งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สิ่งที่หน่วยต้องดำเนินการ. 1. เตรียมทำเนียบของหน่วยเพื่อตรวจกับของ อต.( หนังสือเวียนตรวจทำเนียบ ) ** ขอให้ หน่วยรีบบันทึกและส่งคำสั่งแต่งตั้งชั้น ประทวนวุฒิปริญญาตรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สิ่งที่หน่วยต้องดำเนินการ. 1. เตรียมทำเนียบของหน่วยเพื่อตรวจกับของ อต.( หนังสือเวียนตรวจทำเนียบ ) ** ขอให้ หน่วยรีบบันทึกและส่งคำสั่งแต่งตั้งชั้น ประทวนวุฒิปริญญาตรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สิ่งที่หน่วยต้องดำเนินการ

2 1. เตรียมทำเนียบของหน่วยเพื่อตรวจกับของ อต.( หนังสือเวียนตรวจทำเนียบ ) ** ขอให้ หน่วยรีบบันทึกและส่งคำสั่งแต่งตั้งชั้น ประทวนวุฒิปริญญาตรี (5,000) ที่จะมีคำสั่ง ใน 10 มิ. ย.2553) หนังสือเวียนตรวจทำเนียบ 2. ทำสรุปสถานภาพแยกตามระดับตำแหน่ง (MBBR1800) MBBR1800 3. ปรับปรุงข้อมูลปัจจุบันใน POLIS ให้ตรงกับ ทำเนียบของหน่วยแล้วพิมพ์รายงานใน รูปแบบ Excel จากโปรแกรม MBAR325 นำมาตรวจกับฐานข้อมูลของ อต. MBAR325 4. ตรวจสอบวันเดือนปีเกิดจาก กพ.7 ฉบับที่ หน่วยเก็บรักษา แล้วบันทึกข้อมูลให้ปรากฎ ในทำเนียบของหน่วยตามข้อ 1 หรือบันทึก ใน POLIS แล้วพิมพ์รายงานออกมาตามข้อ 3 เพื่อนำมาตรวจกับ ทพ. และ สง. กตร.( ตป.)( ข้อสังเกต อ. ก. ตร.) กพ.7 ข้อสังเกต อ. ก. ตร. กพ.7 ข้อสังเกต อ. ก. ตร. 5. ให้หน่วยรับบัญชีรายชื่อข้าราชการตำรวจ ที่วันเดือนปีเกิดและเลขบัตรประชาชนไม่ ครบไปดำเนินการ ( สรุปยอด ) สรุปยอด 6. การส่งอีเมล์สถานภาพ ส่งที่ metrocop9@hotmail.com หรือทาง เว็บไซต์ของ อต. metrocop9@hotmail.com เว็บไซต์ของ อต. metrocop9@hotmail.com เว็บไซต์ของ อต.

3

4

5


ดาวน์โหลด ppt สิ่งที่หน่วยต้องดำเนินการ. 1. เตรียมทำเนียบของหน่วยเพื่อตรวจกับของ อต.( หนังสือเวียนตรวจทำเนียบ ) ** ขอให้ หน่วยรีบบันทึกและส่งคำสั่งแต่งตั้งชั้น ประทวนวุฒิปริญญาตรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google