งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

EXERCISE P. Prathnadi M.D. Mind – body medicine. Exercise is an old prescription for good health The risk of cardiovascular death is lower as physical.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "EXERCISE P. Prathnadi M.D. Mind – body medicine. Exercise is an old prescription for good health The risk of cardiovascular death is lower as physical."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 EXERCISE P. Prathnadi M.D. Mind – body medicine

2 Exercise is an old prescription for good health The risk of cardiovascular death is lower as physical activity level are increase 91 Royal Coll of Physician

3 Exercise is any activity that is planned and regular Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing him : Leo Tolstoy

4 Exercise for sports training is not the same as exercise for rehabilitation Exercise prescription is very useful in almost all chronic disease

5 Regular exercise with moderate heart rate intensity helps to protect AGAINST Coronary heart disease Coronary heart disease Osteoporosis Osteoporosis High blood pressure High blood pressure Certain cancer Certain cancer D.M D.M

6 Benefits of exercises A lower overall mortality rate A lower overall mortality rate A decrease risk of coronary heart disease A decrease risk of coronary heart disease Prevention or delayed development of hypertension Prevention or delayed development of hypertension A decrease in risk of colon cancer A decrease in risk of colon cancer A lower risk of developing non insulin dependent diabetes mellitus A lower risk of developing non insulin dependent diabetes mellitus A favorable body composition A favorable body composition A decrease in depression and anxiety A decrease in depression and anxiety

7 Mind-body medicine (1) หมายถึง กลุ่มของมาตรการที่มีการใช้เทคนิค ต่างๆ อย่างหลากหลาย ในการเสริมสร้าง ศักยภาพของจิตใจให้บังเกิดผลใน ทางบวก ต่อการทำงานของร่างกาย หรือ อาการต่างๆ ของโรค โดยถือว่าเป็น การแพทย์ที่มุ่งมั่นสนใจถึง 1. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมอง จิตใจ ร่างกาย และพฤติกรรม 2. ศักยภาพของอารมณ์ จิตใจ สังคม จิต วิญญาณ และพฤติกรรมในการส่งผล กระทบโดยตรงต่อสุขภาพ 2004 NIH

8 Mind-body medicine (2) คือการมุ่งตระหนัก และมุ่ง เสริมสร้างศักยภาพของบุคคลใน การที่จะรู้จักและดูแลตนเอง : NCCAM 2004

9 Mind-body medicine (3) เป็นการแพทย์แบบผสมผสาน (Complimentary Medicine) โดยใช้ ทางเลือกผสมผสานกับการแพทย์แผน ปัจจุบัน : J Am B Fane Pract 2003 : 16 ; 131-47

10 ไท้เก๊ก (Tai Chi) เป็นศิลปะการต่อสู้สมัยโบราณของจีน ที่มีการเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ และสง่า งาม ร่วมกับการทำสมาธิและการหายใจ อย่างสอดคล้อง เหมาะสมต่อไปพร้อมๆ กันเพื่อทำให้เกิดความสมดุลระหว่าง กายกับใจ Cast leman M 1996

11

12 ชี่กง (Qi gong) เป็นการปฏิบัติแผนจีนปัจจุบัน ที่มีการ ใช้การเคลื่อนไหว การทำสมาธิ และการ หายใจ อย่างควบคุม เพื่อทำให้เกิด ความสมดุลของพลังชีวิต ของร่างกายที่ เรียกว่า ชี่ : Mc Gree CT Qigong in JCM NY 1996

13

14 Course Content - Qigong Dynamic body movement การเคลื่อนไหวช่วย ให้การทรงตัว balance สมดุล, flexibility ความ ยืดหยุ่น, strength ความแข็งแกร่ง, ขณะมีการ เคลื่อนไหวทุกส่วนของร่างกาย Dynamic body movement การเคลื่อนไหวช่วย ให้การทรงตัว balance สมดุล, flexibility ความ ยืดหยุ่น, strength ความแข็งแกร่ง, ขณะมีการ เคลื่อนไหวทุกส่วนของร่างกาย Static standing posture ท่ายืนที่ถูกคือการย่อเข่า โดยทำให้มี balance และ concentration Static standing posture ท่ายืนที่ถูกคือการย่อเข่า โดยทำให้มี balance และ concentration Breathing practices การหายใจเข้าออก ตาม จังหวะ โดยให้ได้รับ O 2, มีความผ่อนคลาย และ concentration เกิดมี self awareness Breathing practices การหายใจเข้าออก ตาม จังหวะ โดยให้ได้รับ O 2, มีความผ่อนคลาย และ concentration เกิดมี self awareness Meditation practices เกิดขึ้นขณะหายใจเข้า หายใจออก Meditation practices เกิดขึ้นขณะหายใจเข้า หายใจออก National Expert Meeting on Qi gong and Tai Chi National Expert Meeting on Qi gong and Tai Chi

15 Self – administered massage การใช้มือนวด โดยการถูตามแขน หน้า ท้อง และขา เมื่อเสร็จกิจกรรม ทำให้เกิด Natural Healing mechahism สังเกตฝ่ามือ จะร้อนขึ้นเมื่อรำได้สักพัก เกิดจากพลัง chi

16 Class Characteristic Group activities – เกิด social interaction Group activities – เกิด social interaction Interesting practice เป็นกลุ่มทำให้เกิด fun & Enjoyment Interesting practice เป็นกลุ่มทำให้เกิด fun & Enjoyment Quiet environment ทำให้เกิด meditation & movement practice Quiet environment ทำให้เกิด meditation & movement practice Safe and supportive facilities ช่วยให้ผู้ร่วม กิจกรรมสามารถทำได้อย่างพร้อมเพรียง Safe and supportive facilities ช่วยให้ผู้ร่วม กิจกรรมสามารถทำได้อย่างพร้อมเพรียง Expert meeting

17

18 Qi gong and Tai Chi practice includes 4 major components 1. Body posture adjustment and gentle movement 2. Meditation and purposeful relaxation 3. Breath regulation practice 4. Self administered massage

19 Qi gong &Tai Chi Warm up Warm up Body posture with movement Body posture with movement Breathing technics Breathing technics Meditation Meditation Massage Massage Cool-down ( conclusion ) Cool-down ( conclusion )

20

21 Increase in lower extremity strength Increase in lower extremity strength Movement confidence related to posture and balance Movement confidence related to posture and balance Reduce stress, anxiety and depression Reduce stress, anxiety and depression Improving overall quality of life Improving overall quality of life Qi gong and Tai Chi 1986 : 314 New Eng.J Med 1995 : gcirc

22 Benefit of Qi gong and Tai chi(1) Reduces blood pressure Reduces blood pressure Increases maximum oxygen consumption Increases maximum oxygen consumption Increases immune function Increases immune function Improves flexibility Improves flexibility Lower their fear and risk of falling Lower their fear and risk of falling 1994 : Prin.Int.Med

23 Qi Gong and Tai Chi Promote : - Mental and physical health - Vitality - and Longevity 1991 : Royal Coll.of Phys.

24

25 National Expert Meeting on Qi Gong and Tai Chi National Council on Aging National Council on Aging Institute of Integrating Qi gong and Tai Chi Institute of Integrating Qi gong and Tai Chi FOR AGING NETWORK

26 Qi gong จากการศึกษาจากหลายๆ สถาบันพบว่า ประโยชน์ที่เกิดขึ้นที่พิสูจน์ได้ชัดเจน ลดการเกิด Stroke ที่เกิดจาก Hypertension ชัดเจนโดยพบว่ามีการ Improve heart function และ microcirculation หลังจากฝึก Qi gong ได้ 1 ปี Improvement in sex hormone level ทั้ง หญิงและชายชัดเจน

27 ชะลอความชรา Reversing symptom of Senility Reversing symptom of Senility เพิ่ม Cerebral function เพิ่ม Cerebral function เพิ่ม Sexual function เพิ่ม Sexual function ลด Serum lipid level ลด Serum lipid level เพิ่ม Endocrine function เพิ่ม Endocrine function และ 6 เดือน พบว่าอาการชราภาพ ดี ขึ้นถึง 80% เมื่อเปรียบเทียบกับการ ออกกำลังกายโดยการเดินเพิ่ม 45%

28

29 เพิ่มระบบไหลเวียนใน สมอง ทำให้สมองเสื่อมช้าลง ความจำดีขึ้น ทำให้สมองเสื่อมช้าลง ความจำดีขึ้น ลด Dizziness, insomnia, tinnitus ลด Dizziness, insomnia, tinnitus numbess of limb และ vertigo ลด Cerebral arteriosclerosis

30

31 Advanced Cancer จากการฝึก Qi gong จะช่วยให้ ผู้ป่วย - Strength ดีขึ้น - Strength ดีขึ้น - Appetite ดีขึ้น - นำหนักเพิ่มมากขึ้น - Diarrhea ลดลง - Phagocytic rate เพิ่มจำนวน

32 ถ้าได้ปฏิบัติร่วมกับ การเดิน จะทำ ให้ป้องกันโรคเรื้อรังต่างๆ ได้ดีขึ้น ทำให้ป้องกันการหกล้ม และ Frail ความชราภาพ Health Promotion & Prevention

33


ดาวน์โหลด ppt EXERCISE P. Prathnadi M.D. Mind – body medicine. Exercise is an old prescription for good health The risk of cardiovascular death is lower as physical.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google