งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ของฝากจากอาจารย์อ้อ ชุดที่25 เทคนิคการนำเสนองานด้วย Power Point

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ของฝากจากอาจารย์อ้อ ชุดที่25 เทคนิคการนำเสนองานด้วย Power Point"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ของฝากจากอาจารย์อ้อ ชุดที่25 เทคนิคการนำเสนองานด้วย Power Point

2 นำเสนอโดย...อาจารย์อ้อ สุธาสินี สีขำ

3

4 เทคนิคการนำเสนองานด้วย Power Point
เลือกตั้งชื่อเรื่องให้โดนใจ และน่าสนใจ สั้น ได้ใจความ เตรียมเนื้อหาที่จะนำเสนอ (โดยจัดลำดับเนื้อหา/ หมวดหมู่/เรื่องราวต้องร้อยเรียงกัน )

5 ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ
เตรียมภาพประกอบให้เหมาะสมกับเรื่องนั้นๆ ใส่สีสันให้น่าสนใจ จัดทำ Power point ให้สามารถเคลื่อนไหวได้ โดยคลิ๊กไปที่จัดเค้าโครงภาพนิ่ง แล้วเลือกภาพให้เคลื่อนไหวแต่ละภาพตามต้องการ สวยงามและร้อยเรียงกัน ตกแต่ง/ตรวจสอบความถูกต้อง/ความสวยงาม สรุปจบทิ้งท้ายให้น่าสนใจ เช่น จากใจจริง...., แล้วพบกันเมื่อคิดถึงกัน

6 กระบวนการ/ขั้นตอนดำเนินการ
การเตรียมความพร้อมการจัดทำใช้เวลาเตรียมล่วงหน้า ประมาณ 7 วัน(ขึ้นอยู่กับเรื่อง ยาก/ยาว ขนาดไหน) เพื่อให้การจัดทำมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น (ชื่อเรื่อง/เนื้อหา/ภาพ/แนวคิดและจิตนาการ) จึงควรมีการเตรียมการ ดังนี้ ศึกษาหาข้อมูลที่จะดำเนินการจัดทำ Power Point ค้นหาภาพจากแฟ้มภาพต่างๆไว้ให้พร้อม เขียนเค้าโครงเรื่อง/เนื้อหาที่จะทำ คิด/ค้นหาสีสันที่จะตกแต่ง

7 กระบวนการ/ขั้นตอนดำเนินการ(ต่อ)
ร้อยเรียงเรื่องราวให้กลมกลืนสะดุดตา/สะดุดใจ ก่อนวันจัดทำต้องมีการซักซ้อมขั้นตอนการนำเสนอข้อมูลต่างๆ/ กิจกรรมที่ทำ เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้ที่ได้ชม

8 ข้อแนะนำ/ข้อพึงระวัง
ก่อนทำ power Point เขียนเค้าโครงเรื่องที่จะทำ ชื่อเรื่อง, เนื้อหา, ดำลับขั้นตอนที่จะดำเนินการ และการจัดรูปแบบที่จะดำเนินการ( รูปร่างหน้าตาว่าจะให้ Power point ของเราจะออกมารูปแบบใด มีกรอบ มีภาพประกอบอะไรบ้าง อย่างไร) กำลังจัดทำ Power Point ด้านอารมณ์ผู้จัดทำต้องแจ่มใจ/บรรยากาศดี/จิตใจแจ่มร่าเริง ทำให้สนุกและมีความสุขในการทำ ชิ้นงานหรือผลงานก็จะออกมาดีและสวยงาม

9 ข้อแนะนำ/ข้อพึงระวัง(ต่อ)
หลังการจัดทำ Power Point ควรตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ ทุกด้าน ไม่ว่าด้านอักษร ภาษา ภาพประกอบ การเคลื่อนไหว การจัดลำดับ การร้อยเรียงเรื่องราวต่างๆ และจบสุดท้ายให้น่าประทับใจ

10 จาก...อาจารย์อ้อ สุธาสินี สีขำ
แล้วพบกันใหม่นะ จาก...อาจารย์อ้อ สุธาสินี สีขำ

11 อาจารย์อ้อ สุธาสินี สีขำ สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
ได้รับการขอบคุณจาก อาจารย์อ้อ สุธาสินี สีขำ สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย. 11


ดาวน์โหลด ppt ของฝากจากอาจารย์อ้อ ชุดที่25 เทคนิคการนำเสนองานด้วย Power Point

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google