งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Computer mediated communication การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Computer mediated communication การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Computer mediated communication การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

2 ด้วยรักจาก Net (You got mail) Branka จากเมือง Novi Sad Stephane จากเมือง Paris ICQ กับ E-mail พบกันครั้งแรกที่ Budapest ใน Hungary แต่งงานกันที่ Paris

3 ธุรกิจ dot com E-commerce การค้าไร้พรมแดน

4 New media Internet SMS

5 อินเตอร์เน็ตมี Function อะไรบ้าง E-mail E-mail IRC IRC ICQ ICQ World Wide Web World Wide Web FTP FTP

6 จุดประสงค์ในการใช้อินเตอร์เน็ต และสื่อใหม่ ติดต่อสื่อสาร บันเทิง เผยแพร่ข่าวสาร

7 ผลของ Internet และสื่อใหม่ พื้นที่สาธารณะใหม่ ภูมิศาสตร์สังคมใหม่ สังคมใหม่

8 พื้นที่สาธารณะใหม่ พื้นที่สาธารณะเดิมถูกนำมาใช้รวมกัน เส้นแบ่งพฤติกรรมที่เป็นเปิดเผยในที่ สาธารณะกับพฤติกรรมในที่ไปรเวทจางลง พื้นที่ทางสังคม กับพื้นที่ทางกายภาพแยก จากกันได้

9 ภูมิศาสตร์สังคมใหม่ ลักษณะเฉพาะตัว ( อัตลักษณ์ ) ใหม่ การตั้งคำถามกับผู้มีอำนาจ วัฏจักรของผลกระทบ

10 สังคมใหม่ ไม่มีการแบ่งแยกความเป็นหญิง - ชาย เส้นแบ่งระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่หายไป ลดความสำคัญของนักการเมือง

11 จุดมุ่งหมายของธุรกิจในการสร้าง เว็บไซต์ ลดค่าใช้จ่ายในการหาลูกค้า โปรโมตภาพลักษณ์ของความล้ำยุคของ องค์กรและทำให้องค์กรเป็นที่รู้จัก ปรับปรุงงานบริการลูกค้า ขยายตลาด ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อขายแลกเปลี่ยน ทั้ง การโอนเงินและการส่งของ

12 ข้อคิด (1) การใช้เว็บทำให้มีการเปลี่ยนแปลงด้านการ สื่อสารกับลูกค้า แต่ก่อนนักโฆษณาเป็นผู้คิด เนื้อหา นำข่าวสารไปสู่ผู้บริโภคผ่านสื่อต่างๆ คือเป็นข่าวสารที่มาจากผู้ขายไปสู่ผู้ซื้อ ปัจจุบันลูกค้าเป็นผู้เลือกเนื้อหา ผู้บริโภค สามารถเลือกได้ว่าจะรับหรือปฏิเสธข่าวสาร ใดๆก็ได้ องค์กรสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับ ผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ( ดู Diagram ของ Hoffmann, หน้า 4)

13 ข้อคิด (2) ผู้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้น มี การแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลระหว่างกัน ร่วมมือกันสร้างสิ่งต่างๆกันได้อย่างมากมาย ทำให้รู้สึกว่ามีความใกล้ชิดกันมากขึ้นระหว่าง องค์กรและผู้บริโภค โดยที่ไม่ต้องลงทุนมาก นักการตลาดพยายามสร้างศักยภาพในการ แข่งขันนอกเหนือไปจากการแข่งขันด้าน ราคา โดยการให้ผลประโยชน์ตามที่ผู้บริโภค ต้องการ ( ตัดเกือกให้พอดีเท้า )

14 ปัญหาของการพาณิชย์บนเว็บ การเข้าถึงเทคโนโลยี ความยาก - ง่ายในการใช้ ราคา ความเสี่ยงด้านต่างๆ เช่นความเป็นส่วนตัว ข้อมูลส่วนตัว ระบบป้องกัน Hacker จำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตมากพอที่จะทำการค้า ดูว่าเน็ตถึงจุดที่มีแนวร่วมสร้างกระแสพอ หรือไม่

15 ประเภทของ Web site Online storefront-direct sales Internet present- โฆษณาเฉยๆ (flat ads), image สร้างภาพด้วยกราฟิค, information ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า Content- จ่ายค่าสมาชิก, โฆษณาด้วยการ เป็นสปอนเซอร์, แหล่งข้อมูล, Mall- มาจาก Storefront หลายๆอันมาร่วมกัน Incentive site- ให้ประโยชน์แก่สังคม ( บัง หน้า ?) Search Agent- ค้นหาข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต

16 ตัวดึงดูดผู้เข้า Web site สวนสนุก ( บันเทิง ) แหล่งข้อมูล สโมสร ร้าน Gift Shop ข่าวสาร บริการลูกค้า

17 คำถาม จากความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อใหม่เหล่านี้ ท่านคิดว่าสื่อเหล่านี้จะทำให้สังคมไทยได้รับ ผลกระทบหรือไม่ ? อย่างไร ? เพราะเหตุใด ? การแต่งงานที่เกิดจากการรู้จักกันผ่าน อินเตอร์เน็ตเกิดขึ้นมาจนนับคู่ไม่ถ้วน เพราะ เหตุใด ?


ดาวน์โหลด ppt Computer mediated communication การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google