งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หมวด 7 result. 7.1 ร้อยละผู้สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ - กราฟแยก 2 สี 2 สาขา - ทำช่วงเวลาให้ชัดเจน - จำนวนผู้เข้าสอบ (N) - สอบผ่านเท่าไหร่ (n)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หมวด 7 result. 7.1 ร้อยละผู้สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ - กราฟแยก 2 สี 2 สาขา - ทำช่วงเวลาให้ชัดเจน - จำนวนผู้เข้าสอบ (N) - สอบผ่านเท่าไหร่ (n)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หมวด 7 result

2 7.1 ร้อยละผู้สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ - กราฟแยก 2 สี 2 สาขา - ทำช่วงเวลาให้ชัดเจน - จำนวนผู้เข้าสอบ (N) - สอบผ่านเท่าไหร่ (n)

3 7.1 นักศึกษา ตกออก ย้ายออก / จบไม่ ตามกำหนดเวลา - ใส่ตัวเลข นศ. ตัวเลขที่จบ / ส่วนที่รับเข้า ( n / N)

4 7.2 ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต - กราฟ แสดงแยกจำนวน นศ. เป็น MT, PT

5 7.3 การตลาด : อัตราการแข่งขัน การ รับเข้า : หลักสูตรใหม่ นักศึกษา ป. ตรี บัณฑิต รับเข้า ที่ เพิ่มขึ้น ป. ตรี - ขาดการเปรียบเทียบ น่าจะเปรียบเทียบกับ ม. มหิดล ( คะแนนแอดมิชชั่น ) - ในตลาดเดียวกัน มข. ถูกจัดอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่ รวม เอกชนมี 12 สถาบัน ป. โท เป้าหมายคนสมัครเข้ารับเข้าจริง

6 7.3 การประหยัดพลังงาน

7 7.3 เงินรายได้ของคณะ สัดส่วนการใช้งบเงินรายได้ต่อ งบดำเนินการทั้งหมด - กราฟ แสดงแยก MT, PT - แสดงยอดเงิน

8 7.4 อัตราการลาออก ย้าย ของ บุคลากร

9 7.4 ความพึงพอใจบุคลากร สาย สนับสนุน อาจารย์

10 7.4 ร้อยละบุคลากรที่รับการฝึกอบรม สนับสนุน / อาจารย์

11 ร้อยละหลักสูตรที่ดำเนินการปรับปรุง ตามเกณฑ์

12 7.5 ร้อยละกิจกรรมที่บรรลุตามเป้า - จัดแล้วกี่กิจกรรม

13 7.5 ลดรอบเวลา การคัดเลือก นักศึกษารับเข้าโดยวิธีพิเศษ

14 7.5 อัตราผลการประเมินความพึงพอใจ ต่อการจัดการหลักสูตร

15 7.5 การควบคุมต้นทุน unit cost ต่อหลักสูตร ค่าตอบแทน / การจัดการเรียนการสอน ค่าถ่ายเอกสารการทำข้อสอบเทียบกับ copy print ประหยัดกระดาษ จาก e- office

16 7.6 ภาวะผู้นำ ธรรมาภิบาล และความ รับผิดชอบต่อชุมชน การจัดการข้อร้องเรียน อุบัติการณ์ลด การบริหารความเสี่ยง อุบัติการ์ณลด การจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย จำนวนโครงการลงชุมชนตามความต้องการ


ดาวน์โหลด ppt หมวด 7 result. 7.1 ร้อยละผู้สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ - กราฟแยก 2 สี 2 สาขา - ทำช่วงเวลาให้ชัดเจน - จำนวนผู้เข้าสอบ (N) - สอบผ่านเท่าไหร่ (n)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google