งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Sticker House. แต่ละ Zone ขนาด Sticker จะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความ หนาของแผ่นพื้น Shelf. บ่งบอกตำแหน่ง House ของ Shelf และแต่ละ Zone จะมีจำนวน House ไม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Sticker House. แต่ละ Zone ขนาด Sticker จะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความ หนาของแผ่นพื้น Shelf. บ่งบอกตำแหน่ง House ของ Shelf และแต่ละ Zone จะมีจำนวน House ไม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Sticker House. แต่ละ Zone ขนาด Sticker จะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความ หนาของแผ่นพื้น Shelf. บ่งบอกตำแหน่ง House ของ Shelf และแต่ละ Zone จะมีจำนวน House ไม่ เท่ากัน

2 . บ่งบอกตำแหน่งชั้น ของ Shelf และแต่ละ Zone จะมีจำนวนชั้น ของ Shelf ไม่เท่ากัน. แต่ละ Zone ขนาด Sticker จะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับขนาดของ เสา Shelf

3 SMALL 6 cm 3 cm 4 cm

4 8 cm 5 cm BIG

5 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sticker House No. (Small) 6 cm 3 cm 1 ชุด / แผ่น SMALL 64 ชุด

6 1 2345 6 78910 Sticker Level No. Small Sticker Level จะไม่มี 0 นำหน้า 1 ชุด / แผ่น 4 cm 1184 ชุด

7 1 6 2 7 3 8 4 9 5 10 Sticker House No.( Big ) 8 cm 5 cm 1 ชุด / แผ่น BIG 53 ชุด

8 1 234 Sticker Level No. Big 1 ชุด / แผ่น Sticker Level จะไม่มี 0 นำหน้า 5 cm 652 ชุด BIG


ดาวน์โหลด ppt Sticker House. แต่ละ Zone ขนาด Sticker จะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความ หนาของแผ่นพื้น Shelf. บ่งบอกตำแหน่ง House ของ Shelf และแต่ละ Zone จะมีจำนวน House ไม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google