งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บก........ สถิติคดีอาญาที่น่าสนใจ บก...................... กก. 1 กก. 2 กก. 3 กก. 4 กก. 5 กก. 6 กก. 7 กก. 8 กก. 9 กก. 10 กก. 11 แจ้ง / จับ 1. คดีอุกฉกรรจ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บก........ สถิติคดีอาญาที่น่าสนใจ บก...................... กก. 1 กก. 2 กก. 3 กก. 4 กก. 5 กก. 6 กก. 7 กก. 8 กก. 9 กก. 10 กก. 11 แจ้ง / จับ 1. คดีอุกฉกรรจ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บก........ สถิติคดีอาญาที่น่าสนใจ บก...................... กก. 1 กก. 2 กก. 3 กก. 4 กก. 5 กก. 6 กก. 7 กก. 8 กก. 9 กก. 10 กก. 11 แจ้ง / จับ 1. คดีอุกฉกรรจ์ สะเทือนขวัญ 1.1 ฆ่าผู้อื่น โดยเจตนา 11/ 4 1.2 ปล้น ทรัพย์ 2/2 1.3 ชิงทรัพย์ ( รวม ) 1.4 ลักพา เรียกค่าไถ่ สถิติคดีอาญาที่น่าสนใจ ประจำเดือน เมษายน 2554

2 บก........ สถิติคดีอาญาที่น่าสนใจ บก...................... กก. 1 กก. 2 กก. 3 กก. 4 กก. 5 กก. 6 กก. 7 กก. 8 กก. 9 กก. 10 กก. 11 แจ้ง / จับ 2. คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ 2.1 ฆ่าผู้อื่นโดย เจตนา 2.2 ฆ่าผู้อื่นโดย ไม่เจตนา 1/1 2.3 ทำให้ตาย โดย ประมาท 2.4 พยายามฆ่า 2.5 ทำร้าย ร่างกาย 2.6 ข่มขืน กระทำชำเรา 3/2

3 บก........ สถิติคดีอาญาที่น่าสนใจ บก...................... กก. 1 กก. 2 กก. 3 กก. 4 กก. 5 กก. 6 กก. 7 กก. 8 กก. 9 กก. 10 กก. 11 แจ้ง / จับ 3. คดีประทุษร้าย ต่อทรัพย์ 3.1 ลักทรัพย์ 10/ 0 3.2 วิ่งราว ทรัพย์ 1/1 3.3 รีดเอา ทรัพย์ 3.4 กรรโชก ทรัพย์ 3/3 3.5 ชิงทรัพย์ ( รวม ) - บาดเจ็บ - ไม่ บาดเจ็บ 3.6 ปล้น ทรัพย์ 3.7 ทำให้เสีย ทรัพย์

4 บก........ สถิติคดีอาญาที่น่าสนใจ บก...................... กก. 1 กก. 2 กก. 3 กก. 4 กก. 5 กก. 6 กก. 7 กก. 8 กก. 9 กก. 10 กก. 11 แจ้ง / จับ 4. คดีที่น่าสนใจ 4.1 โจรกรรม จยย. 4.2 โจรกรรม รถยนต์ 4.3 โจรกรรม โค - กระบือ 4.4 ปล้น - ชิง รถยนต์โดยสาร 4.5 ปล้น - ชิง รถยนต์แท็กซี่ 4.6 ข่มขืนและ ฆ่า 4.7 ลักพา เรียกค่าไถ่ 4.8 ฉ้อโกง 4.9 ยักยอก


ดาวน์โหลด ppt บก........ สถิติคดีอาญาที่น่าสนใจ บก...................... กก. 1 กก. 2 กก. 3 กก. 4 กก. 5 กก. 6 กก. 7 กก. 8 กก. 9 กก. 10 กก. 11 แจ้ง / จับ 1. คดีอุกฉกรรจ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google