งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทำโครงงาน สุขภาพ “ การกำหนด วัตถุประสงค์ ”. วางแผนการ เขียนโดย คิดทบทวน ไตร่ตรอง หาเหตุผลประกอบการ ตัดสินใจว่า “ ต้องการ อะไรจากการทำ โครงงานนี้ ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทำโครงงาน สุขภาพ “ การกำหนด วัตถุประสงค์ ”. วางแผนการ เขียนโดย คิดทบทวน ไตร่ตรอง หาเหตุผลประกอบการ ตัดสินใจว่า “ ต้องการ อะไรจากการทำ โครงงานนี้ ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทำโครงงาน สุขภาพ “ การกำหนด วัตถุประสงค์ ”

2 วางแผนการ เขียนโดย คิดทบทวน ไตร่ตรอง หาเหตุผลประกอบการ ตัดสินใจว่า “ ต้องการ อะไรจากการทำ โครงงานนี้ ”

3 วางแผนการ เขียนโดย เขียนสิ่งที่ตนต้องการ พูดคุยกับเพื่อน เพื่อให้เกิดความ มั่นใจยิ่งขึ้น

4 หลักในการเขียน วัตถุประสงค์ เขียนเพื่อให้ผู้อื่นทราบว่าเรา จะทำการศึกษาอะไร อย่างไร ไม่นำประโยชน์จากการทำ โครงงานมาเขียนเป็น วัตถุประสงค์

5 หลักในการ เขียนโครงงาน ต้องการรู้อะไรก็เขียนไป อย่างนั้นโดยเขียนให้ สอดคล้องกับสิ่งที่จะ ศึกษา เขียนให้ชัดเจน ไม่เยิ่น เย้อ อาจเขียนเป็นข้อๆ และจำนวนข้อไม่มาก เกินไป

6 ตัวอย่าง วัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจพฤติกรรมการ กินอาหารของนักเรียน ชั้น ม. 1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการ การล้างมือที่ถูกวิธี

7 ตัวอย่าง วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาหาวิธีการ รณรงค์ให้นักเรียนดื่มนม เพื่อเปรียบเทียบน้ำหนัก ส่วนสูงกับเกณฑ์ มาตรฐาน


ดาวน์โหลด ppt การทำโครงงาน สุขภาพ “ การกำหนด วัตถุประสงค์ ”. วางแผนการ เขียนโดย คิดทบทวน ไตร่ตรอง หาเหตุผลประกอบการ ตัดสินใจว่า “ ต้องการ อะไรจากการทำ โครงงานนี้ ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google