งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความต้องการแร่ธาตุของโคนม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความต้องการแร่ธาตุของโคนม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความต้องการแร่ธาตุของโคนม

2 ความต้องการแร่ธาตุของโคนม
แร่ธาตุหลัก แคลเซียม ฟอสฟอรัส โซเดียม คลอรีน แมกนีเซียม กำมะถัน แร่ธาตุรอง ไอโอดีน เหล็ก ทองแดง โคบอลท์ แมงกานีส สังกะสี ซีลีเนียม โมลิบดีนัม ฟลูออรีน โครเมียม

3 แคลเซียม - แคลเซียมเป็นส่วนประกอบของกระดูกและฟัน
- พบแคลเซียม 1.2 กรัมในน้ำนม 1 กิโลกรัม - แคลเซียมมีส่วนสำคัญในการทำงานของ ระบบประสาทและกล้ามเนื้อ - โคขาดแคลเซียม เกิดโรคไข้นม โรคกระดูกอ่อน โคต้องการแคลเซียมในการดำรงชีพ 0.6 กรัม ต่อน้ำหนักตัว 100 กิโลกรัมต่อวัน

4 ฟอสฟอรัส - ฟอสฟอรัสเป็นส่วนประกอบของกระดูกและฟัน
ฟอสฟอรัสมีหน้าที่ช่วยในการเผาผลาญพลังงาน ปรับสภาวะกรด-ด่างในร่างกาย กระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ - โคขาดฟอสฟอรัส เบื่ออาหาร โตช้า เป็นสัดไม่ชัดเจน ผสมติดยาก ลูกตัวเล็ก ให้นมน้อย โคต้องการฟอสฟอรัสในอาหาร 0.5 – 1.0%

5 เกลือ - เกลือจะอยู่ในรูปของโซเดียมและคลอรีน
โคต้องการเกลือสำหรับดำรงชีพ กรัมต่อวัน การสร้างน้ำนม 1 กิโลกรัมต้องการเกลือ 1 กรัม - ในอาหารควรมีเกลือ % ขาดเกลือโคจะมีอาการเลียหรือเคี้ยววัสดุรอบ ๆ ตัว ขนหยาบ เดินเซ บวมน้ำตามผิวหนัง กล้ามเนื้อไม่มีแรง

6 แมกนีเซียม - แมกนีเซียม จะสะสมในกระดูกเป็นจำนวนมาก
แมกนีเซียมจะเกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบประสาท กล้ามเนื้อและเอ็นไซม์ ลูกโคต้องการแมกนีเซียม 0.07 % ของอาหารแห้ง แม่โคต้องการแมกนีเซียม % ของอาหารแห้ง

7 โปแตสเซียม โปแตสเซียม จะสะสมอยู่ในเซลของร่างกายโค
ทำหน้าที่ร่วมกับโซเดียมในการส่งกระแสประสาท ควบคุมความเป็นกรด-ด่างในร่างกาย ควบคุมสมดุลของน้ำในร่างกาย การหดตัวของกล้ามเนื้อ - ในน้ำนมจะพบโปแตสเซียมประมาณ 0.15% - โคขาดโปแตสเซียมจะมีอาการขนหยอง นมลด

8 กำมะถัน - กำมะถันเป็นส่วนประกอบของโปรตีน และไวตามิน บี
ร่างกายโคมีกำมะถันประมาณ 0.15 % ในน้ำนมมีกำมะถันประมาณ % - โคนมมีความต้องการกำมะถันประมาณ 0.2 % กำมะถันเป็นส่วนประกอบของกีบ ขน และเยื่อตา ขาดกำมะถัน จุลินทรีย์ในกระเพาะจะไม่สามารถใช้ ไนโตรเจนมาสร้างเป็นโปรตีนได้

9 เหล็ก เหล็ก เป็นส่วนประกอบของเลือด
เป็นตัวพาออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย - ธาตุเหล็ก มักมีเพียงพอในร่างกายโค - ถ้าขาดเหล็กโคจะเป็นโรคโลหิตจาง

10 สังกะสี - สังกะสี มักมีอยู่ในระบบเอ็นไซม์ของร่างกายโค
- ถ้าขาดสังกะสีจะมีอาการขนร่วง เป็นขี้กลาก อาหารโคควรมีสังกะสีประมาณ 40 ส่วน ในล้านส่วนของอาหารแห้ง

11 ทองแดงและโมลิบดินัม - ทองแดงมีหน้าที่สร้างฮีโมโกลบินของเม็ดเลือดแดง
- โมลิบดินัมมีหน้าที่เกี่ยวกับเอ็นไซม์ - ถ้าโคขาดทองแดงจะทำให้ขาดโมลิบดินัมด้วย การขาดทองแดงคือ ท้องร่วง น้ำหนักลด หยุดการเจริญเติบโต ผิวหนังซีดขาดความมัน ข้อขาบริเวณเหนือกีบบวม กระดูกเปราะ การสืบพันธุ์เสื่อม คลอดลูกยากและรกค้างบ่อย โลหิตจาง

12 โคบอลท์ - โคบอลท์เป็นส่วนประกอบของไวตามินบี 12
ถ้าขาดจะทำให้เกิดโรคโลหิตจาง น้ำหนักลด หยุดการเจริญเติบโต ลดการให้นม ผิวหนังหยาบกร้านและอาจถึงตายได้

13 ไอโอดีน - ไอโอดีนทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของต่อมไธรอยด์
การขาดไอโอดีนจะทำให้ต่อมไธรอยด์บวมโต ระบบสืบพันธุ์เลวลง ถ้าลูกโคขาด จะขนร่วง อ่อนแอ และมักจะตาย


ดาวน์โหลด ppt ความต้องการแร่ธาตุของโคนม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google