งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฤาประเทศไทยจะเกิดวิกฤติอาหารในอนาคต : มุมมองด้านเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฤาประเทศไทยจะเกิดวิกฤติอาหารในอนาคต : มุมมองด้านเทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฤาประเทศไทยจะเกิดวิกฤติอาหารในอนาคต : มุมมองด้านเทคโนโลยี
ฤาประเทศไทยจะเกิดวิกฤติอาหารในอนาคต : มุมมองด้านเทคโนโลยี รศ. สิรี ชัยเสรี คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2 Royal Society of Chemistry
Institution of Chemical Engineers American Chemical Society FAO

3 ความขาดแคลน ภายในปี 2030 การผลิตธัญพืชควรเพิ่มขึ้น 30% เนื้อสัตว์ 80% จึงจะเพียงพอกับประชากร 8,000 ล้านคน (World Bank) ในจำนวนนี้ประชากรครึ่งหนึ่งจะบริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก

4 ประเทศที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีต่ำจะได้รับผลกระทบจากสภาวะการขาดอาหารมากที่สุด

5 เทคโนโลยีช่วยเราได้อย่างไร
เพิ่มผลผลิต ลดการสูญเสีย หาสิ่งทดแทน พลังงานทางเลือกอื่น อาหาร การจัดการทรัพยากรน้ำ

6 การเพิ่มผลผลิต crop management เกษตรอุตสาหกรรม

7 การเพิ่มผลผลิต การเพิ่มผลผลิตโดยวิธีธรรมชาติและเทคโนโลยีชีวภาพ
ทนต่อโรคและแมลง สภาพกดดันทางธรรมชาติ ภัยแล้งและความเค็มของดิน การใช้เอนไซม์ในการผลิตส่วนประกอบและการแปรรูปอาหาร

8 การลดการสูญเสีย การใช้เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ลดการสูญเสียจากกระบวนการผลิต ขึ้นกับขนาดอุตสาหกรรม การขนส่ง และบรรจุภัณฑ์

9 พลังงานทางเลือก การผลิต biogas จากมูลสัตว์
ลดการใช้พื้นที่สำหรับการผลิต biofuels ใช้ second generation biofuel ที่ใช้ประโยชน์จาก เซลลูโลส

10 Biofuel First generation : bioethanol Second generation :
พืชที่ไม่ได้ใช้เป็นอาหาร เช่น สบู่ดำ ส่วนของพืชที่ไม่ได้ใช้เป็นอาหาร ของเสียจากอุตสาหกรรม Third generation : Algae fuel

11 Relative lower heating value
Fuel Properties Biofuel Relative lower heating value Biological engineering difficulty Infrastructure compatibility Ethanol 0.62 Low Medium Biodiesel 0.85 High Hydrogen 2.76 Gasoline 1.0

12 Third generation : Algae fuel
Green microalgae Dunaliella Oil yield was about 37 – 50% Price $26/barrel (Zaidman, School of Applied Chemistry, The Hebrew University of Jersualem)

13 Third generation : Algae fuel

14 การหาแหล่งอาหารอื่น

15 การจัดการทรัพยากรน้ำ
การเกษตร ใช้น้ำ 2/3 ของน้ำทั้งหมด ภายในปี 2050, 60 ประเทศจะขาดน้ำ (UN)

16 การจัดการทรัพยากรน้ำ
การชลประทาน การใช้เทคโนโลยีในการประหยัดน้ำและนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ การบำบัดน้ำเสีย การทำน้ำจืดจากน้ำทะเล

17 การขาดแคลนนักวิทยาศาสตร์
การขาดแคลนนักวิทยาศาสตร์จะมีผลกระทบต่อการผลิตอาหารในหลายประเทศ เราขาดนักวิจัยที่มีคุณภาพหรือไม่ ???

18 เราขาดความสนใจด้านเทคโนโลยี ??
Food science คาร์โบไฮเดรต

19 วิจัยขึ้นหิ้ง งานวิจัยสำเร็จรูป ใช้ได้เลย
แก้ปัญหาทุกอย่าง ของทุกแห่ง ได้ทันที

20 การนำงานวิจัยมาใช้ + แผนพัฒนา เทคโนโลยีระยะยาว

21


ดาวน์โหลด ppt ฤาประเทศไทยจะเกิดวิกฤติอาหารในอนาคต : มุมมองด้านเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google