งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Ch 8 e-Commerce Development and Applications

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Ch 8 e-Commerce Development and Applications"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Ch 8 e-Commerce Development and Applications
By Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Marketing Department Business Administration Faculty

2 Marketing Information System Part II ; e-Commerce
การปฏิบัติการและการดำเนินการพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์ 1. ขั้นตอนการเตรียมการ - ตั้งทีมงาน กำหนดเป้าหมาย สำรวจตลาด กำหนด ตลาดเป้าหมาย เลือกสินค้า จัดวางกลยุทธ์ (บทที่7) 2. ขั้นการนำแผนกลยุทธ์มาจัดทำเว็บเพจ - Layout & Design เลือกระบบตะกร้า ตั้งชื่อเว็บไซต์ และการจดทะเบียนเว็บไซต์ 3. ขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ - ลงระบบการค้นหา ติดตามประเมินผล

3 Marketing Information System ขั้นตอนการดำเนินการพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์
ขั้นตอนการเตรียมการ วิเคราะห์องค์กรและตลาด สำรวจตนเอง (Strength & Weakness) สำรวจคู่แข่ง (Make different) สำรวจผู้บริโภค (What r customer need) สำรวจเทคโนโลยี (for the winner จัดวางกลยุทธ์การตลาด กำหนดส่วนประสมการตลาด จัดตั้งทีมงาน

4 Marketing Information System ขั้นตอนการดำเนินการพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์
2. ขั้นการนำแผนกลยุทธ์มาจัดทำเว็บเพจ การสร้างเว็บไซต์ จัดวาง Layout และ Web Design ตามกลยุทธ์ การตั้งชื่อเว็บไซต์ การจดทะเบียนเว็บไซต์ (Domain name & Hosting) การลงระบบตะกร้า การ Upload & Updated web

5 Marketing Information System ขั้นตอนการดำเนินการพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์
3. การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ - การโฆษณา ประชาสัมพันธ์บนสื่ออีเล็กทรอนิก Banner Advertising Promotion by Shopping Mall : Tarad.com …etc Registration in Search Engine การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียง ลงระบบการค้นหา การทำ SEO ,PPC, Google AdWord การโฆษณา ประชาสัมพันธ์บนสื่อปกติ ลงนามบัตร แผ่นพับ ใบปลิว โบรชัวร์ โปสเตอร์ ป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่ ไวนิล สติกเกอร์ สื่อรถยนต์ สื่อโทรทัศน์ วิทยุ ฯลฯ

6 แนวทางในการจัดทำเว็บไซต์
1.ใช้ Tools สำเร็จรูปของผู้ให้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป , , 2. Outsourcing จ้างบริษัทภายนอกผลิตตามต้องการ 3. ผลิตเองด้วยโปรแกรมช่วยสร้างเว็บเพจ หรือ เขียน Code HTML เอง เช่น MS-Frontpage , Macromedia Dreamweaver , Namo , ASP.net , PHP , Java Code - ผลิตโดยเจ้าของ / ผู้บริหาร - จ้างโปรแกรมเมอร์ไว้ในองค์กร

7 Marketing Information System e-Commerce ; Website
การเปิดร้านค้าและออกแบบเว็บไซต์ 1) การจัดทำ Online Catalog นำเอา Catalog ทั้งเล่มไปไว้ในเว็บไซต์ จัดทำระบบค้นหา Search System ด้วยเหตุเพราะว่าข้อมูลต่างๆของสินค้าอยู่ในรูปของ Database การแยกประเภทของสินค้า ราคา สี ขนาด ค่าขนส่ง วัสดุต่างๆ จึงแยกกันอย่างชัดเจน คนละคอลัมน์ การ Search หาคุณสมบัติต่างๆ ของสินค้า จึงเป็นคำสั่งเดียวกับใน DBMS “Query”

8 Marketing Information System e-Commerce ; Website
การเปิดร้านค้าและออกแบบเว็บไซต์ 2. หลักการจดทะเบียนชื่อร้าน Domain Name or Web Address; URL ; Unify Resource Locators ควรเป็นชื่อที่เดาง่าย ควรมีชื่ออุตสาหกรรมที่เราทำอยู่ด้วย พยายามใช้ชื่อที่สะกดง่าย สากลใช้ .com,net ไทยๆ ใช้ co.th , .in.th อย่าสร้างสัญลักษณ์ประหลาดโดยไม่จำเป็น เช่น - #!- ถ้าจะรักประเทศไทย ขอให้ใช้ Thai > Siam การจดให้ไปดูรายละเอียดใน หรือที่เอเย่นต์รับจดทะเบียนทั่วไป

9 ตัวอย่างของผู้ให้บริการ Hosting และ จดโดเมน

10 Marketing Information System e-Commerce ; Website
การเปิดร้านค้าและออกแบบเว็บไซต์ 3. การนำร้านค้าเข้าสู่ระบบอินเตอร์เนต Domain + Web pages + Hosting = Website พิจารณาที่ตั้งของคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Host) Host มีอัตราเร็วในการส่งข้อมูล การให้บริการพื้นที่เก็บข้อมูลเว็บเพจอย่างเพียงพอ การให้บริการประมวลผลโปรแกรมพิเศษ เช่น CGI (Common Gate Way Interface หรือ Active Server pages ; ASP) เช่น โปรแกรมนับผู้เข้าเยี่ยมชม หรือโปรแกรมคำนวณค่าสินค้ากลับมาที่หน้าจอ ต้องมีบริการแบบ e-Commerce เช่น online Catalog , Shopping Cart System , Security Payment (SSL)

11 Marketing Information System e-Commerce ; Website
3. การนำร้านค้าเข้าสู่ระบบอินเตอร์เนต พิจารณาว่าผู้ให้บริการ สามารถให้คำปรึกษาด้านการดูแลรักษาเว็บไซต์ และ/หรือปัญหาทางธุรกิจได้หรือไม่ พิจารณาการให้จำนวนบัญชี และต่อท้ายด้วยชื่อโดเมนของเราได้ เช่น ให้บริการ Virtual Web Server คือ หากต้องการปรับแต่งแก้ไข Upload File เข้าออก Server ด้วยตนเองสามารถทำได้โดยการใช้โปรแกรมโอนย้ายข้อมูล เช่น โปรแกรม ftp ทั้งหลาย

12 Marketing Information System File Transfer Protocol;ftp
โปรแกรม CuteFTP

13 Marketing Information System e-Commerce ; Website
4. การเปิดร้านค้าด้วยระบบอัตโนมัติ DIY(Do-it-yourself system) Instant e-Commerce Maker เป็นระบบที่ทำงานร่วมกับฐานข้อมูล สามารถ Update ข้อมูล เพิ่มสินค้าใหม่ๆ ได้เอง มีการโปรโมชั่นเว็บให้ในตัว มีระบบ Tracking System ช่วยติดตามสินค้าให้ด้วย ค่าเช่ารายเดือนขึ้นกับปริมาณสินค้าที่บรรจุในเว็บเพจ

14 Marketing Information System e-Commerce ; Web site
ข้อห้ามและควรปฏิบัติเพื่อการทำเว็บให้ประสบความสำเร็จ ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Web Critical Success Factor) ต้องรู้จุดเด่นสินค้าของเราเหนือคู่แข่ง กำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน กำหนดเป้าหมายการทำ การตลาดบนเว็บให้ชัดเจน ต้องรู้ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ต้องรู้พฤติกรรมซื้อของกลุ่มเป้าหมาย ปรับปรุงสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เฝ้าดูความเคลื่อนไหวของคู่แข่งตลอดเวลา Update & Update โปรดให้ขัอมูลที่ลูกค้าต้องการ…ไม่ใช่ที่ท่านต้องการ

15 Marketing Information System ข้อห้ามและควรปฏิบัติเพื่อการทำเว็บให้ประสบความสำเร็จ
ปัจจัยแห่งความล้มเหลว(Web Critical Failure Factor) ไม่แยกแยะความแตกต่างระหว่างการค้าบนเว็บและทั่วไป ไม่ปรับปรุงร้านค้าและสินค้า (Dead Site) คิดว่าเป็นสื่อใหม่ ยังใช้กันไม่มาก ขาดความเอาใจใส่ ไม่ได้มอบหมายให้ใครดูแลจริงจัง เจ้านายเฝ้าเอง ไม่ดูแลช่องทางเข้าถึงเว็บอย่างสม่ำเสมอ ใจร้อน อยากเห็นผลทันตา จึงละทิ้งความพยายาม

16 Marketing Information System ข้อห้ามและควรปฏิบัติเพื่อการทำเว็บให้ประสบความสำเร็จ
ปัจจัยแห่งความล้มเหลว(Web Critical Failure Factor) มุ่งเน้นแต่สีสันและความเร้าใจ ไม่เกรงใจลูกค้า ลืมความสำคัญและสาระแห่งการค้าขาย จงใจปิดบังข้อมูล ขาด Hit Counter ไม่ระบุวันที่ Update เป้าหมายเว็บไซต์ผิดพลาดมาตั้งแต่ต้น เลือกสินค้าที่ไม่เหมาะสมแก่การขายบนเว็บมาตั้งแต่ต้น


ดาวน์โหลด ppt Ch 8 e-Commerce Development and Applications

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google