งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ของฝากจากอาจารย์ อ้อ ชุดที่ 34 อาจารย์อ้อ................................................................... ภูมิใจเสนอ.......

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ของฝากจากอาจารย์ อ้อ ชุดที่ 34 อาจารย์อ้อ................................................................... ภูมิใจเสนอ......."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ของฝากจากอาจารย์ อ้อ ชุดที่ 34

3

4 อาจารย์อ้อ................................................................... ภูมิใจเสนอ.......

5 เทคนิควิธีสร้างแรงบันดาลใจ ให้ งานพัฒนาทุนชุมชน......... ประสบความสำเร็จ เรื่องเล่า งานทุกคนก็ทำได้ แต่..... ทำ อย่างไร ? จึงจะประสบความสำเสร็จ ขอ บอกว่า..... สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ ใจ หากใจเรา มีความมุ่งมั่น มองเห็นหลักชัยอยู่ตรงหน้า ความอดทนหรือความพยายามก็จะเกิดขึ้น และในที่สุดก็จะนำไปสู่ความสำเร็จ สำหรับคาถาที่จะใช้เมื่อเกิด ความท้อแท้ หมดกำลังใจ จงนึกถึงคาถา ที่ว่า..... ไม่มี อะไรที่เราจะทำไม่ได้ทำไม่เป็น ทำได้ สบาย มาก แล้วเปล่งเสียงออกมาว่า..... บรื้อ......... อาจจะมีท่าทางประกอบโดย แหนหน้าขึ้น มองท้องฟ้า ประมาณ 45 องศา แล้วเอาลิ้น ที่อยู่ในปาก

6 เล่าเรื่อง ( ต่อ ) กระดกขึ้นชนเพดานปาก แล้วเปล่งเสียง คำว่า...... บรื้อ... เมื่อนั้นความท้อแท้ก็จะ มลายหายไปสิ้น ไม่เชื่อลองทำดูซิ..... ได้ผลดีนักแล.... สำหรับเทคนิคในการสร้างแรงบันดาลใจใน การทำงานนั้น มี 3 ประการดังนี้ 1. การบริหารจัดการจิตใจ โดยทำจิตใจให้ สงบปล่อยวางและเป็นอิสระ

7 เรื่องเล่า ( ต่อ ) ไม่ยึดติดกับสิ่งหนึ่งสิ่งใด จากนั้น..... คิด ทบทวนเหตุการณ์มี่ผ่านมา ให้เป็นเหตุเป็น ผล คิดถึงมูลเหตุที่ทำให้เกิดความท้อแท้ หมดกำลังใจ ตั้งจิตให้มั่น มีสมาธิ แล้วท่อง คาถา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจที่ว่า........ ไม่ มีอะไรที่เราจะทำไม่ได้ ทำไม่เป็น ทำได้ สบายมาก เปล่งเสียง บรื้อ...........

8 เรื่องเล่า ( ต่อ ) 2. คิดถึงปัญหา นำมาเป็นบทเรียนสอนใจ ดัง คำที่ว่า ผิดเป็นครู... ไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่ เกิด หมั่นศึกษาหาความรู้ และฝึกฝนอยู่เสมอ จงจำไว้ว่า.... ปัญหามีไว้ให้แก้ไข มิใช่ เจอ ปัญหาแล้วหนี เมื่อเจอปัญหาต้องกล้าเผชิญ กับปัญหา เพราะเมื่อเราได้เคยเจอกับปัญหา มาแล้ว เมื่อเจออีก ก็จะสามารถแก้ได้ เป็น การเรียนรู้ที่จะปรับปรุงและพัฒนาตนเอง ได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง จากประสบการณ์จริง

9 เรื่องเล่า ( ต่อ ) 3. ขอจงเป็นนักอ่านและผู้รักการใฝ่รู้ ไม่ว่า จะเป็นจากตำราหรือจากบุคคลที่มี ประสบการณ์อันสามารถนำมาเป็น แบบอย่างในการปฏิบัติงานทั้งที่ประสบ ความสำเร็จหรือล้มเหลวก็ตาม ทั้งนี้เพื่อเป็น ครู และยึดเป็นแบบอย่างในการทำงานให้ ประสบความสำเร็จ สำหรับงานที่ล้มเหลว จงคิดวิเคราะห์ว่าเป็นเพราะเหตุใด มี แนวทางแก้ไขอย่างไร ทำอย่างไรไม่ให้เกิด ความผิดพลาดอีก หากเจอปัญหาดังกล่าว อีก

10 เรื่องเล่า ( ต่อ ) สำหรับกระบวนการ 3 ประการ นั้น นับว่ายัง ใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย เพราะปัญหาย่อม เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาสำหรับการทำงานกับ ประชาชน และมักพบเจอกับปัญหาใหม่ เป็น เรื่องปกติธรรมดา และนั่นเองนำมา ซึ่ง ความรู้ความคิดใหม่ๆที่จะเกิดขึ้น และหาก นำเอากระบวนการทั้ง 3 ประการมาใช้ OK… งานของท่านก็จะประสบความสำเร็จ อย่างแน่นอน

11 บทสรุป การพัฒนาทุนชุมชนให้ประสบความสำเร็จ นั้น ไม่ใช่เรื่องยาก หากเรามีใจ ไม่ว่าจะ ทำอะไรก็ตาม หากมีความพยายามและ ความมุ่งมั่นตั้งใจแล้ว สักวันหนึ่ง ความสำเร็จก็จะเกิดขึ้น ฉะนั้นท่านทั้งหลาย อย่ามัวช้าอยู่ใย มาช่วยกันสร้างงานพัฒนา ทุนชุมชนให้ก้าวไกล อันนำไปสู่ความ ยั่งยืนในโอกาสต่อไป.....

12 ขุมความรู้ นำเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมา เป็นบททดสอบ และเป็นครูของการสร้างความเข้มแข็งของ จิตใจ ใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นมาเป็นบทเรียน อันมี คุณค่าของชีวิต ต้องศึกษาหาความรู้ / ใฝ่รู้อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ทันกับสถานการณ์ ที่เปลี่ยนไป

13 แก่นความรู้ ควรคิดเชิงบวก สำหรับการทำงาน ใช้เทคนิค ( อาจจะเป็นคาถา....) ในการ ปรับตัว ยึดบุคคลที่ดีและประสบความสำเร็จเป็น แบบอย่างในการทำงาน ( บุคคลต้นแบบ ) จิตใจดีมีคุณธรรมและเป็นสาธารณะ

14 ข้อเสนอแนะ ควรทำจิตใจให้เป็นสาธารณะ / มีคุณธรรม ประจำใจ ควรมีความคิดเชิงบวก ยึดมั่นเชื่อมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง

15

16 15 ได้รับการขอบคุณจาก................. อาจารย์อ้อ สุธาสินี สีขำ สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย.


ดาวน์โหลด ppt ของฝากจากอาจารย์ อ้อ ชุดที่ 34 อาจารย์อ้อ................................................................... ภูมิใจเสนอ.......

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google