งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้สมอง #2 อ. รวินทร์ ไชยสิทธิพร. การใช้จินตนาการ จินตนาการ (Imagine) คือความสามารถใน การสร้างภาพต่างๆในสมองได้ โดยที่ไม่ต้อง มองเห็น จินตนาการ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเรียนรู้ใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้สมอง #2 อ. รวินทร์ ไชยสิทธิพร. การใช้จินตนาการ จินตนาการ (Imagine) คือความสามารถใน การสร้างภาพต่างๆในสมองได้ โดยที่ไม่ต้อง มองเห็น จินตนาการ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเรียนรู้ใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้สมอง #2 อ. รวินทร์ ไชยสิทธิพร

2 การใช้จินตนาการ จินตนาการ (Imagine) คือความสามารถใน การสร้างภาพต่างๆในสมองได้ โดยที่ไม่ต้อง มองเห็น จินตนาการ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเรียนรู้ใน เรื่องต่างๆ การเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ต้องการใช้ จินตนาการมาก โปรแกรมเมอร์ต้องการใช้จินตนาการ จินตนาการสามารถพัฒนาได้ จินตนาการช่วยสร้างความสุขได้

3 ทดสอบ หลับตา นั่งให้สบาย อาจารย์เล่าเรื่องให้ฟัง นศ. วาดรูปจากเรื่องที่เล่า

4 การพัฒนาจินตนาการ อ่านหนังสือ – นวนิยาย – หนังสือดีๆ ทำงานศิลป์ ฝึกฝน บ่อยๆ ฝึกสมาธิ

5 งาน ทำในชั้น จงออกแบบซอฟท์แวร์หรือระบบ IT ที่ ต้องการ โดยเป็นซอฟท์แวร์ หรือระบบ IT ที่ ยังไม่มีใครสร้างมาก่อน เขียนเป็นแนวคิด เท่านั้น เขียนลงสมุด ( อย่าลืมเขียนวัน, เดือน, ปี ด้วย )

6 ความคิดที่เป็นเหตุผล หลักของเหตุผล เรียกว่า ตรรกศาสตร์ มนุษย์เท่านั้น ที่สามารถใช้ และเข้าใจ ตรรกศาสตร์ได้ สิ่งที่เป็นจริงตามตรรกะ อาจไม่ใช่สิ่งจริงแท้ ก็ได้ หลักตรรกะ – หาก A เป็นจริงเมื่อ B เป็นจริง => A จะเป็นจริง หรือไม่หาก B เป็นเท็จ – หาก C เป็นจริงเมื่อ A และ B เป็นจริง C จะเป็นจริง หรือเท็จ ถ้า A เป็นเท็จ, B เป็นจริง

7 ทดสอบ 1. ฝนจะตกทุกครั้งเมื่อกบร้อง 2. ฝนจะไม่ตกหากอุณหภูมิมากกว่า 40 องศา 3. ถามว่าฝนจะตกหรือไม่หากอุณหภูมิเท่ากับ 35 องศา 4. ถามว่าฝนจะตกหรือไม่หากกบร้องและอุณหภูมิ เท่ากับ 41 องศา X = 50, Y = 100 Z = Y – X เมื่อ X > 20 และ Y < 50 Z = Y + X เมื่อ X > 20 หรือ Y < 50 จงหาค่า Z

8 การใช้แผนภาพ กบร้องอุณหภูมิ > 40 ฝนตก X > 20 Y < 50 And Or Z = Y -X Z = Y + X

9 การฝึกฝน ฝึกความคิดที่มีเหตุผล อย่าใช้อารมณ์ในการ ทำสิ่งต่างๆ ตั้งคำถามกับสิ่งต่างๆ ว่าเกิดขึ้นเพราะอะไร ตั้งคำถามว่า หากเกิดสิ่งนี้ขึ้น จะเป็นอย่างไร ตั้งคำถามว่า หากเกิดสิ่งที่ 1, 2, 3 ขึ้น จะเป็น อย่างไร ตั้งคำถามว่า หากเกิดสิ่งที่ 1, ไม่เกิด 2, แต่เกิด 3 ขึ้น จะเป็นอย่างไร

10 งาน ในชั้น จงอธิบายว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไร – สงคราม – การเล่นพนัน – การเสพยาบ้า – ความร่ำรวย

11 ความคิด เชิงสร้างสรรค์ เป็นการคิดสิ่งที่ไม่เคยมีใครคิดมาก่อน อาจต่อยอดจากของเก่าที่มีอยู่แล้ว ต้องใช้จินตนาการช่วยในการสร้างสรรค์ เป็นการเลือกเฟ้น สิ่งที่ดีที่สุด อาจใช้การคิดหลายๆรอบ คิดไปเรื่อยๆจนกว่า จะพบไอเดีย

12 ทดสอบ มีปากกา 1 ด้าม ลองคิดดูว่าสามารถทำอะไร ได้บ้าง มีเงิน 100,000 บาท ลองคิดดูว่าจะนำไปใช้ ทำอะไร น้ำอัดลม สามารถพัฒนาเพิ่มเติมอะไรได้บ้าง แปรงสีฟัน สามารถพัฒนาอะไรได้บ้าง หากสามารถเลือกชุดนักศึกษาที่ต้องการได้ น. ศ. จะเลือกแต่งตัวอย่างไร

13 งาน ในชั้น จงแสดงแนวคิดของการพัฒนารถยนต์แห่ง อนาคต

14 ความคิดแง่บวก มองสิ่งต่างๆในแง่ดี แม้ในยามสถานการณ์เลวร้าย ก็มองหาแง่ดี ได้ ช่วยให้มีสุขภาพจิตดี จำเป็นสำหรับการแก้ปัญหา ทุกสิ่งมี 2 ด้าน

15 ทดสอบ หากคุณได้รับอุบัติเหตุจนขาหัก ไม่สามารถ มาเรียนได้ จะมองแง่ดีได้อย่างไร หากคุณคะแนนน้อยจนถูกรีไทร์ จะมองแง่ดี ได้อย่างไร หากคุณไม่สามารถหางานทำได้ จะมองแง่ดี ได้อย่างไร หากคุณหาแฟนไม่ได้ จะมองแง่ดีได้อย่างไร

16 งาน ในชั้น ให้เขียนข้อดีของ การเป็นนักศึกษาราชภัฏ

17 การบ้าน จงเขียนวิธีแสดงการแก้ปัญหาของ โดยการ ใช้การคิดแบบต่างๆ เลือกเอา 1 ข้อ จาก – การเรียนของตัวนักศึกษา – เพื่อนชวนเที่ยวบ่อยๆ – ความยากจนของคนไทย – ปัญหารัฐธรรมนูญ อย่างน้อย 1 หน้ากระดาษ


ดาวน์โหลด ppt การใช้สมอง #2 อ. รวินทร์ ไชยสิทธิพร. การใช้จินตนาการ จินตนาการ (Imagine) คือความสามารถใน การสร้างภาพต่างๆในสมองได้ โดยที่ไม่ต้อง มองเห็น จินตนาการ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเรียนรู้ใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google