งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รหัส ว. ว.00 หมายถึง รอ ก่อน ให้คอย ว.0 หมายถึง คำสั่ง ว.01 หมายถึง ที่ ทำงาน สำนักงาน ว.02 หมายถึง บ้าน / ที่พัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รหัส ว. ว.00 หมายถึง รอ ก่อน ให้คอย ว.0 หมายถึง คำสั่ง ว.01 หมายถึง ที่ ทำงาน สำนักงาน ว.02 หมายถึง บ้าน / ที่พัก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รหัส ว. ว.00 หมายถึง รอ ก่อน ให้คอย ว.0 หมายถึง คำสั่ง ว.01 หมายถึง ที่ ทำงาน สำนักงาน ว.02 หมายถึง บ้าน / ที่พัก

2 ว.1 หมายถึง อยู่ที่ ไหน / อยู่ที่..... ว.2 หมายถึง ได้ยิน หรือไม่ / ได้ยิน ตอบด้วย ตอบด้วย ว.3 หมายถึง ทวน ข้อความซ้ำ ว.4 หมายถึง ปฏิบัติ หน้าที่

3 ว.5 หมายถึง ราชการ ลับ / ความลับ ว.6 หมายถึง ขอ ติดต่อด้วย / พูดด้วย ว.7 หมายถึง ขอ ความช่วยเหลือ ว.8 หมายถึง ข่าวสาร / ข้อความ ว.9 หมายถึง มีเหตุ ฉุกเฉิน

4 ว.10 หมายถึง อยู่ ประจำที่ติดต่อทาง วิทยุได้ วิทยุได้ ว.11 หมายถึง หยุดพัก ติดต่อทางว. ได้ ว.12 หมายถึง หยุดพัก ติดต่อทางว. ไม่ได้ ไม่ได้

5 ว.13 หมายถึง ติดต่อ ทางโทรศัพท์ ว.14 หมายถึง เลิก งาน / ปิดสถานี ว.15 หมายถึง ให้มา พบ / นัดหมาย ว.16 หมายถึง ทดสอบ สัญญาณวิทยุ ว.16-1 หมายถึง จับ ใจความไม่ได้

6 ว.16-2 หมายถึง เสียง ไม่ชัดเจน ว.16-3 หมายถึง เสียง ชัดเจนพอใช้ได้ ว.16-4 หมายถึง เสียง ชัดเจนดี ว.16-5 หมายถึง เสียง ชัดเจนดีมาก ว.17 หมายถึง มี อันตรายห้ามผ่าน

7 ว.18 หมายถึง รถเสีย / ป่วย ว.19 หมายถึง สถานี ถูกยึด / ถูกโจมตี ว.20 หมายถึง จับกุม / ตรวจค้น ว.21 หมายถึง ออก เดินทางจาก ว.22 หมายถึง ถึง ( สถานที่ )

8 ว.23 หมายถึง ผ่าน ว.24 หมายถึง เวลา / ขอทราบเวลา ว.25 หมายถึง ไป สถานที่ที่จะไป ว.26 หมายถึง ติดต่อ ทาง ว. ให้น้อยลง ว.27 หมายถึง ติดต่อ ทางโทรพิมพ์

9 ว.28 หมายถึง ประชุม / มีประชุม ว.29 หมายถึง มี ราชการ / ธุระ ว.30 หมายถึง จำนวน / ขอทราบจำนวน ว.31 หมายถึง ช่องที่ 1 ว.32 หมายถึง ช่องที่ 2

10 ว.33 หมายถึง ช่องที่ 3 ว.34 หมายถึง ช่องที่ 4 ว.35 หมายถึง เตรียมพร้อม ปฏิบัติการ ว.36 หมายถึง เตรียมพร้อมเต็มอัตรา ว.37 หมายถึง เตรียมพร้อมครึ่งอัตรา

11 ว.38 หมายถึง เตรียมพร้อม 1/3 ว.39 หมายถึง สภาพ การจราจรคับคั่ง ว.40 หมายถึง อุบัติเหตุทางรถยนต์ ว.41 หมายถึง สัญญาณไฟจราจร ว.42 หมายถึง ยานพาหนะนำขบวน

12 ว.43 หมายถึง จุด ตรวจ / ด่านสกัด ว.44 หมายถึง โทรสาร (FAG) ว.50 หมายถึง รับประทานอาหาร ว.51 หมายถึง รับประทานอาหาร ว.55 หมายถึง ให้ อำนวยความสะดวก

13 ว.60 หมายถึง เพื่อน / ญาติ / พี่น้อง ว.61 หมายถึง ขอบคุณ / ขอบใจ ว.62 หมายถึง สิ่งของ ว.63 หมายถึง บ้าน ว.64 หมายถึง มีธุระ ส่วนตัว

14 ว.601 หมายถึง เครื่อง วิทยุสื่อสาร ว.602 หมายถึง สา อากาศวิทยุ ว.603 หมายถึง รถยนต์ ว.604 หมายถึง ดู โทรทัศน์ ว.605 หมายถึง รับประทานอาหาร

15 ว.606 หมายถึง โกหก ว.607 หมายถึง ธุรกิจ ส่วนตัว ว.608 หมายถึง คน รบกวน ว.609 หมายถึง คลื่น รบกวน ว.610 หมายถึง คิดถึง

16 ว.621 หมายถึง เงิน ว.100 หมายถึง ขอ โทษ / ขออภัย

17 รหัสในการแจ้งเหตุ เหตุ 100 หมายถึง มี เหตุประทุษร้ายต่อ ทรัพย์สิน ทรัพย์สิน เหตุ 111 หมายถึง เหตุ ลักทรัพย์ เหตุ 121 หมายถึง วิ่งราวทรัพย์

18 เหตุ 131 หมายถึง ชิง ทรัพย์ เหตุ 141 หมายถึง ปล้นทรัพย์ เหตุ 200 หมายถึง มี เหตุประทุษร้าย ต่อร่างกาย ต่อร่างกาย เหตุ 201 หมายถึง เพลิงไหม้หญ้า

19 เหตุ 241 หมายถึง ฆ่า คนตาย เหตุ 300 หมายถึง การ พนัน เหตุ 600 หมายถึง นักเรียนจะก่อเหตุ ทะเลาะวิวาท ทะเลาะวิวาท

20 การออกเสียง ภาษาอังกฤษ A ออกเสียง อัลฟ่า B ออกเสียง บรา โว่ C ออกเสียง ชาลี D ออกเสียง เดลต้า E ออกเสียง เอ็ค โค่

21 F ออกเสียง ฟอกซ์ทรอต G ออกเสียง ก็อฟ H ออกเสียง โฮ เทล I ออกเสียง อินเดีย J ออกเสียง จู เลียต K ออกเสียง กิโล

22 L ออกเสียง ลิม่า M ออกเสียง ไมค์ N ออกเสียง โน เว็มเบอร์ O ออกเสียง ออสก้า P ออกเสียง ปา ป้า Q ออกเสียง คี เบค

23 R ออกเสียง โรมิ โอ S ออกเสียง เซียร์ ร่า T ออกเสียง แทงโก้ U ออกเสียง ยูนิ ฟอร์ม V ออกเสียง วิคต้า

24 W ออกเสียง วิสกี้ X ออกเสียง เอ็กซเรย์ Y ออกเสียง แยง กี้ Z ออกเสียง ซูลู


ดาวน์โหลด ppt รหัส ว. ว.00 หมายถึง รอ ก่อน ให้คอย ว.0 หมายถึง คำสั่ง ว.01 หมายถึง ที่ ทำงาน สำนักงาน ว.02 หมายถึง บ้าน / ที่พัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google