งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โจทย์เลข A ซื้อปากกามาในราคา 40 บาท ขายต่อให้ B ในราคา 50 บาท A ซื้อปากกาคืนมาจาก B ในราคา 60 บาท ในที่สุด A ขายต่อให้ B ในราคา 70 บาท ถามว่าการซื้อขายครั้งนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โจทย์เลข A ซื้อปากกามาในราคา 40 บาท ขายต่อให้ B ในราคา 50 บาท A ซื้อปากกาคืนมาจาก B ในราคา 60 บาท ในที่สุด A ขายต่อให้ B ในราคา 70 บาท ถามว่าการซื้อขายครั้งนี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โจทย์เลข A ซื้อปากกามาในราคา 40 บาท ขายต่อให้ B ในราคา 50 บาท A ซื้อปากกาคืนมาจาก B ในราคา 60 บาท ในที่สุด A ขายต่อให้ B ในราคา 70 บาท ถามว่าการซื้อขายครั้งนี้ A จะ ก. ขาดทุน ข. เสมอ ตัว ค. กำไร 10 บาท ง. กำไร 20 บาท จ. กำไร 30 บาท

2 จากโจทย์เลขสู่โจทย์ชีวิต โจทย์เลข เมื่อเราเห็น โจทย์เลข ครั้ง แรก เรารับรู้และรู้สึก อย่างไร โจทย์ชีวิต ความรู้สึกของเรา เมื่อเรารับรู้ เหตุการณ์ สถานการณ์ / ปัญหา หรือ ภารกิจที่เราได้รับ มอบหมาย

3 จากโจทย์เลขสู่โจทย์ชีวิต โจทย์เลข 1. ถ้า เรารู้สึกว่า มันง่าย เราอาจได้ คำตอบ 30 บาท นั่นคือ 70-40 = กำไร 30 บาท โจทย์ชีวิต 1. ถ้าเรารับรู้ว่าสิ่ง เหล่านั้นมันง่าย เราอาจทำงานโดย อยู่บนพื้นฐาน ความประมาท เรา อาจละเลย ประเด็นหรือภารกิจ ที่สำคัญ บางประเด็น เราประมาทและมอง โลกง่ายเกินไป

4 จากโจทย์เลขสู่โจทย์ชีวิต โจทย์เลข 2. ถ้าเรารับรู้และคิด ไป ตามตัวหนังสือที่พา ไป เราอาจได้คำตอบ 10 บาท โจทย์ชีวิต 2. ถ้าเราให้สถานการณ์ และความรู้สึก เป็นตัวนำในการดำเนิน ชีวิต เราก็จะขาดจุดยืน ขาด ความเป็นเหตุ เป็นผล ใช้สิ่งแวดล้อม สถานการณ์เป็น ตัวชักนำ อาจต้อง สูญเสียจุดยืน ระวังอย่าให้ความรู้สึก และ สถานการณ์โน้มนำในการ คิด มากว่าการคิดอย่างเป็นเหตุ เป็นผล

5 จากโจทย์เลขสู่โจทย์ชีวิต โจทย์เลข 3. ถ้าเรารับรู้และ รู้สึกว่ามัน ซับซ้อน คิดแบบ ในใจ ประมาณ การณ์เอา เรามัก ได้คำตอบเสมอ ตัว เราอาจ ต้องการความ เป็นรูปธรรมใน ชีวิต โจทย์ชีวิต ถ้าเราใช้การคิด โดยไม่ลงมือ กระทำ ไม่ทำให้ เป็นรูปธรรม เรา ก็จะไม่สามารถ เข้าใจความเป็น จริงของชีวิตและ งานที่ปรากฏว่ามี ความยาก ง่าย เพียงใด

6 จากโจทย์เลขสู่โจทย์ชีวิต โจทย์เลข 4. ถ้าเราคิดอย่าง เป็นระบบ เป็น เหตุ - เป็นผล คำตอบคือ 20 บาท โจทย์ชีวิต 4. ถ้าเรามองชีวิต อย่างเป็นระบบ เข้าใจเหตุ – รับรู้ ผล เราก็จะสามารถ เดินทางชีวิตได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ

7 จากโจทย์เลขสู่โจทย์ชีวิต โจทย์เลข 5. แต่ถ้าไม่คิด ไม่รับรู้ ไม่สนใจ จะทำอะไร ก็ทำไป ไร้สาระ โจทย์ชีวิต 5. ตอไม้ที่ตายแล้ว รอเพียงวันให้ สังขารผุผังตาม กาลเวลา และ โลกช่างเลวร้าย สำหรับคุณ เหลือเกิน

8 จากโจทย์เลขสู่โจทย์ชีวิต โจทย์เลข เรารู้สึกอย่างไรกับ คนที่มีความ คิดเห็น / คำตอบ ไม่ตรงกับเรา 1. ของฉันถูกแน่นอน ของคนอื่นผิด 2. ฉันผิดแน่ๆๆ เพราะ ฉันมันไม่เอาไหน ของ ใครๆก็ถูกหมดเลย 3. ฉันก็ไม่ได้เรื่อง คน อื่นก็พอกัน วิทยากรก็ ไร้สาระเอาอะไรมาให้ ทำ 4.. ฉันก็อาจถูกหรือผิด เพื่อนๆก็อาจผิด หรือ ถูก ลองมาฟังซิ แต่ละ คำตอบคิดกันอย่างไร โจทย์ชีวิต เรามองตน และ มองผู้อื่นอย่างไร ในชีวิตจริง 1.I am OK, You are not OK 2. I am not OK, You are OK 3. I am not OK, You are not OK 4. I am OK, You are OK

9 และในระหว่างการทำ กิจกรรมโจทย์เลข ตัวเรา เป็นอย่างไร ลองย้อนกลับไปมอง เพราะชีวิตท่านก็มี พฤติกรรมอย่างนั้น จะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับ สถานการณ์

10 เช่น การกอดอกการจับมือ กุมมือ ขมวดคิ้วยักคิ้ว เม้มริมฝีกปากสั่นขา เกาศีรษะคอตก ไหล่ห่อ กระสับกระส่ายทำตาถมึงทึง ไม่ กระพริบตา ทำตาเศร้า ตาละห้อย ตาเลื่อนลอยถอน หายใจ เบื่อ ไม่สบตาคน เราทำเมื่อไหร่ เรามักทำในช่วงเวลาไหน เหตุ ใดเราแสดงออกอย่างนั้น แล้วเราคิดว่าเหมาะสม เป็นสุขหรือไม่


ดาวน์โหลด ppt โจทย์เลข A ซื้อปากกามาในราคา 40 บาท ขายต่อให้ B ในราคา 50 บาท A ซื้อปากกาคืนมาจาก B ในราคา 60 บาท ในที่สุด A ขายต่อให้ B ในราคา 70 บาท ถามว่าการซื้อขายครั้งนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google