web

5 Marketing Information System ขั้นตอนการดำเนินการพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์ 3. การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ - การโฆษณา ประชาสัมพันธ์บนสื่ออีเล็กทรอนิก Banner Advertising Promotion by Shopping Mall : Tarad.com …etc Registration in Search Engine การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียง ลงระบบการค้นหา การทำ SEO,PPC, Google AdWord –การโฆษณา ประชาสัมพันธ์บนสื่อปกติ ลงนามบัตร แผ่นพับ ใบปลิว โบรชัวร์ โปสเตอร์ ป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่ ไวนิล สติกเกอร์ สื่อรถยนต์ สื่อโทรทัศน์ วิทยุ ฯลฯ

6 แนวทางในการจัดทำเว็บไซต์ 1.ใช้ Tools สำเร็จรูปของผู้ให้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป www.ecombot.com, www.tarad.com, www.dbdmart.com 2. Outsourcing จ้างบริษัทภายนอกผลิตตามต้องการ 3. ผลิตเองด้วยโปรแกรมช่วยสร้างเว็บเพจ หรือ เขียน Code HTML เอง เช่น MS-Frontpage, Macromedia Dreamweaver, Namo, ASP.net, PHP, Java Code - ผลิตโดยเจ้าของ / ผู้บริหาร - จ้างโปรแกรมเมอร์ไว้ในองค์กร

7 Marketing Information System e-Commerce ; Website การเปิดร้านค้าและออกแบบเว็บไซต์ 1) การจัดทำ Online Catalog – นำเอา Catalog ทั้งเล่มไปไว้ในเว็บไซต์ – จัดทำระบบค้นหา Search System ด้วยเหตุเพราะว่าข้อมูลต่างๆของสินค้าอยู่ในรูปของ Database การแยกประเภทของสินค้า ราคา สี ขนาด ค่า ขนส่ง วัสดุต่างๆ จึงแยกกันอย่างชัดเจน คนละคอลัมน์ การ Search หาคุณสมบัติต่างๆ ของสินค้า จึงเป็นคำสั่ง เดียวกับใน DBMS “Query”

8 การเปิดร้านค้าและออกแบบเว็บไซต์ 2. หลักการจดทะเบียนชื่อร้าน – Domain Name or Web Address; http://www.payap.ac.th – URL ; Unify Resource Locators – ควรเป็นชื่อที่เดาง่าย – ควรมีชื่ออุตสาหกรรมที่เราทำอยู่ด้วย – พยายามใช้ชื่อที่สะกดง่าย – สากลใช้.com,net ไทยๆ ใช้ co.th,.in.th – อย่าสร้างสัญลักษณ์ประหลาดโดยไม่จำเป็น เช่น - #!- – ถ้าจะรักประเทศไทย ขอให้ใช้ Thai > Siam – การจดให้ไปดูรายละเอียดใน www.thainic.net หรือที่เอเย่นต์รับ จดทะเบียนทั่วไป Marketing Information System e-Commerce ; Website

9 ตัวอย่างของผู้ให้บริการ Hosting และ จดโดเมน

10 การเปิดร้านค้าและออกแบบเว็บไซต์ 3. การนำร้านค้าเข้าสู่ระบบอินเตอร์เนต Domain + Web pages + Hosting = Website –พิจารณาที่ตั้งของคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Host) –Host มีอัตราเร็วในการส่งข้อมูล –การให้บริการพื้นที่เก็บข้อมูลเว็บเพจอย่างเพียงพอ –การให้บริการประมวลผลโปรแกรมพิเศษ เช่น CGI (Common Gate Way Interface หรือ Active Server pages ; ASP) เช่น โปรแกรมนับผู้เข้าเยี่ยมชม หรือ โปรแกรมคำนวณค่าสินค้ากลับมาที่หน้าจอ –ต้องมีบริการแบบ e-Commerce เช่น online Catalog, Shopping Cart System, Security Payment (SSL) Marketing Information System e-Commerce ; Website

11 3. การนำร้านค้าเข้าสู่ระบบอินเตอร์เนต –พิจารณาว่าผู้ให้บริการ สามารถให้คำปรึกษาด้านการ ดูแลรักษาเว็บไซต์ และ/หรือปัญหาทางธุรกิจได้ หรือไม่ –พิจารณาการให้จำนวนบัญชี e-Mail และต่อท้ายด้วย ชื่อโดเมนของเราได้ เช่น myname@mycompany.com –ให้บริการ Virtual Web Server คือ หากต้องการ ปรับแต่งแก้ไข Upload File เข้าออก Server ด้วย ตนเองสามารถทำได้โดยการใช้โปรแกรมโอนย้าย ข้อมูล เช่น โปรแกรม ftp ทั้งหลาย Marketing Information System e-Commerce ; Website

12 Marketing Information System File Transfer Protocol;ftp โปรแกรม CuteFTP

13 Marketing Information System e-Commerce ; Website 4. การเปิดร้านค้าด้วยระบบอัตโนมัติ DIY(Do-it-yourself system) Instant e-Commerce Maker http://www.ecombotthailand.com http://www.tarad.com http://www.velocall.com – เป็นระบบที่ทำงานร่วมกับฐานข้อมูล – สามารถ Update ข้อมูล เพิ่มสินค้าใหม่ๆ ได้เอง – มีการโปรโมชั่นเว็บให้ในตัว – มีระบบ Tracking System ช่วยติดตามสินค้าให้ด้วย – ค่าเช่ารายเดือนขึ้นกับปริมาณสินค้าที่บรรจุในเว็บเพจ

14 Marketing Information System e-Commerce ; Web site ข้อห้ามและควรปฏิบัติเพื่อการทำเว็บให้ประสบความสำเร็จ ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Web Critical Success Factor) ต้องรู้จุดเด่นสินค้าของเราเหนือคู่แข่ง กำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน กำหนดเป้าหมายการทำ การตลาดบนเว็บให้ชัดเจน ต้องรู้ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ต้องรู้พฤติกรรมซื้อของกลุ่มเป้าหมาย ปรับปรุงสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เฝ้าดูความเคลื่อนไหวของคู่แข่งตลอดเวลา Update & Update โปรดให้ขัอมูลที่ลูกค้าต้องการ…ไม่ใช่ที่ท่านต้องการ

15 Marketing Information System Marketing Information System ข้อห้ามและควรปฏิบัติเพื่อการทำเว็บให้ประสบความสำเร็จ ปัจจัยแห่งความล้มเหลว(Web Critical Failure Factor) ไม่แยกแยะความแตกต่างระหว่างการค้าบนเว็บและ ทั่วไป ไม่ปรับปรุงร้านค้าและสินค้า (Dead Site) คิดว่าเป็นสื่อใหม่ ยังใช้กันไม่มาก ขาดความเอาใจใส่ ไม่ได้มอบหมายให้ใครดูแลจริงจัง เจ้านายเฝ้าเอง ไม่ดูแลช่องทางเข้าถึงเว็บอย่างสม่ำเสมอ ใจร้อน อยากเห็นผลทันตา จึงละทิ้งความพยายาม

16 ปัจจัยแห่งความล้มเหลว(Web Critical Failure Factor) มุ่งเน้นแต่สีสันและความเร้าใจ ไม่เกรงใจลูกค้า ลืม ความสำคัญและสาระแห่งการค้าขาย จงใจปิดบังข้อมูล ขาด Hit Counter ไม่ระบุวันที่ Update เป้าหมายเว็บไซต์ผิดพลาดมาตั้งแต่ต้น เลือกสินค้าที่ไม่เหมาะสมแก่การขายบนเว็บมาตั้งแต่ต้น Marketing Information System Marketing Information System ข้อห้ามและควรปฏิบัติเพื่อการทำเว็บให้ประสบความสำเร็จ


ดาวน์โหลด ppt Ch 8 e-Commerce Development and Applications By Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Marketing Department Business Administration Faculty.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google