งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ของฝากจากอาจารย์อ้อ ชุดที่ 34

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ของฝากจากอาจารย์อ้อ ชุดที่ 34"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ของฝากจากอาจารย์อ้อ ชุดที่ 34

2 ชุด การจัดการความรู้....

3 อาจารย์อ้อ ภูมิใจเสนอ เทคนิควิธีสร้างแรงบันดาลใจ ให้งานประสบความสำเสร็จ

4 เทคนิควิธีสร้างแรงบันดาลใจ ให้งานพัฒนาทุนชุมชน.........ประสบความสำเร็จ
เรื่องเล่า งานทุกคนก็ทำได้ แต่.....ทำอย่างไร?จึงจะประสบความสำเสร็จ ขอบอกว่า.....สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ ใจ หากใจเรามีความมุ่งมั่น มองเห็นหลักชัยอยู่ตรงหน้า ความอดทนหรือความพยายามก็จะเกิดขึ้น และในที่สุดก็จะนำไปสู่ความสำเร็จ สำหรับคาถาที่จะใช้เมื่อเกิด ความท้อแท้ หมดกำลังใจ จงนึกถึงคาถา ที่ว่า..... ไม่มีอะไรที่เราจะทำไม่ได้ทำไม่เป็น ทำได้ สบายมาก แล้วเปล่งเสียงออกมาว่า.....บรื้อ อาจจะมีท่าทางประกอบโดย แหนหน้าขึ้นมองท้องฟ้า ประมาณ 45 องศา แล้วเอาลิ้นที่อยู่ในปาก

5 เล่าเรื่อง (ต่อ) กระดกขึ้นชนเพดานปาก แล้วเปล่งเสียง คำว่า......บรื้อ...เมื่อนั้นความท้อแท้ก็จะมลายหายไปสิ้น ไม่เชื่อลองทำดูซิ.....ได้ผลดีนักแล.... สำหรับเทคนิคในการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานนั้น มี 3 ประการดังนี้ 1.การบริหารจัดการจิตใจ โดยทำจิตใจให้สงบปล่อยวางและเป็นอิสระ

6 เรื่องเล่า (ต่อ) ไม่ยึดติดกับสิ่งหนึ่งสิ่งใด จากนั้น.....คิดทบทวนเหตุการณ์มี่ผ่านมา ให้เป็นเหตุเป็นผล คิดถึงมูลเหตุที่ทำให้เกิดความท้อแท้ หมดกำลังใจ ตั้งจิตให้มั่น มีสมาธิ แล้วท่องคาถา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจที่ว่า ไม่มีอะไรที่เราจะทำไม่ได้ ทำไม่เป็น ทำได้สบายมาก เปล่งเสียง บรื้อ

7 เรื่องเล่า (ต่อ) 2. คิดถึงปัญหา นำมาเป็นบทเรียนสอนใจ ดังคำที่ว่า ผิดเป็นครู ไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิด หมั่นศึกษาหาความรู้ และฝึกฝนอยู่เสมอ จงจำไว้ว่า....ปัญหามีไว้ให้แก้ไข มิใช่ เจอปัญหาแล้วหนี เมื่อเจอปัญหาต้องกล้าเผชิญกับปัญหา เพราะเมื่อเราได้เคยเจอกับปัญหามาแล้ว เมื่อเจออีก ก็จะสามารถแก้ได้ เป็นการเรียนรู้ที่จะปรับปรุงและพัฒนาตนเอง ได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์จริง

8 เรื่องเล่า (ต่อ) 3. ขอจงเป็นนักอ่านและผู้รักการใฝ่รู้ ไม่ว่าจะเป็นจากตำราหรือจากบุคคลที่มีประสบการณ์อันสามารถนำมาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานทั้งที่ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวก็ตาม ทั้งนี้เพื่อเป็นครู และยึดเป็นแบบอย่างในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ สำหรับงานที่ล้มเหลว จงคิดวิเคราะห์ว่าเป็นเพราะเหตุใด มีแนวทางแก้ไขอย่างไร ทำอย่างไรไม่ให้เกิดความผิดพลาดอีก หากเจอปัญหาดังกล่าวอีก

9 เรื่องเล่า ( ต่อ ) สำหรับกระบวนการ 3 ประการ นั้น นับว่ายังใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย เพราะปัญหาย่อมเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาสำหรับการทำงานกับประชาชน และมักพบเจอกับปัญหาใหม่ เป็นเรื่องปกติธรรมดา และนั่นเองนำมา ซึ่งความรู้ความคิดใหม่ๆที่จะเกิดขึ้น และหากนำเอากระบวนการทั้ง 3 ประการมาใช้ OK…งานของท่านก็จะประสบความสำเร็จ อย่างแน่นอน

10 บทสรุป การพัฒนาทุนชุมชนให้ประสบความสำเร็จนั้น ไม่ใช่เรื่องยาก หากเรามีใจ ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม หากมีความพยายามและความมุ่งมั่นตั้งใจแล้ว สักวันหนึ่งความสำเร็จก็จะเกิดขึ้น ฉะนั้นท่านทั้งหลาย อย่ามัวช้าอยู่ใย มาช่วยกันสร้างงานพัฒนาทุนชุมชนให้ก้าวไกล อันนำไปสู่ความยั่งยืนในโอกาสต่อไป.....

11 ขุมความรู้ นำเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมา เป็นบททดสอบและเป็นครูของการสร้างความเข้มแข็งของจิตใจ ใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นมาเป็นบทเรียน อันมีคุณค่าของชีวิต ต้องศึกษาหาความรู้/ใฝ่รู้อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ทันกับสถานการณ์ ที่เปลี่ยนไป

12 แก่นความรู้ ควรคิดเชิงบวก สำหรับการทำงาน
ใช้เทคนิค ( อาจจะเป็นคาถา....) ในการปรับตัว ยึดบุคคลที่ดีและประสบความสำเร็จเป็นแบบอย่างในการทำงาน (บุคคลต้นแบบ) จิตใจดีมีคุณธรรมและเป็นสาธารณะ

13 ข้อเสนอแนะ ควรทำจิตใจให้เป็นสาธารณะ/มีคุณธรรมประจำใจ
ควรมีความคิดเชิงบวก ยึดมั่นเชื่อมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง

14 แล้วพบกันใหม่เมื่อคิดถึงกัน....
จาก....อาจารย์ อ้อ สุธาสินี สีขำ....

15 อาจารย์อ้อ สุธาสินี สีขำ สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
ได้รับการขอบคุณจาก อาจารย์อ้อ สุธาสินี สีขำ สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย. 15


ดาวน์โหลด ppt ของฝากจากอาจารย์อ้อ ชุดที่ 34

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google