งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การฝึกงานของนักเรียนทุนรัฐบาล ( ไทยพัฒน์ ) สำนักงาน กพ. ตั้งแต่วันที่ 21 ถึง 28 ธันวาคม 2550 จำนวน 1 คน ได้แก่ นางสาววรรณชนก บุญชู ซึ่งเป็นนักเรียน ทุนรัฐบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การฝึกงานของนักเรียนทุนรัฐบาล ( ไทยพัฒน์ ) สำนักงาน กพ. ตั้งแต่วันที่ 21 ถึง 28 ธันวาคม 2550 จำนวน 1 คน ได้แก่ นางสาววรรณชนก บุญชู ซึ่งเป็นนักเรียน ทุนรัฐบาล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การฝึกงานของนักเรียนทุนรัฐบาล ( ไทยพัฒน์ ) สำนักงาน กพ. ตั้งแต่วันที่ 21 ถึง 28 ธันวาคม 2550 จำนวน 1 คน ได้แก่ นางสาววรรณชนก บุญชู ซึ่งเป็นนักเรียน ทุนรัฐบาล ( ไทยพัฒน์ ) ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัย Tokyo University of Agriculture and Technology ภาควิชา Physiological biochemistry นางสาววรรณชนก บุญชู ได้ทำการ นำเสนอเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคของคน ญี่ปุ่น และงานวิจัยในหัวข้อที่กำลังศึกษา หัวข้อวิจัยปัจจุบัน คือ -O-GlcNAcylation (O-Klinked beta-N- acetylg lucosamine) กับสภาวะทาง โภชนาการ (Nutrition status) - การยับยั้งการเจริญเติบโตของ cell มะเร็งด้วย Gm3 และ GD3

2 Japanese style diet นางสาววรรณชนก บุญชู Tokyo University of Agriculture and Technology Department of Applied Molecular Biology and Biochemistry Major field of Physiological and Biological Chemistry Laboratory of Nutritional Biochemistry

3 1Japan82.679.086.1 2Hong KongHong Kong (PRC)82.279.485.1 3Iceland81.880.283.3 4Switzerland81.779.084.2 5Australia81.278.983.6 6Spain80.977.784.2 7Sweden80.978.783.0 8Israel80.778.582.8 9MacauMacau (PRC)80.778.582.8 10FranceFrance (metropolitan)metropolitan80.777.184.1 11Canada80.778.382.9 12Italy80.577.583.5 13New Zealand80.278.282.2 14Norway80.277.882.5 15Singapore80.078.081.9 16Austria79.876.982.6 17Netherlands79.877.581.9 18Martinique79.576.582.3 19Greece79.577.181.9 20Belgium79.476.582.3 World life expectancy at birth 2006 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_life_expectancy 1947 2007 79.00 85.81 50.06 53.96 male female

4 www.kenkou-club.com www.geocities.jp/dnspb294/kateika/pfc01.jpg อาหารหลัก กับข้าวหลัก เครื่องเคียง Japanese style diet กราฟแสดงบาลานซ์ของอาหารที่ให้พลังงาน เปรียบเทียบในแต่ละประเทศ ideal ญี่ปุ่น อิตาลี ฝรั่งเศสอเมริกา จีนญี่ปุ่น อเมริกา ฝรั่งเศส

5 cerebrovascular diseaseheart diseasecancer Metabolic syndrome 1980 2004 1960 การบริโภคอาหารที่เปลี่ยนไปของคนญี่ปุ่น โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต กราฟการบริโภคโปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต ของคนญี่ปุ่นหนึ่งคนหนึ่งวัน ซึ่งในแต่ละปีมีการเปลี่ยนแปลงไป ข้าว น้ำมัน เนื้อสัตว์ ปี 1965 กราฟของการบริโภคข้าว น้ำมัน เนื้อสัตว์ โดยคิดเป็นต่อคนต่อปี ปี 1965 ปี 2003

6

7

8 O-GlcNAc transferase (OGT) O-GlcNAcase Glucose Glycogen synthesis Glycolysis GlcN-6-P G-6-P F-6-P Glutamin:fructose-6-phosphate amidotransferase (GFAT) UDP-GlcNAc -Complex glycosylation -Nucleotide synthesis protein O-GlcNAcylated protein ●Expression of O-GlcNAc modified-protein ●Expression of O-GlcNAc related-enzyme ●Purification of O-GlcNAc modified-protein ① Western Blotting ② RT-PCR ③ Immunoprecipitation O-GlcNAc is an abundant post-translational modification of serine and threonine. residues of nucleocytoplasmic proteins O-linked N-Acetylglucosamine


ดาวน์โหลด ppt การฝึกงานของนักเรียนทุนรัฐบาล ( ไทยพัฒน์ ) สำนักงาน กพ. ตั้งแต่วันที่ 21 ถึง 28 ธันวาคม 2550 จำนวน 1 คน ได้แก่ นางสาววรรณชนก บุญชู ซึ่งเป็นนักเรียน ทุนรัฐบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google