งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความต้องการแร่ธาตุของโคนม แร่ธาตุหลัก แคลเซียม ฟอสฟอรัส โซเดียม คลอรีน แมกนีเซียม กำมะถัน แร่ธาตุรอง ไอโอดีน เหล็ก ทองแดง โคบอลท์ แมงกานีส สังกะสี ซีลีเนียม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความต้องการแร่ธาตุของโคนม แร่ธาตุหลัก แคลเซียม ฟอสฟอรัส โซเดียม คลอรีน แมกนีเซียม กำมะถัน แร่ธาตุรอง ไอโอดีน เหล็ก ทองแดง โคบอลท์ แมงกานีส สังกะสี ซีลีเนียม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความต้องการแร่ธาตุของโคนม

3 แร่ธาตุหลัก แคลเซียม ฟอสฟอรัส โซเดียม คลอรีน แมกนีเซียม กำมะถัน แร่ธาตุรอง ไอโอดีน เหล็ก ทองแดง โคบอลท์ แมงกานีส สังกะสี ซีลีเนียม โมลิบดีนัม ฟลูออรีน โครเมียม

4 แคลเซียม - แคลเซียมเป็นส่วนประกอบของกระดูกและฟัน - พบแคลเซียม 1.2 กรัมในน้ำนม 1 กิโลกรัม - แคลเซียมมีส่วนสำคัญในการทำงานของ ระบบประสาทและกล้ามเนื้อ - โคขาดแคลเซียม เกิดโรคไข้นม โรคกระดูกอ่อน - โคต้องการแคลเซียมในการดำรงชีพ 0.6 กรัม ต่อน้ำหนักตัว 100 กิโลกรัมต่อวัน

5 ฟอสฟอรัส - ฟอสฟอรัสเป็นส่วนประกอบของกระดูกและฟัน - ฟอสฟอรัสมีหน้าที่ช่วยในการเผาผลาญพลังงาน ปรับสภาวะกรด - ด่างในร่างกาย กระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ - โคขาดฟอสฟอรัส เบื่ออาหาร โตช้า เป็นสัดไม่ชัดเจน ผสมติดยาก ลูกตัวเล็ก ให้นมน้อย - โคต้องการฟอสฟอรัสในอาหาร 0.5 – 1.0%

6 เกลือ - เกลือจะอยู่ในรูปของโซเดียมและคลอรีน - โคต้องการเกลือสำหรับดำรงชีพ 20-25 กรัมต่อวัน - การสร้างน้ำนม 1 กิโลกรัมต้องการเกลือ 1 กรัม - ในอาหารควรมีเกลือ 1.5-2.5 % - ขาดเกลือโคจะมีอาการเลียหรือเคี้ยววัสดุรอบ ๆ ตัว ขนหยาบ เดินเซ บวมน้ำตามผิวหนัง กล้ามเนื้อไม่มีแรง

7 แมกนีเซียม - แมกนีเซียม จะสะสมในกระดูกเป็นจำนวนมาก - แมกนีเซียมจะเกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบประสาท กล้ามเนื้อและเอ็นไซม์ - ลูกโคต้องการแมกนีเซียม 0.07 % ของอาหารแห้ง - แม่โคต้องการแมกนีเซียม 0.2-0.28 % ของอาหารแห้ง

8 โปแตสเซียม - โปแตสเซียม จะสะสมอยู่ในเซลของร่างกายโค ทำหน้าที่ร่วมกับโซเดียมในการส่งกระแสประสาท ควบคุมความเป็นกรด - ด่างในร่างกาย ควบคุมสมดุลของน้ำในร่างกาย การหดตัวของกล้ามเนื้อ - ในน้ำนมจะพบโปแตสเซียมประมาณ 0.15% - โคขาดโปแตสเซียมจะมีอาการขนหยอง นมลด

9 กำมะถัน - กำมะถันเป็นส่วนประกอบของโปรตีน และไวตามิน บี - ร่างกายโคมีกำมะถันประมาณ 0.15 % - ในน้ำนมมีกำมะถันประมาณ 0.03 % - โคนมมีความต้องการกำมะถันประมาณ 0.2 % - กำมะถันเป็นส่วนประกอบของกีบ ขน และเยื่อตา - ขาดกำมะถัน จุลินทรีย์ในกระเพาะจะไม่สามารถใช้ ไนโตรเจนมาสร้างเป็นโปรตีนได้

10 เหล็ก - เหล็ก เป็นส่วนประกอบของเลือด เป็นตัวพาออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย - ธาตุเหล็ก มักมีเพียงพอในร่างกายโค - ถ้าขาดเหล็กโคจะเป็นโรคโลหิตจาง

11 สังกะสี - สังกะสี มักมีอยู่ในระบบเอ็นไซม์ของร่างกายโค - ถ้าขาดสังกะสีจะมีอาการขนร่วง เป็นขี้กลาก - อาหารโคควรมีสังกะสีประมาณ 40 ส่วน ในล้านส่วนของอาหารแห้ง

12 ทองแดงและโมลิบดินัม - ทองแดงมีหน้าที่สร้างฮีโมโกลบินของเม็ดเลือดแดง - โมลิบดินัมมีหน้าที่เกี่ยวกับเอ็นไซม์ - ถ้าโคขาดทองแดงจะทำให้ขาดโมลิบดินัมด้วย - การขาดทองแดงคือ ท้องร่วง น้ำหนักลด หยุดการเจริญเติบโต ผิวหนังซีดขาดความมัน ข้อขาบริเวณเหนือกีบบวม กระดูกเปราะ การสืบพันธุ์เสื่อม คลอดลูกยากและรกค้างบ่อย โลหิตจาง

13 โคบอลท์ - โคบอลท์เป็นส่วนประกอบของไวตามินบี 12 - ถ้าขาดจะทำให้เกิดโรคโลหิตจาง น้ำหนักลด หยุดการเจริญเติบโต ลดการให้นม ผิวหนังหยาบกร้านและอาจถึงตายได้

14 ไอโอดีน - ไอโอดีนทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของต่อมไธรอยด์ - การขาดไอโอดีนจะทำให้ต่อมไธรอยด์บวมโต ระบบสืบพันธุ์เลวลง ถ้าลูกโคขาด จะขนร่วง อ่อนแอ และมักจะตาย


ดาวน์โหลด ppt ความต้องการแร่ธาตุของโคนม แร่ธาตุหลัก แคลเซียม ฟอสฟอรัส โซเดียม คลอรีน แมกนีเซียม กำมะถัน แร่ธาตุรอง ไอโอดีน เหล็ก ทองแดง โคบอลท์ แมงกานีส สังกะสี ซีลีเนียม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google