งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หมวด 7 result.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หมวด 7 result."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หมวด 7 result

2 7.1 ร้อยละผู้สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ
กราฟแยก 2 สี 2 สาขา ทำช่วงเวลาให้ชัดเจน จำนวนผู้เข้าสอบ (N) สอบผ่านเท่าไหร่ (n)

3 7.1 นักศึกษา ตกออก ย้ายออก / จบไม่ตามกำหนดเวลา
- ใส่ตัวเลข นศ ตัวเลขที่จบ / ส่วนที่รับเข้า ( n / N)

4 7.2 ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต
- กราฟ แสดงแยกจำนวน นศ. เป็น MT , PT

5 : อัตราการแข่งขัน การรับเข้า
7.3 การตลาด : อัตราการแข่งขัน การรับเข้า : หลักสูตรใหม่ นักศึกษา ป.ตรี บัณฑิต รับเข้า ที่เพิ่มขึ้น ป.ตรี ขาดการเปรียบเทียบ น่าจะเปรียบเทียบกับ ม.มหิดล (คะแนนแอดมิชชั่น) ในตลาดเดียวกัน มข. ถูกจัดอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่ รวมเอกชนมี 12 สถาบัน ป.โท เป้าหมาย คนสมัครเข้า รับเข้าจริง

6 7.3 การประหยัดพลังงาน

7 7.3 เงินรายได้ของคณะ สัดส่วนการใช้งบเงินรายได้ต่องบดำเนินการทั้งหมด
7.3 เงินรายได้ของคณะ สัดส่วนการใช้งบเงินรายได้ต่องบดำเนินการทั้งหมด กราฟ แสดงแยก MT , PT แสดงยอดเงิน

8 7.4 อัตราการลาออก ย้าย ของบุคลากร
7.4 อัตราการลาออก ย้าย ของบุคลากร

9 7.4 ความพึงพอใจบุคลากร สายสนับสนุน อาจารย์
ความพึงพอใจบุคลากร สายสนับสนุน อาจารย์

10 7.4 ร้อยละบุคลากรที่รับการฝึกอบรม สนับสนุน /อาจารย์

11 ร้อยละหลักสูตรที่ดำเนินการปรับปรุงตามเกณฑ์

12 7.5 ร้อยละกิจกรรมที่บรรลุตามเป้า
- จัดแล้วกี่กิจกรรม

13 7.5 ลดรอบเวลา การคัดเลือกนักศึกษารับเข้าโดยวิธีพิเศษ
7.5 ลดรอบเวลา การคัดเลือกนักศึกษารับเข้าโดยวิธีพิเศษ

14 7.5 อัตราผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการหลักสูตร
7.5 อัตราผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการหลักสูตร

15 7.5 การควบคุมต้นทุน unit cost ต่อหลักสูตร ค่าตอบแทน/การจัดการเรียนการสอน ค่าถ่ายเอกสารการทำข้อสอบเทียบกับ copy print ประหยัดกระดาษ จาก e- office

16 7.6 ภาวะผู้นำ ธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อชุมชน
7.6 ภาวะผู้นำ ธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อชุมชน การจัดการข้อร้องเรียน อุบัติการณ์ลด การบริหารความเสี่ยง อุบัติการ์ณลด การจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย จำนวนโครงการลงชุมชนตามความต้องการ


ดาวน์โหลด ppt หมวด 7 result.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google